21 August 2012

Zionisme in Nederland: waarom onze media Palestijnen 'Arabieren' noemen


Reisposter, 1936

De Nederlandse commerciële massamedia, waaronder onze zogenaamd onafhankelijke "kwaliteitspers", betitelen de bewoners van de door Israël bezette gebieden vaak als Palestijnen, maar de Palestijnen die in Israël wonen meestal als Arabieren. Terwijl het om dezelfde mensen gaat. Vanwaar dat kunstmatige onderscheid? Onafhankelijk journalist Stan van Houcke legt uit:

Zijn Nederlanders Duitsers? Nee. Zijn Palestijnen Saoedi's of Yemenieten of Egyptenaren? Nee. Waarom noemt Guus Valk van de NRC Palestijnse Israeli's dan Arabieren alsof ze dezelfde mensen zijn als Saoedi's, Yemenieten of Egyptenaren? De enige reden is dat hij ze wil groeperen, wil typeren als behorend tot één soort, hij ontkent daarmee hun eigenheid en discrimineert daarmee bewust. Vergeet niet, er bestaat ook onder de elite die NRC leest een nauwelijks verholen weerzin tegen Arabieren. Guus Valk stigmatiseert op zijn manier de Palestijnse inwoners van Israel door ze te typeren als Arabieren, terwijl in werkelijkheid de families van de Palestijnen daar al vele generaties lang wonen. Waarom doet een zogenaamd onafhankelijke journalist van een zogeheten kwaliteitskrant dit? Omdat hij propaganda bedrijft. Waarom doet hij dat? Omdat hij carierre wil maken en weet hoe de kaarten geschud zijn. De reden waarom zionisten Palestijnen altijd Arabieren noemen en nooit Palestijnen is juist om te voorkomen dat duidelijk wordt dat het land ooit eens Palestina was. Ze willen de mythe overeind houden dat ergens in die oneindigheid van ruimte en tijd een of andere god hen het land had beloofd en dat ze dit land nu opnieuw claimen. En Guus helpt hen die mythe levend te houden.

Onze zionistische media doen alsof er in Israël geen Palestijnen bestaan, die een rechtmatige claim hebben in "de Joodse staat". De term "Joodse staat" hoort overigens ook bij de zionistische mythe, simpelweg vanwege het feit dat er ook andere mensen wonen dan Joden (25%). En afgezien daarvan is Israël opgericht als een seculiere staat, en is het dat officieel nog steeds.

(vervolg na de foto's)

Damascus Gate, Palestine; 1900/1914


Damascus Gate, Jerusalem 2010
Israeli police officers stand guard near Palestinians as they pray in front of the Damascus gate in Jerusalem's Old city March 19, 2010. Israel restricted Palestinian access to Friday prayers in al-Aqsa Mosque in the city to men aged over 50 amid tensions over Israel's recently announced plan to build houses in East Jerusalem. (Reuters)


Damascus Gate, Jerusalem 2012

De zionistische mythe van de NRC

In 2008 ging de NRC in een redactioneel (achtergrond-)artikel zó ver:

Wie zijn Israëlische Arabieren?

‘Israëlische Arabieren’ is een verzamelnaam voor in Israël levende Arabische moslims, christenen, Bedoeïenen en Druzen. Er zijn ruim een miljoen Israëlische Arabieren, ofwel circa 20 procent van de bevolking.

Waarna het zichzelf weer tegenspreekt:

Tussen 1947 en 1949, tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van de nieuwe staat Israël, zijn volgens de VN 711.000 Palestijnse inwoners uit Israël verdreven. De Palestijnen die niet naar de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook of de omringende Arabische landen vluchtten, werden burgers van Israël.

Er wonen dus Palestijnen in Israël? Nee, vervolgt de NRC:

In Noord-Israël, in steden als Nazareth en Haifa, wonen relatief veel Arabische Israëliërs. Hun percentage groeit, want de Arabische bevolking van Israël groeit sneller dan de joodse.

Door het gedraai presenteert de krant ons een hele ongeloofwaardige werkelijkheid. Er woonden eerst Palestijnen in Israël, en nog steeds, die plotseling, om onbekende redenen, "Israëlische Arabieren" en/of "Arabische Israëliërs" en/of "de Arabische bevolking van Israël" zijn gaan heten. Hoe vreemd. Temeer omdat niemand het in zijn hoofd haalt om vervolgens Joden in Israël 'Israëlische Joden' te noemen.

Daarnaast wordt er in het artikel tot twee maal toe (dus geen schrijffout) "joodse" geschreven, zonder de hoofdletter J, wat betekent dat de krant mensen bedoelt die joodse religie aanhangen. Welnu, 42% van de Joden in Israël noemt zichzelf 'seculier (bron: Wikipedia), dus over wie heeft de krant het precies. De NRC vergelijkt hier een religieuze groep met een etnische groep, en dat is niet correct. Door het gedraai van de NRC wordt de geboden informatie steeds ongeloofwaardiger. Wat natuurlijk onvermijdelijk is, wanneer een politiek ideologische mythe als historische werkelijkheid moet worden gepresenteerd.

Veel van hen worstelen met een loyaliteitsconflict: ze zijn Israëlische burgers, maar voelen zich solidair met de Palestijnen buiten de landsgrenzen.

Dat "veel van hen worstelen met een loyaliteitsconflict" is uit de lucht gegrepen, want dit is nooit gemeten of gedocumenteerd. Er wordt dus ook geen bron genoemd. Dat Palestijnse Israëli's, die in "de Joodse staat" op diverse manieren worden achtergesteld en gediscrimineerd, zich loyaal zouden voelen aan de staat van een ander volk, dat hun land met geweld heeft afgenomen, en familieleden hebben vermoord en verjaagd, mag je logischerwijze in twijfel trekken. Hun burgerschap in Israël, na de Nakba, is een noodlot geweest en geen vrije keuze. En je kunt je ook afvragen wat de NRC met "veel" bedoelt.

Loyaliteit is inmiddels geen 'kwestie' meer in Israël: Palestijnse Israeli's zijn verplicht om Israël te "erkennen" als "Joodse staat" en ze moeten "trouw zweren" aan "de Joodse en democratische staat". Toch werd deze beleidsmaatregel in geen van onze kranten aangemerkt als totaal krankzinnig. Terwijl zelfs een deel van de Israëlische Joden de maatregel "racistisch" en "fascistisch" hebben genoemd.

"...maar voelen zich solidair met de Palestijnen buiten de landsgrenzen." Israël is allereerst geen land maar een staat. Ten tweede heeft Israël geen officiële grenzen. De staat weigert die namelijk tot op de dag van vandaag prijs te geven. De bedoeling daarvan is allicht om de zionistische expansie, of beter gezegd de diefstal van nog meer land, open te houden. Verder lijkt het me een volkomen logische zaak dat Palestijnen zich solidair voelen met andere Palestijnen. Ze hebben dezelfde afkomst, dezelfde geschiedenis en zijn in sommige gevallen ook nog familie van elkaar.

De propaganda van de NRC is er in wezen op gericht om de geschiedenis te herschrijven. Het suggereert met haar benamingen van de Palestijnen dat de Israëli's er altijd zijn geweest, en de staat Israël altijd een feit is geweest, in plaats van Palestina. Dat de "Israëlische Arabieren" een uitheems volk zijn, een minderheid, die in de loop der tijd ergens uit 'Arabië' naar Israël is geëmigreerd.

TRANSLATE

5 comments:

 1. Bibi condemns J'lem beating of Arab. Says country condemned racist attack fully & those reactions set Israel apart from neighbors. #Jpost

  ReplyDelete
 2. Reactie wordt zichtbaar na goedkeuring..... Pure censuur. Je doet wat je anderen verwijt.

  ReplyDelete
 3. Today in History (1995): Hamas terrorist exploded on bus 26 near René Cassin highschool in J’lem, killing 4. Same Hamas ruling #Gaza today.

  ReplyDelete
 4. PM Netanyahu condemns acts of violence and racism that occurred over the weekend http://t.co/ax6JCdd6

  ReplyDelete
 5. Of course, that is the reality of planet Bibi. But I don't live there, and neither do his victims.

  ReplyDelete