22 July 2012

De incidentenverslaggeving van de NOS

Afgelopen vrijdag meldde de NOS: VN: Israël schendt mensenrechten. Is dat nieuws? Ja, maar uitsluitend voor mensen die voor het eerst met Israël kennismaken.Feit is dat Israël meer VN-resoluties tegen zich heeft dan alle landen ter wereld bij elkaar. Nu schermen onze pro-Israël politici, journalisten en opiniemakers bij dit feit altijd met het idee dat Israël door de VN "onevenredig" hard en vaak wordt veroordeeld. Dat kunnen we echter gerust als een non-argument naast ons neerleggen, simpelweg vanwege het feit dat wanneer de VN resoluties uitspreken over landen waar we niet bevriend mee zijn, er door hen instemmend wordt geknikt. Daarnaast zijn de resoluties tegen Israël een accumulatie van resoluties door de jaren heen. Zolang Israël zich niets van de VN en de mensenrechten aantrekt, en doorgaat met haar misdaden, blijven de resoluties komen.

Verzwijgen van de context

Het grote voordeel dat incidentenjournalistiek biedt is in de eerste plaats het kunnen verzwijgen van het patroon: Israël schendt al decennialang de rechten van de Palestijnen, elke dag weer, op 24-uurs basis. Daar zijn in de loop der jaren talloze rapporten over verschenen: van de VN, van grote en kleine mensenrechtenorganisaties, alsook Israëlische mensenrechtenorganisaties als ACRI en B'Tselem. Maar wanneer je in zo'n bericht elke (historische en feitelijke) context weglaat creëer je automatisch een 'incident'.Misdaad als natuurramp

Niet zelden presenteert de NOS een misdaad van Israël, wanneer het deze door internationale reacties niet meer onder het kleed kan vegen, niet als misdaad, maar als een soort natuurramp: als een gebeurtenis die spontaan uit het niets ontstaat, en waar niemand iets aan kan doen. Een voorbeeld daarvan is wanneer Israël Palestijnen doodt, bombardeert en liquideert, door te melden dat er "doden vielen", alsof het een willekeurig fenomeen betreft. Dan kun je nog beweren dat dat gewoon een manier van uitdrukken is, maar daarvoor komt het te vaak voor, en ook hier weer: wanneer Palestijnen moorden, dan wordt er wel degelijk geschreven dat Palestijnen Israëli's of joodse kolonisten hebben gedood. Die vielen dan weer niet spontaan ter plekke dood neer.

'Verdediging' en 'vergelding'

Wanneer het Israëlische leger Palestijnen aanvalt brengt de NOS dit meestal als de zelfverdediging of een vergelding van Israël, als reactie op verzet of misdaden van Palestijnen. Dat kan de NOS doen, want de context wordt immers verzwegen, zoals die van de blokkade van Gaza of in het algemeen de bezetting. Deze hasbara schaar ik daarom ook onder incidentenverslaggeving. Israël "slaat terug", als reactie op de Palestijnen, en wat de Palestijnen deden kwam als het ware uit het niets - omdat de context van "het conflict" ontbreekt.Kritische feiten worden persoonlijke meningen

In het NOS-bericht VN: Israël schendt mensenrechten van afgelopen vrijdag komt Richard Falk aan het woord. Falk is speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, die daar o.a. onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen. Je mag, of moet, er dus van uitgaan dat de man weet waar hij het over heeft, en de internationale wetgeving voor hem tot de parate kennis behoort. Maar voor de NOS is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Per jaar worden zo'n 500 tot 700 Palestijnse kinderen gearresteerd bij vreedzame betogingen voor de Palestijnse zaak. Volgens getuigenissen wordt 12 procent van de Palestijnse kinderen in eenzame opsluiting gehouden.

Welnu, ieder enigzins geïnformeerd persoon met normale hersenfuncties weet dat het arresteren van kinderen, en ook nog eens bij "vreedzame betogingen", én hen in een isoleercel opsluiten, tegen de internationale wetgeving is. Maar de NOS presenteert dit als een mening:

Richard Falk zegt dat Israël door de eenzame opsluiting de mensenrechten schendt. ... Falk noemt dat vernederend, onmenselijk en illegaal.

Falk "zegt" dat dus (maar), en of het ook werkelijk zo is mag u van de NOS betwijfelen. Hij "noemt" het maar zo, dus volgens de NOS kan "eenzame opsluiting" van "kinderen" ook best wel eens níet "vernederend, onmenselijk en illegaal" zijn. De enige volgende stap die de NOS nog zou kunnen nemen is beweren dat (Palestijnse) kinderen dat allemaal terecht en helemaal niet erg vinden. Of zelfs als prettig ervaren, zoals de zionisten die regelmatig beweren dat de Palestijnen eigenlijk best tevreden zijn met hun bezetting, en liever leven onder de knoet van het Israëlische leger dan onder Palestijns gezag.

Feiten opgetekend door deskundigen, en internationale wetten, worden ineens meningen, wanneer ze Israël's misdaden in kaart brengen. Tenminste, dat suggereert de NOS. En ook wat Falk afgelopen vrijdag 'zei' en 'noemde' wordt weer als incident gebracht, alsof hij, en andere rapporteurs door de jaren heen, nog nooit melding hebben gemaakt van de Israëlische schendingen van de rechten van het kind. Nee, wat Falk beweert, in plaats van concludeert, komt zo maar uit de lucht vallen.

Op video:
IDF arrests Palestinian children for harvesting grass
First they kidnap her little child, then they beat the mother up.
Palestinian children kidnapped by IOF Zionist security
Israelis IDF Kidnap Palestine Child
IDF soldiers beat palestinian child
IDF soldier kicking Palestinian child

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment