23 June 2013

PVDA steunt Zionistische Terreur 7

Stan van Houcke | 23.06.2013 | TRANSLATE


Met honden en met M-16's dan wel Uzi's vallen Joodse kolonisten 'straffeloos' Palestijnse activisten aan die protesteren tegen het in beslag nemen van hun land.


Het 'uitverkoren volk' oefent met honden, die niet-Joodse burgers moeten aanvallen.


Nahalin

De weg vanuit Jeruzalem en Hebron naar het door Joodse nederzettingen geisoleerde Palestijnse dorp Nahalin, nabij Bethelehem, voert langs Efrat oftewel Efrata (Hebreeuws: אפרת ) een Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Eind 2006 telde deze plaats 7.700 inwoners.

De bouw van dergelijke nederzettingen is door de VN-Veiligheidsraad in resolutie 446 van maart 1979 illegaal verklaard.[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Efrat

Deze resolutie werd in 2004 door 's wereld hoogste rechtscollege, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag nog eens bekrachtigd in de 'advisory opinion' van 2004.


Joodse kolonisten uit Efrat die volgens het internationaal recht, en dus ook volgens de PVDA, illegaal wonen op Palestijns land zijn hier druk bezig met schietoefeningen. Desondanks is de PVDA minister Timmermans van plan mogelijke EU-sancties om de 'Joodse staat' te dwingen zich aan het recht te houden, te saboteren. Ondertussen blijft elke Israelische regering doorgaan met het stelen van Palestijns land. De Joodse nderzettingen worden uitgebreid, de Palestijnse bevolking in bezet gebied wordt geconfronteerd met voortdurende etnische zuivering, Palestijnse kinderen worden volgens onafhankelijke waarnemers nog steeds vermoord en gemarteld. Tegelijkertijd oefent de met kernwapens uitgeruste Israelische marine samen met de NAVO, en wordt de status van het EU Associatieverdrag met Israel almaar gunstiger voor het zionistisch regime. De PVDA steunt de zionistische terreur op zowel politiek, diplomatiek, economisch als militair gebied, maar wordt niet door de Nederlandse volksvertegenwoordigers ter verantwoording geroepen. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten om de PVDA/VVD regering aan te pakken.

Ik wijs er in dit verband met nadruk op dat ook de Nederlandse overheid zich heeft gebonden aan bepaling 7 van RESOLUTIE 10248 VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES van 20-7-2004 waarin vermeld staat dat de VN:

een oproep [doet] aan alle Staten die Partij zijn bij de Vierde Geneefse Conventie van 1949, om te verzekeren dat Israel de Conventie respecteert.

Deze oproep is van belang met betrekking tot de twee betreffende bepalingen uit de 'advisory opinion' van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, een uitspraak die door Nederland en de Europese Unie is erkend als rechtmatig. En dus zijn de bij de Verenigde Naties aangesloten staten, inclusief Nederland,

also under an obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction. It is also for all States, while respecting the United Nations Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting from the construction of the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination is brought to an end. 
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

En:

All States are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from the construction of the wall and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction; all States parties to the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 have in addition the obligation, while respecting the United Nations Charter and international law, to ensure compliance by Israel with international humanitarian law as embodied in that Convention;

The United Nations, and especially the General Assembly and the Security Council, should consider what further action is required to bring to an end the illegal situation resulting from the construction of the wall and the associated régime, taking due account of the present Advisory Opinion.

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6


'Taking due account of the present Advisory Opinion,' betekent dus dat het beleid van de PVDA-minister van Buitenlandse Zaken tegen de door Nederland ondertekende VN-bepaling indruist. Door zijn veto uit te spreken tegen mogelijke santies versus Israel saboteert PVDA-minister Timmermans de mogelijkheid dat de illegale bezetting en het confisqueren van Palestijns land wordt bestraft. Met andere woorden, op deze manier steunt de PVDA de zionistische terreur tegen de Palestijnse bevolking. En tegelijkertijd maakt minister Timmermans het mogelijk dat Palestijnse kinderen ongestraft worden vermoord door fundamentalistische Joodse kolonisten en dat Palestijnse kinderen worden gemarteld door zionistische autoriteiten, om slechts twee voorbeelden te geven van de Israelische terreur tegen Palestijnse kinderen.


Video from the human rights group, B'Tselem, appears to show Israeli soldiers standing by while settlers open fire on stone-throwing Palestinian protesters http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18149573

De 'vrije' westerse mainstream media zijn zo bang voor de Joodse lobby dat ze de waarheid niet durven te zeggen. Ook al zien ze voor hun ogen Joodse terroristen Palestijnse jongeren beschieten, dan nog schrijven ze 'appear to.' Hieronder zionistisch tuig dat de Palestijnse stad Hebron terroriseert, zoals ik met eigen ogen al jaren geleden zag.


Deze Joodse terroristen, die volgens zowel Joods-Israelische als Palestijnse mensenrechtenorganisaties 'straffeloos' hun terreur mogen bedrijven van het zionistisch regime, leren hun kinderen hoe ze de Palestijnen 'eronder kunnen houden,' zoals een van hen mij in 2002 mededeelde.Morgen meer over de PVDA en hun steun aan terrorisme. Met dezelfde ras honden als de Nazi's bezaten maken Joodse fundamentalisten gebruik in hun poging de Palestijnse gebieden verder etnisch te zuiveren.De Nederlandse autoriteiten weten via hun diplomaten in bezet gebied wat er dagelijks gebeurt aan Israelische terreur. Desondanks weigeren de sociaal democraten consequenties hieruit te trekken. Het gedrag van de PVDA wordt gekenmerkt door dezelfde lafheid als die tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de socialisten de andere opkeken terwijl hun joodse landgenoten werden gedeporteerd. Het poldermodel dwingt tot samenwerking met de macht.


No comments:

Post a Comment