2 March 2013

Werkloosheid eurozone snel richting Great Depression


Breadline during Louisville Flood, 1937 photo by Margaret Bourke-White

In de VS berichten de media dat de gemiddelde werkloosheid in de eurozone momenteel hoger is dan tijdens Amerikaanse recessie in 1982/83. In 1933, op het hoogtepunt van The Great Depression, had de VS het hoogste werkloosheidspercentage: 24.9%.  Griekenland en Spanje hebben momenteel meer werklozen. De werkloosheid treft met name de jongeren: gemiddeld 24.2% in de eurozone, 59.4% in Griekenland, 55.5% in Spanje en 38.7% in Italië. Momenteel is in Nederland 1 op de 10 jongeren werkloos.

LA Times:

The Eurozone's jobless rate went up in January to a record 11.9%, from 11.8% in December, as the 17-member single-currency region continues to grapple with recession and the effects of stringent government cutbacks, according to figures reported Friday.

By comparison, the U.S. unemployment rate was 7.9% in January, and its highest since the Great Depression was 10.8% during the 1982-83 recession. The Eurozone's population is about 317 million, similar to the U.S.


Als werkverschaffing schoffelen twee jeugdwerklozen in het Amsterdamse Vondelpark (1934).

Wikipedia:

De Grote Depressie (The Great Depression) is de naam die vooral in de Verenigde Staten wordt gegeven aan de economische crisis die het gevolg was van een bankencrisis en internationale schuldencrisis in de jaren dertig van de 20e eeuw. In het Nederlands spreekt men meestal van de crisisjaren. Deze economische crisis of depressie was van invloed op de levensomstandigheden van zeer vele mensen over de hele wereld. Het was de grootste en belangrijkste economische depressie in de nieuwste tijd, en wordt in de 21e eeuw als voorbeeld aangehaald van hoe diep de wereldeconomie kan vallen.

Zou de geschiedenis zich gaan herhalen? Er zijn verschillen tussen toen en nu, maar ook overeenkomsten. Toen:
1. De opkomst van de NSB en een toenemende xenofobie (Wikipedia)
2. Verborgen werkloosheid en werkverschaffing (Wikipedia)
3. Sociale stigmatisering van werklozen (Wikipedia)
4. De Tweede Wereldoorlog, de oorlogsindustrie, maakte een einde aan de crisis

Laten we dat in de gaten houden.


B. mocht kiezen: óf plantsoenen schoffelen óf tubes lijm inpakken. B. – hij wil niet met zijn naam in de krant – kreeg al ruim een jaar een bijstandsuitkering....

Gesteund door vakbond Abvakabo eiste B. (44) gisteren bij de bestuursrechter in Arnhem het gekorte bedrag terug. Want, stelt zijn advocaat Arno van Deuzen, dat schoffelen is ‘dwangarbeid’ en daarom in strijd met de Grondwet en allerlei internationale verdragen. Een proefproces dus, want als B. gelijk krijgt, staan soortgelijke projecten in 80 procent van alle Nederlandse gemeenten op de tocht. (Volkskrant)

De Stichting Nederland Schoon liet in 2004 werkloze papier prikken op de parkeerplaatsen langs de Nederlandse snelwegen, met verplicht een rode puntmuts op het hoofd. "De kaboutertjes doen het vuile werk."

De gemeente Rotterdam wil dat bijstandsgerechtigden met ingang van volgend jaar ook aan de slag gaan in de thuiszorg. De wethouder [Marco Florijn] kwam eerder ook met een project om mensen uit de bijstand is de kassen te laten werken. Als het aan Florijn ligt trekken de thuiszorgorganisaties 10 procent van hun loonsom uit om bijstandsgerechtigheden en mensen die nu werken in sociale werkplaatsen in dienst te nemen. (Binnenlands Bestuur)

Eerder stuurde wethouder Florijn 700 werklozen verplicht naar de kassen. Daarvan kregen er uiteindelijk 5 mensen een baan.

Work First

Wat is Work First?
Work First is de verzamelnaam voor projecten waarbij u direct aan het werk wordt gezet na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering. Uw gemeente mag zelf bepalen of ze een Work First-project opzet, hoe dat er uitziet en wie er aan mee moet doen.

Het werk in Work First-projecten kan bestaan uit:
  • Productiewerk als kleerhangers in elkaar zetten of speelgoed inpakken;
  • Werkzaamheden in een magazijn of bij de groenvoorziening;
  • Werk in de schoonmaak of verzorging (zoals boodschappen doen voor ouderen).

Voor wie is Work First bedoeld?
In de meeste gemeenten is Work First bedoeld voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt en daarbij de arbeidsplicht heeft. Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering wordt gekeken wat uw kansen zijn op werk. Zijn uw kansen niet zo goed of heeft u hulp nodig bij het vinden van werk, dan wordt u doorverwezen naar het Work First-project.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment