11 January 2011

EU: 'Boycot producten uit kolonies Jeruzalem'

EU-DIPLOMATEN SCHRIJVEN KRITISCH RAPPORT OVER ISRAEL

De Standaard | Bas Beirlant | 11.01.2011

BRUSSEL - De consuls van de EU-landen bij de Palestijnse Autoriteit schrijven in een 'geheim' rapport dat Israël de Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem ondermijnt.

Van onze redacteur

In hun jaarlijks rapport over de toestand in Oost-Jeruzalem, dat Israël na de zesdaagse oorlog van 1967 annexeerde, stellen de EU-diplomaten enkele opvallende nieuwe maatregelen voor om het Europees beleid inzake Oost-Jeruzalem 'te versterken'.

De EU zou ervoor moeten zorgen dat er geen producten uit Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem in de EU geïmporteerd worden.

Om de publieke opinie bewust te maken van die producten, zouden grote distributiebedrijven tips moeten krijgen om ze labels te geven.

Ministers van EU-lidstaten die de Oude Stad of Oost-Jeruzalem bezoeken, zouden het gezelschap van Israëlische veiligheids- of protocoldiensten moeten weigeren.

Er zouden (niet-bindende) richtlijnen moeten komen voor Europese touroperators, zodat ze geen beroep doen op hotels of touringcarbedrijven die banden hebben met kolonistenbewegingen.

De beschrijving van de toestand die de diplomaten maken in hun rapport, dat het label 'secret' meekreeg maar zijn weg vond naar de media, is streng voor Israël.

'Israël zet met wettelijke en praktische middelen actief zijn annexatie voort door de Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem systematisch te ondermijnen.' 'Als de huidige trends niet dringend worden gestopt, wordt het vooruitzicht van Oost-Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van een Palestijnse staat steeds onwaarschijnlijker en onwerkbaar. Dit brengt de kansen op een duurzame vrede op basis van twee staten ernstig in gevaar.'

Pogingen om 'uitsluitend de Joodse identiteit van de stad te beklemtonen, vormen een bedreiging voor de religieuze diversiteit van de stad en radicaliseren het conflict, met potentiële gevolgen op regionale en wereldschaal'.

De Israëlische overheid doet er alles aan om te voorkomen dat de Palestijnen meer dan 30% van de totale bevolking van Jeruzalem uitmaken. Toch wordt slechts 10% van de stadsbegroting van Jeruzalem besteed aan Palestijnse wijken.

Binnen Oost-Jeruzalem wonen er al ongeveer 190.000 Joodse kolonisten. Palestijnen hebben het zeer moeilijk om bouwvergunningen te krijgen: het zijn er gemiddeld 200 per jaar, terwijl er nood is aan 1.500 wooneenheden in functie van de bevolkingsgroei. Als Palestijnen dan maar zonder bouwvergunning een woning bouwen of uitbreiden, wordt vaak de afbraak ervan bevolen. Momenteel zouden ongeveer 1.500 constructies met afbraak bedreigd zijn.

Een andere maatregel die de EU-consuls daarom voorstellen, is dat vertegenwoordigers van de EU aanwezig zouden zijn in rechtbanken waar beslist wordt over afbraak of de uitzetting van Palestijnse families. Ook als het toch zover komt, zou de EU aanwezig moeten zijn.

Catherine Ashton, de Europese 'minister van Buitenlandse Zaken', veroordeelde intussen de afbraak door Israël van het Shepherd Hotel in een Arabische wijk van Oost-Jeruzalem (DS 10 januari) 'en de geplande bouw van een nieuwe illegale nederzetting'. Dat laatste gebeurt door een Amerikaans-Joodse zakenman, met toelating van de Israëlische overheid. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wees elke kritiek van de hand: 'Niemand kan verwachten dat Israël Joden zal verbieden om privé-eigendommen te kopen in Jeruzalem. Geen enkele democratische regering zou zo'n verbod aan Joden opleggen, en Israël zeker niet.'

No comments:

Post a Comment