28 May 2013

Syrië en "de Nederlandse moslim"

Volkskrant: Nederlandse moslim begrijpt de Syrië-ganger
'Moslim-enquete' van het bedrijf Motivaction ("research an strategy"). Dat gaat als volgt in zijn werk. Stel, je bent een commercieel enquetebureau, en je krijgt van een klant de opdracht om een bepaalde uitslag te produceren. Dan is het logisch dat je de geënqueteerden met zorg selecteert. In deze zijn alleen moslims gevraagd waarvan je zou kunnen verwachten dat die de gewenste uitslag zo dicht mogelijk benaderen. Is dat gelukt, dan verstuur je een persbericht, met de kennis dat de commerciële massamedia hoofdzakelijk informatie overschrijven in plaats van inwinnen. Daarin suggereer je dat je de "Nederlandse moslims" hebt geënqueteerd, en je herhaalt daarna nog eens:
- "Bijna driekwart van de Nederlandse moslims"
- "een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims"
- "De meeste moslims"
-"De meerderheid van de moslims"
Pas in de zesde alinea leven we over "de specifieke moslimgroepen". De vraag is hoeveel krantlezers zo ver komen.

Vervolgens lezen we in het artikel in de Volkskrant dat uitsluitend Turkse en Marokkaanse moslims zijn geënqueteerd, en ook nog de "het meest bij het conflict betrokken groepen" moslims. De vraag hier is: hoe en waar trommel je die op? Eenvoudig: je benadert bijvoorbeeld mensen op een op Syrïe gerichte Nederlandse website. In ieder geval mogen we er van uitgaan dat er gericht gezocht en geselecteerd is.

"Om een zuivere vergelijking te kunnen maken, zijn autochtone bekeerlingen uit de representatieve steekproef gefilterd."

Waarom is dat "zuiver"? Dat zijn toch ook moslims? Zijn autochtone, niet-Turkse en niet-Marrokaanse moslims dan niet "zuiver" moslim genoeg? Misschien werd vermoed of was gebleken dat autochtonen en niet-Turkse en niet-Marrokaanse moslims de situatie in Syrië genuanceerd(er) bekeken. En dat zou de beoogde uitslag onnodig negatief beïnvloeden.

"Gruwelijke beelden"

Slechts één keer staat Jannie Groen van de Volkskrant (of het hetgeen dat zij overgeschreven heeft) stil bij de mogelijke oorzaak van de 'uitslag':

"Zij volgen het nieuws via Turkse en Arabische zenders, die gruwelijke beelden tonen."

Zodoende moet de lezer begrijpen dat "Nederlandse moslims" zich vrijwel uitsluitend emotioneel laten leiden door "gruwelijke beelden". Misschien omdat moslims niet over dingen zouden kunnen nadenken. En dat het tonen van "gruwelijke beelden" niet ten goede komt aan de vorming van de (gewenste) opinie. Van moslims in deze. Dan mag je je tegelijkertijd afvragen waarom de "gruwelijke beelden" van de moordenaar in Woolwich in de westerse media breed worden vertoond en oeverloos worden herhaald. Of verder terug bijvoorbeeld de gevangenneming van Kadhaffi, die met een mes in zijn anus werd gestoken. Allicht rethorische vragen.


Aleppo juli 2012. Ik denk dat dit soort beelden in de Westerse media er eerder toe hebben bijgedragen dat wij 'Syriëgangers' hebben dan de gruwelijke beelden uit Syrië op Turkse en Arabischtalige zenders.

Al met al roepen zowel de enquete van Motivaction als de berichtgeving erover veel vragen op, die niet worden beantwoord. Maar dat is logisch. Want propaganda werkt immers alleen wanneer het niet duidelijk is dat het propaganda betreft. Op die manier heeft de door TROUW verzonnen "shariawijk" vorige week ook voor grote commotie gezorgd.

Terwijl ik dit schrijf, volgen de andere massamedia gedwee. Nu heeft ook de NOS het al over alle moslims in Nederland: "Moslim ziet Syrië-ganger als held" (titel) en "Bijna driekwart van de moslims in Nederland ziet..."

Zelf denk ik dat ongeveer de helft van de moslims in Nederland niet zo bezig zijn met wat er over de grens gebeurt. En dat de meesten, op een handjevol radicalen na, naar hun hoofd wijzen wanneer geloofsgenoten gaan vechten in Syrië. Het meest trieste in deze zaak vind ik dat onze 'Syriëgangers' in wezen voor de NAVO en de VS strijden - tegen Iran, Rusland en China. Maar ja, hoe kunnen ze dat weten, wanneer ze niet volledig en correct geïnformeerd worden. We mogen dan ook niet vergeten, dat toen de oorlog in Syrië begon, onze massamedia erg op de hand was van de "vrijheidsstrijders" en "rebellen" (Syria Rebels Vow to Guard Civilians), want ook zij waren de "Arabische Lente". Zonder zich iets aan te trekken van een handjevol onafhankelijke journalisten, (echte) deskundigen en publicisten die vanaf begin af aan hebben gewaarschuwd voor de "gruwelijke beelden" waar we nu mee geconfronteerd worden, alsook de instroom van jihadis. Journalisten zoals Robert Fisk, gepokt en gemazeld in de regio, die niet net doen alsof geschiedenis en context niet bestaan wanneer het Westen dood en verderf zaait in het Midden-Oosten en het aangrenzende Azië. Of publicisten als Michel Chossudovsky, die in september 2011, een paar maanden na het begin van de demonstraties in Syrië, al voorspelde hoe het in Syrië zou gaan verlopen: The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO’s "Humanitarian Wars" (Nederlandse vertaling hier).

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment