21 May 2011

Media lijden na toespraak Obama aan acute amnesie

TRANSLATE TO ENGLISHAl 44 jaar lang stelt de internationale gemeenschap dat de Israëlische bezetting van Palestijns en Syrisch grondgebied niet legitiem en illegaal is, en eist van Israël dat het zich terugterekt achter de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. De Israëlische militaire bezetting is een schending van: VN-Veiligheidsraad Resolutie 242; Resolutie 2625 van de Algemene Vergadering van de VN; artikel 2, paragraaf 4 van het VN-Handvest; de beschikking in 2004 van het International Strafhof (ICC); de 150-6 stemming in juli 2004 in de Algemene Vergadering die eist van Israël dat het de beschikking van het ICC opvolgt; en de 157-7 stemming in de Algemene Vergadering in 2006 ter ondersteuning van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking en een onafhankelijke staat, waarin de noodzaak werd benadrukt voor de Israëlische regering om zich terug te trekken uit de Palestijnse gebieden die het sinds 1967 bezet. Bovendien handelt de Israëlische regering, door het introduceren en faciliteren van de joodse nederzettingen in bezet gebied, in strijd met de Vierde Conventie van Geneve en Resolutie 465 van de Veiligheidsraad.

Maar dit alles bleek eergisteren plotsklaps volledig uit het geheugen van onze journalisten te zijn verdwenen. Het lijkt wel afgesproken werk.

President Barack Obama stelde gisteren ook weer dat Israël zich moet terugtrekken achter de grenzen van 1967, en bepleitte hij zodoende de naleving van het internationaal recht en het uitvoeren van de VN resoluties. Maar dat lezen we niet in onze kranten. Nee, vandaag is dat uitsluitend "het idee" en "de visie" van Obama. En dat de Palestijnen rechten hebben, wordt zoals gewoonlijk weer helemaal nergens vermeld.

NRC Handelsblad - 19 mei 2011
Geen geschiedenis, geen internationaal recht, geen context, enkel een citaat van Obama: "De grenzen van een Palestijnse staat moeten gebaseerd zijn op de grenzen van 1967."

NOS - 19 mei 2011
Volgens de NOS "zegt" Obama "dat vrede niet dichterbij komt als Israël gebieden blijft bezetten. Daarom zouden de oude landsgrenzen van vóór 1967 weer moeten gaan gelden." Dus alleen omdat Obama het wil, en niet de rest van de wereld sinds 1967. En alleen omdat "vrede niet dichterbij komt", niet omdat de wereld dat 44 jaar geleden al overeen gekomen is.

NOS - 20 mei 2011
"Obama vindt dat Israël" zich achter de grenzen van 1967 moet terugtrekken - en verder niemand. En: "Amerika verwijt Israël dat het de vredesbesprekingen met de Palestijnen voortdurend frustreert". Alleen Amerika? En als er één land is dat Israël nooit iets verwijt, maar juist beloond met veto in de VN en miljarden per jaar aan militaire hulp, dan is het (Noord-) Amerika wel.

Trouw - 19 mei 2011
Volgens Obama: "Er moet een oplossing komen, gebaseerd op de voorstellen die al in 1967 over de grenzen zijn gedaan." Voorstellen? Sinds wanneer is bijvoorbeeld een unaniem aangenomen resolutie in de Veiligheidsraad een "voorstel"?

Volkskrant (redactie & ANP) - 19 mei 2011
Geen geschiedenis, geen internationaal recht, geen context. Obama "pleitte".

NU.nl, Trouw (ANP) - 19 mei 2011
"Tijdens zijn live toespraak pleitte president Obama van de Verenigde Staten voor erkenning van de grenzen van verdrag uit 1967." Verdrag? Welk verdrag?
"Er moet volgens Obama een oplossing komen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, gebaseerd op de grenzen van 1967." Het ANP vond het blijkbaar te risqué om te schrijven dat Israël zich uit de bezette gebieden moet terugtrekken.

Parool (ANP) - 19 mei 2011
Obama "zei", pleitte" of "stelde" niet eens, maar hij "suggereerde". Volslagen nonsens, want stellen dat een land het internationaal recht moet respecteren, kun je allerminst kwalificeren als een 'suggestie'. "De grenzen van een Palestijnse staat moeten gebaseerd zijn op de grenzen van 1967", aldus Obama, is geen suggestie maar een stellingname.

Nieuws.nl (Novum/AP) - 19 mei 2011
Obama maakte er een "opmerking" over. Denkt u dat de Geallieerden ook ooit een 'opmerking' hebben gemaakt over dat Duitsland zich moest terugtrekken uit de door haar bezette landen en gebieden?

Bijna elke krant citeert Obama die stelde dat Israël "dappere maatregelen" moet nemen - en schrijven niet dat dat betekent dat Israël aan de eisen van de internationale gemeenschap moest gehoorzamen. De vraag is natuurlijk ook hoe "dapper" het is om je onthouden van bezetting, terreur, vervolging en onderdrukking. Vroeger stelden journalisten nog vragen, maar dat is er niet meer bij tegenwoordig. Want twijfel aan de officiële werkelijkheid zou tot onrust onder de bevolking kunnen leiden.

Ik ga er gemakshalve van uit dat we de komende tijd gaan lezen dat Obama enorme/veels te grote 'offers' van het kleine en kwetsbare Israël vraagt, de enige democratie in het Midden-Oosten, met het meest morele leger ter wereld. Netanyahu heeft al aangegeven dat de grenzen van 1967 "onverdedigbaar" zijn. Maar in 1967 waren ze anders heel goed verdedigbaar. En dat was nog zónder 8,2 miljoen dollar per dag aan militaire hulp.

No comments:

Post a Comment