27 December 2011

Volkskrant, NOS, spugen en propaganda


Men neme een nieuwsfeit dat internationaal breed wordt verslagen. Maar dat wordt door een redactie herschreven, om een bij die redactie populaire groep mensen wat minder negatief in de kijker te zetten. En toch hebben we het hier over een Nederlandse "kwaliteitskrant", en geen Noord-Koreaanse krant.

1. Daar waar alle (dus ook de zeer rechtse) Israëlische kranten spreken van "extremists" en de internationale pers (voorzichtig) van "a radical fringe" houdt de Volkskrant het bij "ultra-orthodoxe joden". Ben u in de Volkskrant wel eens de term 'ultra-orthodoxe moslims' tegengekomen? Nee, ik ook niet. Want die kunnen volgens de Volkskrant (wel) alleen maar 'extremistisch' en 'radicaal' zijn.

2. Daar waar de hele internationationale pers schrijft over een "riot" met "violence" noemt de Volkskrant dit in de kop "tumult", alsof het om een oploopje ging.

3. Daar waar de hele internationale pers schrijft dat er met "stones and eggs" werd gegooid, meent de Volkskrant: "Er werd met eieren gegooid".

4. Journalisten werden door "ultra-orthodoxe" joden aangevallen, waarover o.a. deze nieuwsvideo verslag doet (op 0:16): "their car was stoned, a reporter injured and their equipment stolen". Elders werd een geluidsman van het Israëlische Channel 2 op de grond gegooid en de keel dichtgeknepen (aldus Haaretz). De Telegraph voegt toe: "Other journalists were also attacked and a police car stoned." Maar de Volkskrant-redactie woont blijkbaar op een andere planeet, en wordt ervan gemaakt: "nadat ze ... aanwezige journalisten hadden beledigd en hen hadden bedreigd". Gewoonlijk zijn nieuwsmedia uiterst kritisch wanneer collega's worden gemolesteerd. Maar op de Volkskrant-redactie blijkt de 'goede naam' van Israël zelfs nog belangrijker dan het eigen personeel.

5. Heel kort meldt de Volkskrant iets over de segregatiewens van de radicale joden, maar ook weer zeer verzachtend:
- "Een deel van de ultra-orthodoxe bevolking lijkt een strenge interpretatie te volgen van de scheiding tussen mannen en vrouwen".
Het "lijkt" dus zo, maar of het ook waar is weet de Volkskrant-redactie hoegenaamd niet.
- "Vrouwen en mannen reizen gescheiden op bepaalde buslijnen die het meest door ultra-orthodoxen worden gebruikt. Dat gebeurt echter al sinds het eind van de jaren tachtig."
De Volkskrant suggereert hiermee: '...dus waar hebben we het eigenlijk over'.

6. Veel internationale kranten en persagentschappen noemen ook het spugen van de extremistische joden, maar de Volkskrant verzwijgt het.

En natuurlijk hoeven we van de Volkskrant al helemaal niet te verwachten dat het vermeldt dat de bussen genoemd bij 5 nu ook in Nederland rijden.

Wanneer het negatief nieuws over radicaal-extremistische joden betreft doet echter niet één van onze nieuwsmedia het professioneel. Wanneer het Israël betreft volgen zij over het algemeen de Amerikaanse en Israëlische propaganda. En wanneer zij correspondenten ter plekke hebben, volgen díe weer de pro-Israël propaganda, die zij van het bezettingsleger aangereikt krijgen. Maar de Volkskrant excelleert vaak, omdat het bijna geen moeite meer doet om te veinzen dat het om professionele verslaggeving zou gaan.

Spugen, "een incident"

De NOS, bijvoorbeeld, is zeer bedreven in dat veinzen. Hier kunnen we lezen dat het spugen van extremistische joden op alles wat en iedereen die hen niet bevalt een "incident" is. Het is ook wel gebruikelijk in de Nederlandse media om de misdaden van Israël(-ische joden) "incidenten" te noemen, simpelweg omdat een historische context de propaganda zou ontkrachten, doordat het patronen zou blootleggen die het idee van "incidenten" zou ontkrachten.

In werkelijkheid spugen radicale joden al eeuwenlang. Het is een oude traditie om zich daarmee tegen Het Kwaad te beschermen. Ook lezen we door de jaren heen berichten over dat spugen, met name op christenen en andere goyim, zoals toeristen en journalisten. Maar dat wordt in Nederland verzwegen. het pas ook niet in het plaatje van "de enige democratie in het Midden-Oosten".

"Een heel klein groepje"

Israëlcorrespondente Ankie Rechess doet het in het geluidsfragment van de NOS helemaal volgens die regels van de hasbara. Ze meldt dan wel dat het vaker voorkomt (veinst te informeren), maar grijpt daarbij niet verder terug dan 1 week geleden. Ook legt zij op geruststellende toon uit dat het slechts om "een heel klein groepje" gaat, "want alles bij elkaar zijn het maar 7% van de Israëlische bevolking". Een heel klein groepje? 7% van de Israëlische bevolking betekent meer dan een half miljoen mensen!

Wanneer er in mijn straat een paar mensen wonen die zich zo misdragen, en politie en justitie hen de hand boven het hoofd houden zoals in Israël, dan hebben we hier een groot probleem. Of stelt u zich eens voor, in Nederland, met bijvoorbeeld 1 miljoen spugende SGP'ers die niet terugdeinzen voor intimidatie en geweld, en hun eigen wetten in het publieke domein opleggen.

Zeven procent?

Klopt die 7% wel? Op Wikipedia lezen we dat in 2009 "the ultra-Orthodox, or Haredim" al 8% van de bevolking bedroeg, na 5% in 1990. Ook staat er dat in 2028 verwacht wordt dat 20% van de bevolking ultra-orthodox zal zijn. En in 2007 berekende de historicus Yaakov Wise van de Universiteit van Manchester o.a. dat de Israëlische bevolking in 2020 uit 17% ultra-orthodoxe joden zou bestaan.

Haaretz: At the edge of the abyss, 2009

According to studies carried out by economist Eli Berman of the University of California, San Diego, Israel's ultra-Orthodox population doubles every 16 years.

According to researchers of the Israel 2028 project, headed by Eli Hurvitz and David Brodet, barring a significant change to the fertility rate in the Haredi community, the ultra-Orthodox will represent more than one-fifth of Israel's Jewish population in 2028.

A new forecast by Gilad Malach, a researcher at the Metzilah Center for Zionist, Jewish, Liberal and Humanist Thought, finds that if the annual rate of natural increase among Haredim stays at 5 percent, by 2050 they will comprise 37 percent of Israeli Jews - assuming that non-Haredim will want to remain here to support them. This is not science fiction. It's exactly what occurred in Jerusalem in the past generation.

Informatie waar Ankie Rechess zich niet aan stoort. Het NOS-journaal, dat desalniettemin nog steeds net doet alsof vrouwendiscriminatie en spugen iets nieuws is in de Israëlische samenleving, heeft het percentage al bijgesteld naar 10%.Maar mogen we Ankie Rechess haar pro-Israël propaganda wel aanrekenen? Oordeelt u zelf.

De vraag is of de NOS, NOVA, ooit een Palestijnse mannelijke of vrouwelijke correspondent in dit gebied zou benoemen van wie de levenpartner bij een gewelddaad door een joods-Israeli vermoord is. Het antwoord is: nee. Daarom is de volgende vraag legitiem: waarom verdeelt de NOS, NOVA, de wereld in Joden en niet-Joden. Waarom kan Ankie Rechess wel haar pro-Israel propaganda blijven bedrijven via een zender die door belastingbetalers wordt gefinancierd, terwijl een Palestijn met of zonder een vermoorde partner nooit zal worden aangesteld als crrespondent, laat staan propaganda kan bedrijven voor de eigen zaak? Alleen in Nederland is een dergelijke dwaasheid mogelijk. En zelfs het stellen van deze vraag leidt tot grote consternatie bij de pro-Israel lobby.

Hoelang zal die vertoning met Ankie Rechess doorgaan? Waarom hanteren de NOS, NOVA geen journalistieke criteria?

TRANSLATE

1 comment:

  1. Dat viel mij ook al op dat Ankie Regges het had over een kleine groep. Dat zeggen ze nooit over de Palestijnen als er een aanslag geweest is. Dan zijn het álle Palestijnen.
    Corrie

    ReplyDelete