6 April 2012

Shir Hever: "Israël profiteert van hulp aan de Palestijnen”

Wereldjournalisten | 06.04.2012 | TRANSLATE

"Degene die garen spint bij de internationale hulp aan de bezette Palestijnse gebieden is niet de Palestijnse bevolking, maar Israël. Daarbij blokkeert Israël doelbewust de ontwikkeling van de Palestijnse economie."

Dat betoogt de Israëlische econoom Shir Hever in zijn boek 'The Political Economy of Israel's Occupation'. Afgelopen week was hij in Nederland op uitnodiging van Gate48, een organisatie van kritische Israëli’s in Nederland.

Citaat:

Hever stelt dat Israël direct profiteert van de internationale hulp die de Palestijnen ontvangen. Veel hulpgoederen worden in Israël aangeschaft en via Israël getransporteerd. Dollars en euro’s aan toegezegde hulp, worden in shekels uitgegeven. Zo leveren de hulpstromen Israël buitenlandse valuta op. Hever vervolgt: "Grondstoffen uit het buitenland houdt Israël bij de grens tegen. Opslagkosten worden doorberekend aan de donors. Wanneer goederen dan uiteindelijk worden doorgelaten, moet dit in Israëlische vrachtwagens bestuurd door Israëlische chauffeurs. Ook hiervoor krijgen de donors de rekening gepresenteerd."

Ontwikkeling aan Palestijnse zijde bleef en blijft uit. De 7 miljard die tussen 1995 en 2000 in de Palestijnse gebieden werden gepompt leidden niet tot verhoging van de levensstandaard. “De Israëlische regering wijt dat graag aan corruptie van de Palestijnse Autoriteit (PA)”, zegt Hever, “maar dat is echt onzin. Ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden werd uitbetaald aan en besteed door internationale ngo’s en ging volledig buiten de PA om.”

Lees het hele artikel

No comments:

Post a Comment