23 May 2012

Handenschudweigering


Herinnert u zich de mediahype nog? Wikipedia:

Op 20 november 2004 weigerde de Syrische imam Ahmed Salam uit Tilburg op een bijeenkomst van circa 50 imams over de vrijheid van meningsuiting minister Verdonk de hand te schudden. Als verklaring hiervoor gaf hij "Dat mag niet van de Islam". Verdonk reageerde kritisch hierop met "Dan hebben we gelijk iets om over te praten". De dagen erna veroorzaakte dit incident veel commotie in de media en barstte de publieke discussie los over of moslims verplicht beter moeten integreren. Uit een onderzoek van Maurice de Hond bleek dat 77% van de ondervraagden vond dat de imam Verdonk een hand had moeten geven, vond 76% het terecht dat Verdonk het niet accepteerde dat hij dit niet deed en was 36% het eens met de kritiek dat Verdonk als minister van integratie had moeten weten dat er een orthodoxe opvatting binnen de Islam is die lichamelijk contact (waaronder het schudden van handen) tussen mannen en vrouwen niet toestond.

De nieuws- en infotainmentmedia hadden wekenlang materiaal voor krant- en ethervulling rond het zorgvuldig geregisseerde televisieincident tussen de imam en Verdonk, en de islamofobische platforms tierden nog veel langer verder. Het zou nog eens slecht aflopen met Nederland wanneer mensen weigerden om handen te schudden. Ook de rechtbank besloot dat het handen schudden van (getrouwde) vrouwen in een openbare functie verplicht is. Het gaat maar door. In 2009 kreeg een moslim zelfs een boete van de Amsterdamse sociale dienst (DWI) omdat hij weigerde om vrouwen een hand te geven en zijn baard af te knippen.

Maar nu is het oorverdovend stil, nu een orthodoxe joodse minister de hand niet wil schudden van een Belgische collega. Behalve Gerard Driehuis en Charles Groenhuijsen van de website Welingelichte Kringen komen onze jongens en meisjes van de redacties deze keer niet in actie. Weten ze opeens niet meer hoe ze het moeten framen? Omdat het een jood betreft en geen moslim? Valt dat misschien niet te verkopen?


Orthodoxe joden protesteren tegen bus, Jeruzalem 13.12.2011 (Jerusalem Post)

Afshin Ellian: Alleen orthodoxe joden zijn 'oprecht fundamentalistisch'

De 'rechtsfilosoof' Afshin Ellian schreef in 2008 dat niemand last heeft van joden die de hand niet willen schudden van vrouwen omdat ze zich 'sinds mensenheugenis afzonderen'. "Dit noem ik oprecht fundamentalisme." Een duidelijk pleidooi voor de segregatie van joden in de maatschappij. Ellian in een advies over de rol van onderwijs bij integratie: "Als het ons niet lukt de segregatie op scholen tegen te gaan, wordt de culturele en sociale kloof steeds groter en dreigt een Nederlandse vorm van apartheid te ontstaan." Terwijl orthodoxe moslims van hem verplicht moeten 'integreren', moeten orthodoxe joden daarvan vrijgewaard worden. "Een Nederlandse vorm van apartheid" dus. En een onmiskenbaar antisemitische opvatting.

Er lopen een paar mensen op de wereld rond die ik weiger de hand te schudden. Eén daarvan is natuurlijk Afshin Ellian, een allochtoon die alleen maar kan roepen hoe een fout land Nederland wel niet is. Maar vooral ook de gemeenteambtenaar die in 1994 weigerde te komen opdagen op de dag waarop mijn vader besloot te sterven. Hij moest nog maar een dagje langer lijden, want de ambtenaar moest op de Dag des Heeren naar de kerk.

UPDATE: Het Reformatorisch Dagblad haalt de mening van het islamofobe platform Joods Actueel erbij om de zaak te vergoeilijken.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment