1 December 2010

Alfred Muller over de "concessie" van Israël

Hoe noem je het wanneer iemand citeert wat nooit gezegd is? In de meest gunstige zin zou je kunnen stellen dat er iets mis gaat in het hoofd van de schrijver. Maar wanneer een journalist dat doet? Kan die dan nog wel het predikaat 'journalist' dragen?

Onlangs bracht een internationale coalitie van 21 ontwikkelings-, mensenrechten- en vredesorganisaties een rapport uit over de situatie in Gaza genaamd Dashed Hopes: Continuation of the Gaza Blockade (full report pdf). Het rapport stelt dat Israël ondanks de ‘versoepeling’ cruciale elementen van de blokkade, zoals het verbod op de export van goederen, behield. Daarboven kwam het een aantal sleutelbeloftes niet na."Leven in Gaza niet verbeterd door concessie Israël"

Dat is de titel van het artikel van Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad. Die viel me op vanwege het woord 'concessie', dat volgens de aanhalingstekens een citaat betreft, en dat leek me sterk. Immers, een concessie is een tegemoetkoming, en paar procenten minder strenge door de internationale gemeenschap veroordeelde blokkade is géén tegemoetkoming. Wanneer een moordenaar zijn slachtoffer iets langer laat leven, heet dat natuurlijk ook geen 'concessie' aan het slachtoffer.

Daarom is het niet verassend dat het woord concession (of allowance) in het hele rapport niet terug te vinden is. Maar ook in het artikel zelf wordt op het citaat niet teruggegrepen. De enige die Muller zou kunnen citeren is zichzelf, moeten we dus concluderen.

Het artikel blijkt daarnaast een schoolvoorbeeld van hasbara. Ik licht er enkele voorbeelden uit.

"Israël sloot de Gazastrook in 2007 af"
Aperte nonsens. De blokkade van Gaza werd in 2001 al ingesteld, nadat de Tweede Intifada uitbrak. De door Israël ingestelde "buffer zone" rond Gaza sloot alle toegang tot Gaza hermetisch af, en werd ook het transport van goederen en personen tussen Gaza en de Westoever verboden. (Wikipedia)

"...nadat Hamas er de macht overnam van de Palestijnse Autoriteit tijdens een bloedige coup."
Nog meer nonsens. Nadat Hamas de democratische verkiezingen won in 2006, stelde het meteen aan Israël voor om de lopende wapenstilstand te verlengen. Israël weigerde, gesteund door de VS en Europa, die ineens geen boodschap meer hadden aan de verkiezingsuitslag en dus de door henzelf gewenste democratie voor de Palestijnen. De VS en Europa draaiden de de kraan naar Gaza meteen dicht, en gingenn Fatah steunen, die zodoende het voor alle Palestijnen voor het zeggen kreeg. Ook werden op de Westoever door Fatah, gesteund door het Westen, (bloedige) zuiveringen uitgevoerd om Hamas de macht te ontnemen. In werkelijkheid nam Fatah dus de macht over in de Palestijnse Autoriteit, en dat is het omgekeerde van wat Alfred Muller suggereert.

"Tijdens de Israëlische Operatie Gegoten Lood tegen Hamas in december 2008 en januari 2009 raakten veel huizen en andere gebouwen verwoest of beschadigd."
Alfred Muller suggereert met "raakten ... verwoest" dat Israël niet doelbewust "huizen en andere gebouwen" (zoals scholen, ziekenhuizen en moskeeën) heeft gebombardeerd, maar dat ze gewoon uit zichzelf in elkaar zijn gestort, als bij-effect.

"Israël startte deze actie na een hevige golf van raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlische steden en dorpen."
Onjuiste voorstelling van zaken. Zie vooral dit korte BBC-interview met Israël-woordvoerder Mark Regev. Op 4 november 2008 verbrak Israël de wapenstilstand door een invasie in Gaza. Op 14 december stelde Hamas een wapenstilstand voor op voorwaarde dat de blokkade met Gaza werd opgeheven - helemaal conform de eis van de internationale gemeenschap - en dat Israël Gaza niet zou binnenvallen. Dat weigerde Israël.

Info: Blokkade van Gaza houdt onverminderd aan

No comments:

Post a Comment