21 November 2010

Wim Kortenoeven van Wilders

Wim Kortenoeven, Kamerlid van de PVV, jarenlang betaalde propagandist van Israel, die bewust loog.

Stan van Houcke | 21 november 2010


Met betrekking tot W.R.F. Kortenoeven: dit schreef het CIDI na de - volgens Amnesty en Human Rights Watch - Israelische schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht in 2006 in Libanon:

'Van pro naar anti; Historische sympathie voor Israel in Nederland kalft af...Wim Kortenoeven vervangt Ronny Naftaniel, die de directeur is van het CIDI en anders altijd het woord voert. Maar die is met vakantie. Nu zit hij op Naftaniels kamer - op een bovenverdieping in de Haagse binnenstad - en probeert ervan te maken wat ervan te maken valt.Hij stuurt de hele week al e-mails terug naar de mensen die het CIDI gemaild hebben. Hij verwijst hen naar een Libanese website, http://www.libanoscopie.com/, waarin wordt gezegd dat Hezbollah de aanval van Israel heeft uitgelokt door zelf een raket op het dak van het flatgebouw te plaatsen. En dat er eerst invalide kinderen naar dat flatgebouw waren gebracht. "Ik kan niet nagaan of dat waar is", zegt hij. "Maar ik vind dat mensen dit moeten weten."Hij verwijst ook naar http://eureferendum.blogspot.com/, een website waarop foto's van de puinhoop na de aanval met elkaar worden vergeleken. Foto's van een reddingswerker met een dood meisje, steeds op een andere plek en op een ander tijdstip, in andere kleren soms en tussen andere mensen. Doesn't Hezbollah have anyone else the media can photograph, staat erbij. Soms helpen die e-mails, zegt Wim Kortenoeven.' Zie: http://www.cidi.nl/media/2006/nrc.050806.htmlIk citeer andermaal: "Ik kan niet nagaan of dat waar is... soms helpen die e-mails." Hier wordt openlijk toegegeven dat W.R.F. Kortenoeven die als de Midden-Oosten specialist en researcher van het CIDI, in samenwerking met u een college geeft, met materiaal die hij niet op zijn juistheid kon controleren propaganda bedreef, en daarmee oorlogsmisdaden verdoezelde.Ik merk tevens op dat het CIDI zich nooit publiekelijk distantieert van de grootschalige Israelische schendingen van het internationaal recht en van talloze VN- resoluties. Integendeel zelfs.

Tot zover Kortenoeven, tegenwoordig als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer voor de PVV. Terwijl deze door zionisten betaalde propagandist zijn propaganda verspreidde werd naderhand duidelijk wat er werkelijk gebeurde:

Amnesty International details Israeli war crimes in Lebanon
By Peter Symonds 25 August 2006

An Amnesty International (AI) report published on Tuesday provides a chilling account of the death and destruction inflicted on the civilian population of Lebanon by the Israeli military during its month-long, US-backed offensive. Entitled "Deliberate destruction or 'collateral damage'? Israeli attacks on civilian infrastructure", the document demonstrates that the Israeli government is directly responsible for numerous war crimes against the Lebanese people.

AI executive deputy secretary general Kate Gilmore dismissed as "manifestly wrong" Israel's claims that its attacks were legitimate and legal. "Many of the violations identified in our report are war crimes, including indiscriminate and disproportionate attacks. The evidence strongly suggests that the extensive destruction of power and water plants, as well as the transport infrastructure vital for food and other humanitarian relief, was deliberate and an integral part of a military strategy," she told the press.

Gilmore also took issue with Israeli assertions that it had simply targetted Hezbollah positions and support facilities, blaming civilian deaths on Hezbollah's use of civilians as a "human shield". "The pattern, scope and scale of the attacks makes Israel's claim that this was 'collateral damage', simply not credible," she said.

http://www.wsws.org/articles/2006/aug2006/amne-a25.shtm

We hebben dus hier te maken met een schurk, ik heb er geen ander woord voor, iemand die oorlogsmisdaden probeert goed te praten. Mijn vraag is nu: hoe betrouwbaar is deze propagandist als volksvertegenwoordiger? Hij kan over geheime informatie beschikken die hij gezien zijn loyaliteit aan de schurkenstaat Israel kan doorspelen. Wordt het geen tijd dat de commerciele massamedia deze figuur eens goed doorlichten?

No comments:

Post a Comment