5 November 2011

Freedom Waves en de propaganda in onze "kwaliteitspers"

De officiële werkelijkheid over de misdaden van Israël wordt in Nederland nog steeds door Israël gedicteerd. Onze zogenaamd onafhankelijke commerciële massamedia, die zichzelf tot kwaliteitspers hebben gekroond, nemen die propaganda (hasbara) kritiekloos over. Met nieuws, informatie of journalistiek heeft het geen relatie.

Vragen hierover aan de betreffende redacties worden in de meeste gevallen niet beantwoord. Of na herhaaldelijk de vraag gestuurd te hebben, kun je na drie maanden wel eens de zeldzame kans hebben om een zeer geïrriteerde reactie te krijgen met "wij doen ons werk goed", "onze bronnen zijn betrouwbaar" en heel af en toe "want dat schrijven alle andere gerenommeerde kranten en persbureau's ook". Alsof Nederland een dictatoriaal regime is met een bevolking die gehersenspoeld moet worden, en blijven.

Schreef ik 'alsof'?

Naast dat de kaping van de boten Saoirse en Tahrir van de 'Freedom Waves' actie in (de verzwegen) internationale wateren momenteel een "onderschepping" wordt genoemd, is de algemeen gehanteerde verhaallijn dat dat de eigen eigen schuld was. Men deed immers niet wat het Israëlische leger (IDF) hen opdroeg: "Ze weigerden mee te werken." U begrijpt dat er over dezelfde handelingen van piraten in Afrikaanse wateren heel anders geschreven wordt.
Als reden voor de kaping wordt braaf uit de Iraëlische persberichten overgeschreven dat de zeeblokkade van Gaza is ingesteld "om te voorkomen dat Hamas over zee van wapens wordt voorzien door onder meer de Libanese Hezbollah-beweging." Terwijl al lang en breed bekend is, via het Israëlische leger nota bene, dat de blokkade van Gaza is ingesteld als "economische oorlogsvoering" tegen Hamas, "putting the people of Gaza on a diet". Het verzwijgen van dit feit vormt een van de vele bewijzen dat dat onze kwaliteitspers ¨waar het om de misdaden van Israël gaat simpelweg fuctioneert als de vooruitgeschoven post van de Israëlische regering/leger.

De precieze redenen van de actie van de twee boten van 'Freedom Waves' blijft in onze kranten nagenoeg onvermeld, omdat alleen het Israëlische leger/regering aan het woord komt. Genoegelijk wordt op die manier elke Israël-kritische noot, o.a. over de misdadige en illegale blokkade van Gaza, vermeden.

Gebruikte hasbara-terminologie kort:
 • Gekaapt en naar Israël gesleept -> "onderschept", "gekeerd", "gestopt" of "tegengehouden"
 • Internationale wateren -> "ongeveer 100 kilometer van de Gazastrook"
 • Bedreigd met geweld -> "aangeraden"
 • Geënterd -> "aan boord gegaan" (vorige keer sprak men nog van enteren)
 • Gaza -> "het Arabische gebied"
 • Liquidatie -> "vielen doden"

NRC: Israëlische marine onderschept Gaza-flotilla – 'geen gewonden'
 • Verzwegen wordt dat de aanval van Israëlische commando's plaatvond internationale wateren.
 • Getoond worden twee video's van het propagandabureau van het Israëlische leger (IDF), en een van een Press TV reporter aan boot van een "Freedom Waves" boot.
 • Alleen een Israëlische militair mag zijn zegje doen.
 • Elke context over de situatie in Gaza ontbreekt.
 • Vermeld wordt de Ïsraëlische 'reden' voor de "zeeblokkade" van Gaza, maar niet de reden voor de 'Freedom Waves' actie.
 • De kaping wordt ook een "onderscheppingsactie" van Israël genoemd. Net zoals het elke aanval op Palestijnen een "vergeldingsactie" noemt.

Novum/AP: Israël onderschept activistenboten Gaza
 • Uitsluitend 'informatie' van de bezetter.Volkskrant (redactie): Israëlische troepen aan boord pro-Palestijnse flotilla
 • Alleen het IDF en Israëlische regering zijn bronnen.
 • De term 'internationale wateren' wordt ook hier vermeden. Wel wordt genoemd "al ver voor de kust van de Gazastrook" en "Ze waren nog ongeveer 100 kilometer van de Gazastrook verwijderd."
 • Vorig jaar vond er een spontane natuurramp plaats: er "vielen vorig jaar negen Turkse doden". Zomaar.
 • Opmerkelijk detail: de blokkade betreft niet Gaza, maar "het Arabische gebied". Ook het Parool schrijft een 'redactioneel' bericht waarin dezelfde term wordt gehanteerd. Sterker nog, de redactie van de Volkskrant en de redactie van het Parool blijken tegelijkertijd 'toevallig' precies hetzelfde bericht te hebben geschreven! Eens te meer een duidelijk bewijs dat er doodleuk een persbericht van het Israëlische leger of de ambassade wordt overgeschreven onder de noemer van een bericht van de redactie.

Persbureau ANP: Marine Israël keert boten met activisten
 • In plaats van het feitelijke kapen (of desgewenst: kidnappen) van de boten wordt ons met de titel wijsgemaakt dat ze 'gekeerd' werden, en in het bericht "tegengehouden".
 • Net als in alle andere berichten werd het de "pro-Palestijnse activisten" (vredes- en mensenrechtenactivisten) door Israëlische commando's "aangeraden" om te doen wat er van hen geëist werd. Een bijna buitenaards taalgebruik voor een situatie waarin mensen in de loop van een geweer kijken.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment