6 November 2010

Ruben Vis, zionistische VVD'er

Nederland Bekent Kleur organiseert sinds 1992 een jaarlijkse herdenking. Het CJO heeft bezwaar tegen de manier waarop dat tegenwoordig gebeurt. "We kunnen niet accepteren dat de jodenvervolging door organisaties en personen misbruikt wordt voor hun eigen politieke agenda", zegt secretaris Ruben Vis van het CJO, dat de belangen van de joodse gemeenschap behartigt. ... "Het wordt tijd dat duidelijk wordt gemaakt dat zo niet kan worden omgegaan met de herdenking van de Kristallnacht", aldus Vis.
(Trouw, 4 november 2010)

Ruben Vis is niet alleen woordvoerder van het Centraal Joods Overleg, maar ook Statenlid voor de VVD in Noord Holland. Een belangrijk feit dat Trouw in dit bericht toevallig even was vergeten te vermelden.
Laten we elkaar niet voor de gek houden, VVD-politici barsten van de "politieke agenda's":"Hiermee willen we laten zien dat het niet om niks gaat. Europa is niet voor de grap opgezet, maar voor vrede, welvaart en veiligheid", zei de toenmalige VVD-leider in het EU-parlement Jules Maaten. Maar zelfs Geert Wilders noemde het spotje "het dieptepunt in de campagne. Hoe laag kun je zakken? Dit is te walgelijk voor woorden." Inderdaad, dat is dezelfde Geert Wilders die vorig jaar in Miami suggereerde dat "Hezbollah, Hamas or a nuclear Iran ... another Holocaust against the Jewish people" zouden kunnen beginnen, door beide zinsnedes in één alinea samen te voegen. (bron)

Sinds 1992 organiseert Nederland Bekent Kleur een herdenking van de Kristallnacht. De herdenking in Amsterdam sluit aan bij activiteiten elders in ons land en in 40 Europese landen. In 2009 waren de sprekers op de herdenking:
  • Freek Ossel (Wethouder Gemeente Amsterdam),
  • Awraham Soetendorp (Rabbijn)
  • Eduard Nazarski (Directeur Amnesty International Nederland)
  • Yassin el Forkani (Jongeren-Imam in Amsterdam)

De overtuigde zionist Ruben Vis meent dat René Danen van Nederland Bekent Kleur de holocaust "misbruikt" voor een "politieke agenda". Maar Ruben Vis "misbruikt" net zo goed de VVD voor zijn zionistsiche agenda. Immers, wanneer je een zionist politieke macht geeft zal hij niet in eerste instantie de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen, maar de staat Israël, daarna de joden en dan pas komt (de rest van) Nederland aan de beurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Vis elke dag tot "de Joodse staat" bidt, in de richting van Jeruzalem, en dus tot een niet-Nederlandse politieke entiteit.


René Danen

Het Centraal Joods Overleg meent blijkbaar opeens na 18 jaar "politieke agenda" van Nederland Bekent Kleur dat de herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam een exclusief joods recht is. Alsof alleen joden recht hebben op slachtofferschap, en de rest van Nederland geen centje pijn heeft geleden in de oorlog. En vreemd genoeg meent het ook dat protesteren tegen intolerantie en racisme bij een oorlogsmonument een klap in het gezicht is van de Nederlandse joden, dat dat een "politieke agenda" betreft, en misschien wel dat critici van Wilders en Israël adequaat moeten worden verwijderd van dit Alleen-Voor-Joden-Monument. Maar met het rondsturen van haar persbericht naar de media om de publieke opinie te beïnvloeden, is het juist deze organisatie, die de holocaust "misbruikt" voor eigen (politieke?) doeleinden.

En voor wie spreekt het Centraal Joods Overleg eigenlijk? Wiens belangen behartigt het? Niet die van alle joden in Nederland, aangezien er veel joden zijn die (wel) begrijpen én waarderen wat Nederland Bekent Kleur doet. Die elk jaar de Kristallnacht komen herdenken - voor hen is het helemaal niet belangrijk wie dat organiseert, en heeft protesteren tegen racisme en intolerantie helemaal geen politieke kleur. Zoals het hoort.

Mij zou het echter niet verbazen wanneer we volgend jaar Israëlische vlaggen zien wapperen bij de herdenking. En misschien is dat ook wel de bedoeling. Zo te lezen neemt Elsevier al een optie op het plaatsen van een checkpoint.

No comments:

Post a Comment