19 December 2010

Geen nieuws in Nederland:

(Belga) Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vindt dat de Verenigde Staten hun steun aan Israël zouden moeten verminderen met een bedrag ter hoogte van de subsidies die de Israëlische overheid uitgeeft aan de nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Dat stelt HRW zondag in een nieuw rapport.

Volgens het 166 pagina's tellende document ondergaan de Palestijnse woonkernen op de Westelijke Jordaanoever grove discriminaties ten voordele van de Joodse kolonies. Die beschikken over betere basisvoorzieningen - zoals water en elektriciteit - dankzij de Israëlische steun. "De Verenigde Staten, die jaarlijks 2,75 miljard dollar steun toekennen aan Israël, zouden daarvan een som moeten aftrekken die overeenkomt met de Israëlische investeringskosten voor de nederzettingen, of zowat 1,4 miljard dollar volgens berekeningen uit een onderzoek" uit 2003, oordeelt HRW.

Daarenboven maakt de mensenrechtenorganisatie ook melding van "een groot aantal hulporganisaties" die belastingvrijstellingen krijgen voor "de grote bijdragen" die ze leveren aan de Joodse nederzettingen. De Amerikaanse autoriteiten zouden moeten nagaan of al die vrijstellingen wel overeenstemmen met de verplichtingen van de VS om het internationaal recht te doen naleven, stelt HRW nog. Israël bouwde sinds 1967 ruim 130 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, samen goed voor meer dan 300.000 inwoners. De internationale gemeenschap bestempelt de nederzettingen als een inbreuk op het internationaal recht. (KNS)

No comments:

Post a Comment