17 January 2011

Aantal werkende armen in Nederland twee keer zo hoog als in VS

Maxime Verhagen@MaximeVerhagen Maxime Verhagen
Ondernemers zijn ruggengraat economie. Ben juist trots op al dat ondernemerschap. ZZP’ers leveren essentiĆ«le bijdrage
11:56 AM Jan 17th

Scherpe stijging zzp'ers en andere schijnzelfstandigen

In 2008 waren er 1 miljoen ondernemers in Nederland, en 70% van hen waren zzp'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Het percentage vertoont een sterk stijgende lijn. Ronald van der Krogt van vakcentrale FNV in 2008: "Er zijn in Nederland 350 duizend mensen die minder dan het minimumloon verdienen, 60% daarvan is zzp’er. Maar daar is nauwelijks aandacht voor."

Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het inkomen van zzp’ers in het derde kwartaal 2009 met gemiddeld 12% is gekrompen. Het CBS omschrijft dit als "de grootste inkomensduikeling van dit decennium".

Het UWV stimuleert en/of dwingt bijstandsontvangers, zoals bijvoorbeeld moeilijk aan het werk te helpen 55-plussers, om als zzp'er aan de slag te gaan. Logisch, want dat genereert 'succes' voor het UWV, en scheelt het de staat veel geld. Ook worden zzp'ers steeds populairder bij werkgevers, omdat je ze niet hoeft te ontslaan wanneer er geen werk is, en dat bespaart dus enorm op personeelskosten.
Dit is het gevolg van de "liberalisering" van de arbeidsmarkt: steeds meer bedrijven gaan werken met 'flexibele' contracten en o.a. uitzendkrachten en zzp'ers. Denk bijvoorbeeld aan de postbezorgingssector. Zodoende is het niet vreemd dat er per jaar aanzienlijk meer zzp'ers bij komen. Maar dat is niet omdat die positie zo aantrekkelijk is, maar omdat er voor steeds meer mensen geen andere kans meer op werk is.

Minister Verhagen: "Nederlanders ondernemender dan Amerikanen"

‘Nederland scoort hoger dan de Verenigde Staten waar het gaat om het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking. Ook het relatieve aantal starters is hier hoger.’
Dat blijkt uit maandag 17 januari 201 gepubliceerd onderzoek van het CBS in opdracht van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Volgens de meest recente cijfers is het aandeel ondernemers hier meer dan 12 procent ten opzichte van ongeveer 10 procent in de Verenigde Staten. (persbericht Rijksoverheid 17.01.2011)

Wat Verhagen verzwijgt is dat zeker eenderde van onze zzp'ers niet kan rondkomen. Zij maken deel uit van de zogeheten werkende armen, die eufemistisch de "flexibele schil" van de arbeidsmarkt worden genoemd. In het derde kwartaal van 2010 hadden 682.000 mensen een flexibel contract. Dat zijn er 7,6% meer dan een jaar eerder.

Omdat het aantal bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten de laatste jaren afnam, bestaat de totale arme groep in toenemende mate uit werkenden. In 2001 verbleef de helft van alle arme personen in een huishouden met inkomsten uit arbeid, in 2009 was dat opgelopen tot 59%. Voor een groot deel betrof dit zelfstandigen: 271.000 van de 971.000 armen (28%) verkeerden in 2009 in een huishouden met die inkomensbron. (Armoedesignalement 2010, pdf)

Uit het Armoedesignalement 2010 (cijfers voor 2009) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal werkende armen is gestegen tot 576.000. Dat is ongeveer 7.7% van de werkende beroepsbevolking. In de VS ligt dit percentage (volgens het US Department of Labor Statistics 2010, cijfers voor 2008, pdf) op 3,9% voor mensen met een fulltime baan. Dus op eentiende procent na heeft Nederland twee keer zoveel werkende armen dan de Verenigde Staten!

Volgens Verhagen is Nederland de afgelopen jaren duidelijk ondernemender geworden. Zo’n 40% van de Nederlanders verkiest volgens de studie het ondernemerschap boven een baan als ze moeten kiezen. Ook starten meer Nederlanders daadwerkelijk een bedrijf (12,8 procent vs. 9,6 procent in de Verenigde Staten). 'Ik zie dan ook een grote mate van vindingrijkheid en ondernemingsgeest. Die ondernemende houding zorgt voor banen en bedrijvigheid. Ook zorgt het dat we wereldwijd voorop blijven lopen en sneller uit de crisis komen. (persbericht Rijksoverheid 17.01.2011)

Links naar het volgens Verhagen zo geweldige ondernemersklimaat in Nederland, m.b.t. de 70% zzp'ers die daarin werkzaam zijn:

07.01.2010 - 53 procent van de zzp’ers heeft fors minder inkomen in 2009
De economische crisis heeft in 2009 gezorgd voor een forse inkomensdaling bij 53 procent van de hoogopgeleide zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Maar liefst 27 procent van de zzp’ers had vorig jaar minstens 20 procent minder inkomen dan het jaar daarvoor.

ZZP'ers boeken minder omzet in eerste kwartaal 2010
Uit de ZZP-Monitor blijkt dat de inkomensproblemen van zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal van 2010 zijn verergerd vergeleken met het kwartaal daarvoor. Ruim 34 procent van de zelfstandigen gaf aan dat het niet rond kwam en bij driekwart van de ondervraagde ZZP’ers bleef het inkomen gelijk of daalde het inkomen.

29.04.2010 - Een derde ZZP´ers komt niet rond
Van de zelfstandigen zonder personeel in de zakelijke dienstverlening kwam 34% in de eerste drie maanden van 2010 niet rond van zijn inkomen.

22.07.2010 - Steeds meer zzp’ers melden zich voor hulp bij gemeente
Zzp’ers die in de problemen komen, kunnen zich voor hulp melden bij de gemeenten. Uit het onderzoek ‘Ondersteuning van zzp’ers door gemeenten’ dat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag publiceert, blijkt dat het gebruik van het Bbz tussen 2007 en 2009 met 32 procent is toegenomen.

19.10.2010 - Veel zzp’ers hebben geen zorgverzekering
Ongeveer een derde van de zelfstandigen zonder personeel in Amsterdam heeft geen basiszorgverzekering. Die is wel verplicht. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeentelijke dienst onderzoek en statistiek onder ruim achthonderd zzp’ers. ... Zo liet 42 procent van de ondervraagden weten helemaal geen pensioen geregeld te hebben. Bijna twee derde gaf aan niet genoeg pensioen op te bouwen. Verder heeft driekwart geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een op de tien gaf zelfs aan zich helemaal nergens voor verzekerd te hebben. Een derde heeft geen financiĆ«le reserve.


No comments:

Post a Comment