9 March 2011

CIDI wordt beschermheer van minister Rosenthal

De Telegraaf schrijft vandaag:

"Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft dinsdag aangifte gedaan tegen de man achter een antisemitische website vanwege belediging van Joden in het algemeen en minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) in het bijzonder."

Dat het CIDI aangifte doet van antisemitische uitingen in het publieke domein is prima, dat is immers het recht van iedereen, en daar wordt het instituut ook voor betaald. Maar waarom de zionistische lobbyclub zich ineens "in het bijzonder" opwerpt als beschermheer van minister Uri Rosenthal, die blijkbaar niet bij machte is zelf te beoordelen of hij al dan niet beledigd wordt, is een merkwaardige zaak. Temeer omdat het CIDI klachten (geen feiten) over antisemitisme in Nederland rapporteert, en het klagen aanmoedigt, om daarmee eens per jaar een een traditioneel alarmistisch schrijven te publiceren - maar over die naar zeggen honderden klachten per jaar zelden of nooit aangifte doet. Voor het CIDI is zodoende de ene jood 'meer gelijk' dan de andere - een concept dat de Britse schrijver George Orwell uitwerkte in zijn boek Animal Farm. Terwijl het CIDI zich toch altijd opwerpt als woordvoerder van alle joden in Nederland.

Conclusie: het gaat het CIDI helemaal niet om de bescherming van joodse Nederlanders. Het gaat er allereerst om wat goed is voor de Israëlische regering. En Rosenthal heeft reeds bewezen zeer goed te zijn voor de Israëlische regering. Zo goed dat hij onlangs niet voor Nederland heeft gesproken in de Mensenrechtenraad van de VN in Génève, maar voor Israël. En waarom zou het CIDI anders de meeste energie besteden aan het goedpraten van de misdaden van "de Joodse staat" en het demoniseren van Palestijnen, in plaats van haar vermeende bestrijding van het antisemitisme? Het CIDI bestaat vooraleerst uit een groepje politieke activisten, die veelzeggend geen inzage wil geven in de herkomst van hun 'donaties'. In dat licht moeten we ook het nieuwe beschermheerschap zien.

No comments:

Post a Comment