19 September 2011

EU financiert illegale nederzettingen

De Europese Unie is een rogue autoriteit die geen boodschap heeft aan het internationaal recht, aan andere internationale akkoorden en zelfs niet aan haar eigen standpunten. Dit jaar heeft de EU het Israëlische cosmeticaconcern Ahava gesubsidieerd met 1.13 miljoen euro. O.a. van uw belastinggeld.


Israëlische checkpoint bij de illegale nederzetting Mitzpe Shalem op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Parlementaire vragen
25 augustus 2011
P-007789/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Keith Taylor (Verts/ALE)

Betreft: Vervolgvraag op de vraag over EU-gelden voor Ahava Dead Sea Laboratories (P-006190/2011)

Hartelijk dank voor de informatie over de door de EU toegekende subsidie aan KP5- en KP7-projecten van Ahava Dead Sea Laboratories (ADSL). Uit de verstrekte gegevens blijkt dat ADSL 1,13 miljoen euro heeft ontvangen van de EU.
Ik begrijp dat de EU binnen haar eigen formele rechtsvoorschriften heeft gehandeld door ADSL als juridisch lichaam in Israël te laten deelnemen aan deze kaderprogramma's. Als adres vermeldt deze organisatie Arava 1, Airport City, Lod Airport, terwijl de fabriek, de onderzoekslaboratoria en het bezoekerscentrum zijn gevestigd in Mitzpe Shalem, in de bezette Palestijnse gebieden, ongeveer 1 km van de westkust van de Dode Zee en 10 km ten noorden van de groene lijn.

Het geeft ernstig te denken dat deze organisatie wordt toegestaan een adres in Israël te hebben om een operatie te legitimeren die uitsluitend en alleen plaatsvindt in de bezette Palestijnse gebieden.

In andere vergelijkbare situaties stond de EU, overigens volledig terecht, de gebruikmaking van een officieel adres in Israël niet toe, om de preferentiële invoer van goederen uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te voorkomen. Deze ethische overweging zou ook moeten gelden voor onderzoeksactiviteiten in de bezette Palestijnse gebieden, teneinde te voorkomen dat het geld van de Europese belastingbetaler wordt gebruikt voor de bouw en handhaving van illegale Israëlische nederzettingen.

U zegt dat de voorwaarde voor deelname aan de programma's, namelijk het hebben van een vestiging in een bepaald gebied, begunstigden er niet toe verplicht het gesubsidieerde onderzoek uit te voeren op die plaats van vestiging. Aan het voorbeeld van ADSL zien we dat de afwezigheid van een dergelijk vereiste de weg vrijmaakt voor de subsidiëring door de EU van illegale nederzettingen. Dit moet onmiddellijk ophouden.

Welke maatregelen stelt de Commissie voor om dit misbruik aan banden te leggen?
Is de Commissie van plan om er ten minste voor te zorgen dat deelnemende laboratoria de plaats moeten opgeven waar het onderzoek plaatsvindt, zodat de EU haar subsidie kan inhouden indien deze plaats een illegale nederzetting betreft? (bron)

Het bedrijf Ahava Dead Sea Laboratories ligt in de illegale nederzetting Mitzpe Shalem aan de Dode Zee op de Westelijke Jordaanoever. Mitzpe Shalem en de nederzetting Kalia zijn samen 44% eigenaar van Ahava. Het door Israël militair bezette gebied is verboden voor Palestijnen. Ook de zogenoemde apartheidswegen (pdf) er naartoe zijn verboden voor Palestijnen. Lees ook: Palestinians barred from Dead Sea beaches to 'appease Israeli settlers'

Het plunderen en etnisch zuiveren van bezet gebied zijn mensenrechtenschendingen en wordt verboden door het internationaal recht, specifiek onder:
  - Artikel 23, 53 en 55 van de Haagse Akkoorden
  - Artikel 51 en 53 van de Vierde Geneefse Conventie
  - Artikel 8(2)(b)(viii) van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.
De EU heeft daar in de praktijk geen boodschap aan. In het antwoord op boverstaande vragen lezen we dan ook dat de subsidie aan Ahava in orde is omdat 1. het bedrijf Ahava officieel in Israël geregistreerd staat, en 2. de Commissie "zich niet bewust is van enige bepaling in de EU-wetgeving die het verplicht om geen activiteiten te financieren uitgevoerd in een FP7-project in Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden." Maar in de voorwaarden van het FP7 onderzoeksprogramma van de EU staat duidelijk dat wanneer een aanvraag "fundamental ethical principles" tegenspreekt, "it shall not be selected".

De EU heeft geen boodschap aan de resoluties van de VN die alle landen oproept om de illegale nederzettingen niet te steunen en/of te financieren, zoals bijvoorbeeld Resolutie 465 van de Veiliheidsraad:

7. Calls upon all States not to provide Israel with any assistance to be used specifically in connexion with settlements in the occupied territories;


Landbouwgrond bij de illegale nederzettingen aan de Dode Zee in "militair gebied" van Israël

Tenslotte handelt de EU met haar subsidie aan Ahava ook nog tegen haar eigen standpunten in. Dit jaar nog steunde de EU een ontwerpresolutie (pdf) van de VN Veiligheidsraad waarin de bouw van Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden illegaal werd verklaard (14 stemmen tegen 1 - Obama's eerste veto).

In 1980 verklaarde de EEG in de Verklaring van Venetië unaniem de Israëlische bezetting en de nederzettingen illegaal:

The nine stress the need for Israel to put an end to the territorial occupation which it has maintained since the conflict of 1967, as it has done for part of Sinai. They are deeply convinced that the Israeli settlements constitute a serious obstacle to the peace process in the Middle East. The nine consider that these settlements, as well as modifications in population and property in the occupied Arab territories, are illegal under international law.

In 2002 verklaarde de EU de nederzettingen weer illegaal (pdf):

The EU continues to oppose Israeli settlement activities in the Occupied Territories as being illegal under international law and damaging for the Peace Process as they prejudge the outcome of the Final Status Negotiations. The Fourth Geneva Convention prohibits the occupying power to transfer citizens from its own territory to the occupied territory. Furthermore the Hague Regulations prohibit the occupying power to undertake permanent changes in the occupied areas, unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population. Also the Hague Regulations outlaw confiscation of private property and recognizes requisition of land only for the needs of the occupying army. Lastly, the Hague Regulations state that the occupying power must administer public property as a usufructuary.

De Raad van Europa onderstreepte in 2009 nog eens (pdf):

Settlements are illegal under international law and constitute an obstacle to peace.

Meer info:
» How Europe aids the occupation
» EU complicity in Israeli human rights abuses

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment