31 December 2009

De goy is good voor zijn geld (2)

De woordvoerder van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ), David Parsons, verwacht dat werkers van internationale evangelische en christenzionistische organisaties in Israël gemakkelijker een visum kunnen krijgen. ... Hij wees erop dat een aantal christenzionistische organisaties in Jeruzalem een wereldwijde achterban heeft opgebouwd die Israël steunt. Hun werk heeft volgens Hedding geleid tot een positieve wending in de Joods-christelijke relaties. Bovendien leverde hun werk miljoenen dollars op voor ziekenhuizen, klinieken, scholen en humanitaire en toeristische instellingen. (Ref. Dagblad 30.12.09)
Lees ook: De goy is good voor zijn geld

No comments:

Post a Comment