30 January 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu corrupt en gevaarlijk


vlnr: Melanie Schultz van Haegen-Maas Gessteranus (VVD), Joop Atsma (CDA), Wilma Mansveld (PvdA)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een alarmerend rapport van de inspectie over spoorbeheerder ProRail zeven maanden lang bewust achtergehouden. In dat rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat o.a. dat:

...ProRail het spooronderhoud dermate goedkoop aanbesteedt dat dit tot extra vertragingen en mogelijk zelfs treinongelukken zal leiden.

Dat concludeert de Volkskrant na een WOB-verzoek om het inspectierapport te mogen inzien.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) noemde in november vorig jaar een brandbrief van Strukton Rail met dezelfde klachten "ongefundeerd en voorbarig" - terwijl het inspectierapport in haar lade lag. Terwijl zij wist dat burgers op dat moment een voor hen onbekend en levensgevaarlijk risico namen door met de trein te reizen.

Wilma Mansveld en minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD) horen op staande voet uit hun ambt gezet worden. En daarna de top van ProRail. Zonder wachtgeld en bonussen. Want Nederland is toch geen bananenrepubliek?


ProRail geeft directie altijd een bonus
RTL[Z] - 26 april 2012

De directie van ProRail hoeft zijn bonus voortaan niet meer te verdienen. De variabele beloning van de directie, maximaal 16% van het brutosalaris, wordt in drie stappen afgeschaft en 'fasegewijs opgenomen' in het vaste salaris.
(...)
Uit het jaarverslag blijkt dat verder nog dat ProRail voormalig topman Bert Klerk in 2011 187.160 euro heeft betaald. Klerk trad op 1 februari 2011 om gezondheidsredenen terug als bestuurder. Bij zijn vertrek zijn volgens ProRail afspraken gemaakt die ProRail verplichten tot een betaling van 136.667 euro. De nieuwe baas van ProRail, Marion Gout, trad in april 2011 aan en toucheerde in 2011 144.974 euro, inclusief pensioenpremies en overige vergoedingen.

UPDATE: Excuses worden uitgesproken, iedereen min of meer opgelucht, want men kan verder snurken. Geen enkele volksvertegenwoordiger die zich afvraagt in hoeverre het publiek in de trein al die tijd gevaar heeft gelopen en of zij dat gevaar nog steeds lopen.

No comments:

Post a Comment