15 May 2011

BDS: 400 Belgen dienen klacht in tegen oorlogseconomie

Ook Nederland doet volop zaken met Agrexco. Als het om Israël gaat gedragen wij ons als net zo'n schurkenstaat. Maar ook onze zogeheten oppositie, en die in het Europees Parlement, snurkt verder.

DeWereldMorgen.be | 14.05.2011

ANTWERPEN - Iedere burger kan klacht indienen tegen een wanpraktijk. Vredesactie vzw riep daarom op om klacht in te dienen tegen bedrijven die in België actief zijn en hun winsten halen uit de exploitatie van door Israël bezette gebieden in Palestina. Eén van de geviseerde firma's is Agrexco, importeur van fruit, groenten en bloemen. De filosofie van Carmel (het label van de Agrexco-producten) 'Always breaking new ground' krijgt zo wel een dubbele betekenis. In Antwerpen tekende een 25-tal mensen een klachtenbrief, die daarna aan de overheid overhandigd werd.

Woordvoerders van Vredesactie gaven een overzicht van de inbreuken die gepleegd worden door Agrexco, CAL [Cargo Air Lines] die het vervoer door de lucht verzorgt en dochteronderneming LACHS [Liège Air Cargo Handling Services] die de goederen behandelt.

Dexia financiert via haar dochterbedrijf Dexia-Israël illegale kolonies, Barco en O.I.P. leveren wapensystemen aan het Israelische leger en bulldozers van Caterpillar worden door het leger gebruikt om o.a. Palestijnse huizen te slopen en (illegale) joodse kolonies te bouwen.

De Conventie van Genève en de Oslo-akkoorden worden door Israël aan de laars gelapt. Door intimidatie, afbraak van nederzettingen, gedwongen verkoop worden Palestijnse bewoners van hun gronden verdreven. De kolonisten nemen hun plaats in en telen op de "veroverde" gronden bloemen en fruit voor de export.

Zelfs het water wordt de Palestijnen ontzegd. Ze worden verjaagd als hun schapen van een beek willen drinken, waterpompen worden vernietigd maar vervangen door pompen die reservoirs vullen om de kolonisten van drinkwater te voorzien en de nieuwe aanplantingen te bevloeien. Als de Palestijnen water wensen dan kunnen ze het (duur) terug kopen van de Israëlische autoriteiten.

» Fotoreportage bij dit artikel
» www.vredesactie.be
» Het regent klachten over Agrexco bij de politie


No comments:

Post a Comment