15 May 2012

Politiegeweld (1)

Amsterdamse Fasisten in Uniform

Stan van Houcke | 15.05.2012 | TRANSLATE

kijk even hoe de amsterdamse politie weer ouderwets fascistische optreedt. Let vooral op die grijze fascist die met twee handen zijn knuppel vasthoudend fanatiek op mensen inslaat. tijdens de tweede wereldoorlog trad dezelfde amsterdamse politie even keihard op tegen joodse amsterdammers. gezien het feit dat de politiek verantwoordelijken in amsterdam hiertegen geen stappen ondernemen wordt het weer hoog tijd terug te meppen, net zolang en net zo hard tot deze betaalde ordeverstoorders weten wat fatsoenlijk politiewerk is. op de achtergrond speelt mee dat het stadsbestuur amsterdam hebben verkocht aan speculanten die bereid zijn om meer dan 800 miljoen euro in de binnenstad te investeren op voorwaarde dat ze met onroerend goed kunnen speculeren. dat is de kern van de plannen van de pvda burgemeester eberhard van der laan en de pvda wethouder lodewijk asscher voor het hoofdstedelijk centrum. in dat beleid is er geen enkele plaats voor minder gefortuneerde hoofdstedelingen, die uit de 'city' worden verdreven, goedschiks dan wel met de ouderwetse knuppel. tenzij men terugvecht is er geen andere toekomst dan die van de handelaren in lucht, die kunstmatig in leven worden gehouden met overheidssubsidies en andere vormen van neoliberale corruptie. ondertussen kijken de gezeten burgerij en de vet gemeste intellectuelen toe, net als tijdens de tweede wereldoorlog.Lees verder

No comments:

Post a Comment