23 January 2012

Meer 'feiten' van Missing Peace


Reclame voor de Israëlische prolife-organisatie Efrat
op de websites van Israëlische kranten.


Volgens de radicale kolonist en aannemer Yochanan Visser van het propagandabureautje Missing Peace zijn auteur Ilse van Heusden en de krant Trouw "klassiek" antisemitisch. Van Heusden zou een uitspraak uit 2002 van minister van Sociale Zaken Shlomo Benizri (Shas-partij, en "homo's veroorzaken aardbevingen") opzettelijk "misbruikt" hebben om aan te tonen dat de staat Israël van haar (joodse) burgers verlangt zo veel mogelijk babies te produceren. Visser ontstak in verontwaardiging, omdat zij zou liegen. Hoe merkwaardig.

Allereerst maakt Israël er geen geheim van dat er een "demografisch gevaar" en zelfs "demografische bom" bestaat, vooraleerst met betrekking tot de "Israëlische Arabieren". Israëlische politici uiten hier al jarenlang hun zorgen over. Bijvoorbeeld, de toenmalige minister van Financiën Benjamin Netanyahu wond er op de Herzliya Conferentie in 2003 geen doekjes om:

"We have a demographic problem, but it lies not with the Palestinian Arabs, but with the Israeli Arabs. ...if Israel's Arabs become well integrated and reach 35-45 percent of the population, there will no longer be a Jewish state ... this will also undermine the [state's] democratic fabric." (Haaretz)

Lees ook → Israel's right to be racist

Van Heusden citeerde Benizri echter in de juiste context. In 2002 werd het mandaat van de Israëlische Raad voor Demografie vernieuwd met aanbevelingen om de joodse meerderheid in Israël te verzekeren. Het kwam daarbij hoofdzakelijk neer op het stimuleren van joodse vrouwen om meer babies te produceren. Haaretz berichtte daarover:

The Israel Council for Demography is to meet today, after five years of inactivity, with the aim of drawing up guidelines on how formulate a policy that will preserve Israel's Jewish character. The council has been charged with finding ways to encourage Jewish households to have more children, using government grants, housing benefits and other incentives. It will also examine issues such as abortion and mixed marriages between Israelis and foreign workers.

Van Heusden in Trouw:

De staat promoot het krijgen van kinderen, onder meer met een flinke kinderbijslag. In 2002 lichtte de toenmalige minister van sociale zaken Shlomo Benizri de maatregelen toe: "De angst om Israëls unieke karakter te verliezen noodzaakt ons om actie te ondernemen, zodat we geen minderheid worden in ons eigen land."

Maar Visser beweert dat Benizri het uitsluitend had over illegale immigranten en gastarbeiders. Wat Benizri overigens voor genoemde immigranten en gastarbeiders heeft gedaan is hen kinderbijslag verbieden.Missing Peace goochelt met getallen

Ook beweert Visser dat "een gemiddeld kind" in Israël 35 euro per maand aan kinderbijslag ontvangt. Dat kan kloppen, maar hij zegt er niet bij dat hoe meer kinderen er zijn hoe meer kinderbijslag het gezin ontvangt. Zo ontvangt een gezin met 6 kinderen 2566 NIS, ongeveer 87 euro per kind per maand. Een conclusie is dus dat de staat het krijgen van meer kinderen financieel beloont. Voor gezinnen met 1 tot 3 kinderen is de kinderbijslag sinds 1990 vrijwel gelijk gebleven.

Ook beweert Visser dat een Nederlands kind (geboren voor 1995) 120 euro per maand ontvangt. In werkelijkheid is dat, afhankelijk van de leeftijd, van 63 tot 89 euro per maand (bij 1 kind).

Visser schrijft:

"In fact, since 2002, the Israeli government has considerably reduced the level of child allowances. This reduction rose to as high as 70% for a family with 8 children."

In werkelijkheid, zo bericht Human Rights Watch in 2002, is de gemiddelde bezuiniging een korting van 4% geweest. De korting voor gezinnen met ouders die niet in het leger gediend hebben (sic) bedroeg echter 24%, en dat trof natuurlijk de Israëlische Palestijnen, die niet in dienst hoeven. Ook de orthodoxe joden, die hun leven lang bijstand trekken (mannen moeten de hele dag de Thora bestuderen en hun vrouwen mogen van hen niet werken) gaan ook niet in dienst, en werden dus gekort, maar deze hebben nog wel recht op allerlei vergoedingen voor onderwijs - en de Israëlische Palestijnen niet. Gelijke rechten?

Visser beweert:

Through this type of advanced prenatal care, Israel has managed over the last 35 years to reduce the infant mortality rate by almost 70% (24.6 per 1000 infants in 1973 compared to 3.8 per 1000 in 2008).

Volgens het OECD (2011) is de kindersterfte in Israël 3,8 op 1000. Maar, wat Visser natuurlijk weer verzwijgt, staat dat getal volgens Wikipedia voor joden op 3,1 en voor Israëlische Palestijnen 7,7 op de 1000 kinderen: tweeëneenhalf keer zo hoog!

Meer leugens:

A similar figure was reached among the Arab population in Gaza and the West Bank (now the lowest in the entire Middle East: 11 per 1000 compared to 58 in 1968 and 61 in Iraq nowadays).

Yochanan Visser kletst maar raak. De kindersterfte in Gaza is niet 11/1000 maar 17,12/1000, en in de West Bank 14,92/1000. De kindersterfte in Irak is momenteel 41,68/1000. Logisch dat dat aantal beduidend lager zal zijn, aangezien er onder Iraakse kinderen onder de 5 jaar tijdens de jaren van sancties een genocide heeft plaatsgevonen (half miljoen slachtoffertjes).

Ook is de kindersterfte in Gaza en de West Bank (gemiddeld 16/1000) helemaal niet het laagste in het gehele Midden-Oosten. Libanon (15.85), Syrië (15.62), Oman (15.47), Qatar (12.05), Emiraten (11.94), Bahrein (10.43) en Koeweit (8.07) zitten daar nog onder.


Vermaak voor de kinderen in de nederzetting Efrat, woonplaats van Yochanan Visser.

Babies zijn "toekomstige soldaten"

De Israëlische oplossing van het "demografische probleem", namelijk het produceren van meer babies, bestaat volgens Yochanan Visser niet. Maar neem bijvoorbeeld de Israëlische Organization for Saving Jewish Babies (alleen joodse babies dus) genaamd 'Efrat'. Die voert campagne tegen abortus (ook in het mandaat van de genoemde Raad voor Demografie), maar niet omdat abortus moreel/religieus verwerpelijk zou zijn, maar vooraleerst als "oorlog" tegen de "Arabieren" om "de Joodse staat" joods te houden.

Zodoende is het nog vreemder dat Visser Van Heusden verwijt dat zij stelt dat zwanger zijn in Israël een "militaire operatie" is: "she chose to write a libelous article where care for an unborn child in Israel was deliberately presented as a military operation". Terwijl de grote organisatie Efrat zonder gene stelt dat we de door hen geredde babies ook moeten zien als "toekomstige soldaten" (en nieuwe joodse moeders):

"Every year the Efrat organization saves the lives of over 1,500 future soldiers
and over 1,500 future Jewish mothers!"

Yochanan Visser, die o.a. beweert dat de Palestijnen heel tevreden zijn met de Israëlische bezetting, zou Yochanan Visser niet zijn wanneer hij zijn aanval op Ilse van Heusden afsluit met een verwijzing naar eugenetica (rasverbetering). Zijn 'informatie' en 'feiten' zijn zó onbetrouwbaar en uit de duim gezogen, dat zelfs Elise Friedmann van de zionistische lobby-organisatie CIDI vindt dat hij "serieuze onderzoekers in discrediet brengt". Het zegt echter alles over onze media, waaronder de Volkskrant, die hem een podium geven.

Meer informatie → Save the Jews: don’t have an abortion (Nathalie Rothschild for Spiked magazine)

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment