17 August 2012

Corruptie in de zorg

Ziekenhuizen kregen geld voor verwijzingen van patiënten

Vier ziekenhuizen hebben zich door thuiszorgorganisaties laten omkopen in ruil voor het doorverwijzen van patiënten. Zo betaalden thuiszorginstellingen in de regio Hilversum 90 euro als de Tergooiziekenhuizen een cliënt naar hen doorstuurden.
...
Volgens Van Lambalgen hebben tientallen thuiszorginstellingen de vier ziekenhuizen betaald om patiënten toegewezen te krijgen. Mogelijk zijn ook andere tegenprestaties geleverd.

Zo zouden thuiszorginstellingen bijvoorbeeld personeel hebben uitgeleend aan ziekenhuizen in ruil voor patiënten.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment