3 March 2013

EU roept op tot sancties nederzettingen, maar Nederlandse EP'ers negeren dat

In een intern rapport van de Europese Unie wordt het besluit van Israël om nederzettingen te blijven bouwen in bezet Oost-Jeruzalem fel bekritiseerd, en dreigt het met economische sancties met betrekking op de Joodse nederzettingen.


An Israeli army bulldozer destroys Palestinian houses in the east Jerusalem Arab neighbourhood of Silwan in Jerusalem?s old city on January 28, 2013. (AFP Photo / Ahmad Gharabli)

Het dringend geformuleerde 15-pagina's tellende rapport beveelt de 27 lid-staten aan om te reageren op de Israëlische activiteiten in de bezette gebieden, die het document omschrijft als "systematisch, opzettelijk en provocerend", en onderschrijft een plan van aanpak dat zich richt tegen "het onmogelijk maken van Jeruzalem tot de hoofdstad van twee staten."

7 van de 10 aanbevelingen in het rapport bepleiten zware economische sancties op organisaties die direct betrokken zijn bij bouwprojecten in de Joodse nederzettingen, meldde de Israëlische krant Haaretz. Het rapport doet ook een beroep op de 27 lidstaten van de EU om het zaken doen met bedrijven die werken in de nederzettingen "te voorkomen, te ontmoedigen en bewustwording te stimuleren".

Het rapport bepleit een "strenger toezicht" op de gesubsidieerde samenwerkingsprogramma's tussen de EU en Israël. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er "geen subsidies voor onderzoek, beurzen of andere technologische investeringen gaan naar partijen die de nederzettingen faciliteren, hetzij direct of indirect", of worden verstrekt aan organisaties die werkzaam zijn in de nederzettingen. Over hoe onze EU-subsidies de bezetting financieren heeft journalist David Cronin veel en uitgebreid geschreven, o.a. in zijn boek Alliance with Israel: Aiding the Occupation.

Het EU-rapport stelt ook dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de producten die in de nederzettingen worden gemaakt geen onrechtmatig belastingvoordeel krijgen, en dat zij correct geëtiketteerd moeten worden, zodat de consument in staat is om een "weloverwogen keuze" te maken.

Als het aan de EU ligt komen een aantal Nederlandse bedrijven in aanmerking voor sancties. Ik noem onder andere Albert Heijn, Olympic Fruit Barendrecht, MTEX Holland B.V. (Mehadrin Nederland), Sodastream en Christenen voor Israël, dat bijna alleen maar nederzettingenproducten "uit Israël" verkoopt in haar winkel, het Israël Producten Centrum in Nijkerk. De illegale import gebeurt met medewerking van o.a. de Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de semi-overheidsinstelling Productschap Wijn, het Gilde van Sommeliers en alle andere wijnimporteurs en -handelaren die wijnen uit nederzettingen tegen beter weten in blijven aanbieden als wijn "uit Israël". En dat doen ze bijna allemaal.

In de loop der jaren hebben ik, persoonlijk, en andere organisaties onze volksvertegenwoordigers, dus ook onze EU-parlementariërs, regelmatig op de hoogte gebracht van deze zwarte handel in nederzettingenproducten, en van de fraude met labels met land van herkomst. Zij zijn zodoende op de hoogte. Ik stelde aan een aantal EU-parlementariërs op Twitter de volgende vraag:De "politieke werkelijkheid" van Judith Sargentini (GroenLinks):En toen bleef het stil.

GroenLinks komt in het EU-parlement blijkbaar alleen in actie "als de meerderheid vd lidstaten zoiets wil". Dat is natuurlijk larie, om verschillende redenen. Ten eerste omdat, "als de meerderheid vd lidstaten zoiets wil", er helemaal geen actie hoeft worden ondernomen. Ten tweede kan Sargentini nog niet weten of "de meerderheid vd lidstaten zoiets wil", aangezien zij en haar collega's die vraag niet hebben gesteld. Ten derde zit zij, zoals ik al aangaf, niet in het Europese Parlement om 'de meerderheid' te bevestigen, maar als volksvertegenwoordiger, die, zo gebiedt de democratie, van alles en nog wat mag en kan aandragen om te bespreken en over te stemmen, zonder dat men weet of daar al dan niet een meerderheid voor te vinden is. Ik concludeer dat Sargentini mij een oor aannaait zodat ze niet hoeft te zeggen dat GroenLinks er geen zin in heeft.

In dit geval betreft het ook nog zaken die in de EU al in 2005 zijn afgesproken (in de Association Agreement). Door een meerderheid. En in mei 2010 nog een keer (in de Euro-Mediterranean Association Agreements), in een verklaring die door alle 27 Europese ministers unaniem werd geraticeerd:

"The European Union and its members are obligated to fully and effectively implement existing EU legislation and agreements with Israel regarding products from the settlements."

En in 2012 nog een keer:

"The EU and its Member States reaffirm their commitment to fully and effectively implement existing EU legislation and the bilateral arrangements applicable to settlement products."

Dus de enige actie die geboden is, is om de lidstaten te verplichten zich aan hun eigen afspraken te houden. Met het recente rapport in de hand zou dat helemaal een eitje moeten zijn. En weigeren landen zich aan hun afspraken te houden, dan moeten ze daartoe gedwongen worden, zoals dat ook bij andere zaken het geval is.

En de andere EU-parlementariërs, die ik dezelfde vraag heb gesteld? Die reageerden:

Thijs Berman (PvdA, delegatieleider): niet
Emine Bozkurt (PvdA): niet
Judith Merkies (PvdA): niet
Bas Eickhout (GroenLinks): niet
Dennis de Jong (SP): niet
Sophie in 't Veld (D66): niet
Gerben Jan Gerbrandy (D66): niet
Esther de Lange (CDA): niet
Wim van de Camp (CDA): niet

En ook niet wanneer ik vraag naar een reden voor het negeren van mijn vraag. Wanneer het Israël betreft, geven deze volksvertegenwoordigers niet thuis.

De EU importeert verhoudingsgewijs 100 keer meer producten uit de illegale nederzettingen dan van de Palestijnen. Niemand, niet rechts en niet links, is bereid een einde te maken aan de zwarte handel en fraude die daarmee gepaard gaat. Rechts geeft niet thuis of weet van niks, en 'links' doet niks omdat rechts en/of "de meerderheid" dat niet wil of zou willen. Het is de idiotie ten top.

TRANSLATE

1 comment: