27 November 2010

CIDI Steun voor Terreur

Stan van Houcke | 27 november 2010


Ik kreeg van een joodse vredesactiviste deze vraag opgestuurd

Kunnen we als particulieren een aanklacht tegen die meneer indienen in het kader van universele jurisdictie?
En tegen Directeur CIDI wegens aiding and abetting? We zouden dit weekend actie willen ondernemen.


Een goede vraag, want in 2004 bepaalde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste rechtscollege ter wereld dat de Joodse nederzettingen op de Westbank illegaal waren
en onmiddellijk ontruimd dienden te worden, waarbij werd aangetekend dat:

159. Given the character and the importance of the rights and obligations involved, the Court is of the view that all States are under an obligation not to recognize the illegal situation resulting from the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem. They are also under an obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction. It is also for all States, while respecting the United Nations Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting from the construction of the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to self determination is brought to an end. In addition, all the States parties to the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 are under an obligation, while respecting the United Nations Charter and international law, to ensure compliance by Israel with international humanitarian law as embodied in that Convention.

Met andere woorden: de Nederlandse staat dient op te treden tegen een Nederlandse propaganda-organisatie die hier Joods-Israeli's een platform geeft om de terreur van de bezetting en diefstal van Palestijns land te rechtvaardigen. Men zou een kort geding kunnen aanspannen tegen de Nederlandse vanwege het niet voldoen aan 'an obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction.' Of dit het gewenste resultaat tot gevolg heeft is een tweede, in elk geval zal het de broodnodige publiciteit opleveren.
Abu Pessoptimist stel het zo:

Het CIDI laat ook het laatste progressieve vijgenblaadje definitief zakken

Abu Pessoptimist | 26 november 2010Demonstratie van het CIDI voor Israel. Links op de foto CIDI-directeur Ronny Naftaniel.

Ach, het CIDI. Ooit opgericht na de Yom Kippur oorlog en de Arabische olieboycot van de VS en Nederland om een beetje begrip te kweken voor Israel in een tijd dat het ze daar in Jeruzalem wat tegen zat. Ooit een beetje progressief, voor een twee-statenoplossing toen de rechtse Israeli's daar mordicus tegen waren, en tegen de nederzettingen toen de rechtse Israeli's daar juist erg voor waren.
Maar dat was toen. In een tijd waarin rechts in Israel het voor het zeggen heeft, waarin zelfs Netayahu zegt voor een twee-statenoplossing te zijn, en waarin het CIDI moet opkomen voor een Israel waarvan bijna een tiende van de bevolking woont in nederzettingen in Oost-Jeruzalem of op de Westoever, heeft het CIDI niets progressiefs meer. Eén van zijn medewerkers, Wim Kortenoeven, kon zelfs moeiteloos met zijn anti-Islamitische en anti-Palestijnse standpunten overstappen van de CIDI-burelen in de bankjes van de PVV_fractie in de Tweede Kamer. CIDI steunt het Israelische afknijpbeleid van Gaza, spreekt zich niet uit tegen de hardhandige judaïsering van Jeruzalem, neemt geen stelling tegen het pakket ultra-nationalistische wetten dat nu op behandeling wacht in de Knesset en omhelst intussen ook het nederzettingebeleid.
Nou ja, probeert het nederzettingenbeleid salonfähig te maken. Maar dat komt wel ongeveer op hetzelfde neer. Lees wat het CIDI schrijft op zijn site:

'Onlangs weigerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een dertigtal Israelische collega's te ontvangen in Nederland, omdat daar ook enkele burgemeesters van steden op de Westelijke Jordaanoever bij zaten. In de delegatie waren zowel Joodse als Arabische burgemeesters vertegenwoordigd. Omdat CIDI meent dat de contacten tussen de Nederlandse en Israelische lokale overheden nuttig en inspirerend kunnen zijn, hebben we enkele leden van de aanvankelijke delegatie uitgenodigd alsnog ons land te bezoeken.'

Let op de woordkeus: er zaten ook enkele burgemeesters van steden op de Westelijke Jordaanoever bij. Die steden heten in de wandeling nederzettingen.

Het CIDI weer:

'Tussen 28 en 30 november komen drie Israelische burgemeesters op uitnodiging van het CIDI naar Nederland. Het programma bestaat ondermeer uit ontmoetingen met Tweede Kamerleden, een gesprek met een vertegenwoordiger van de VNG en een bezoek aan enkele gemeenten en burgemeesters . Op maandagavond 29 november om 20.00 uur worden ze bij het CIDI in Den Haag ontvangen. Vrienden van het CIDI kunnen zich nog aanmelden om deze bijeenkomst bij te wonen.
De delegatie bestaat uit de volgende personen: Dhr. Pini Badash, voormalig Knesset-lid en burgemeester van Omer gelegen in de Negev woestijn. Dhr. Samir Darwish, burgemeester van Zemer, een samenvoeging van verschillende Arabische gemeenten in Noord-Israel en Avi Naim, burgemeester van Beit Arye-Ofarim, een plaatsje op de Westelijke Jordaanoever 13 km ten oosten van vliegveld Ben Gurion.'

En weer die woordkeus: Beit Arye-Ofarim, een plaatsje op de Westelijke Jordaanoever.

Voor wie het niet weet hier wat bijzonderheden over Beit Aryeh. Beit Aryeh, een nederzetting van de rechtse (Herut)- jeugdbeweging Betar, en Ofarim zijn twee nederzettingen die enkele jaren geleden tot één nederzetting van ruim 3000 mensen werden samengevoegd. Ze zijn grotendeels gebouwd op land dat is afgenomen van het enkele duizenden jaren oude christelijke, Palestijnse dorp Aboud, waarschijnlijk een van de oudste dorpen in Palestina. Dit schrijft de Britse christelijke organisatie Leicester Holy Land Appeal erover:

In 1980 the illegal Israeli settlement Beit Arye was built on 80 Hectares confiscated from Aboud. In 1982 a further 70 Hectares were taken for construction of the illegal settlement Ofarim. The neighbouring villages such as Al-Lubban and Rantis also lost land with construction of the settlements. In December 2000 settlers burnt or uprooted 4000 Aboud Olive Trees. Raids by settlers continue. On 7th October 2005 they uprooted 500 grape vines in Aboud.

Dat is echter niet alles. Beit Aryeh en Ofarim zijn ook via een extra bocht van het zogenoemde 'Veiligheidshek' (ook wel De Muur) bij de Israelische kant getrokken om het zo te zeggen. Op het kaartje hieronder is te zien dat de Muur Aboud isoleert van de omliggend dorpen en van zijn land.


De Rode lijn is het tracé van de Muur, de roze en groene lijnen geven aan waar gebied ten behoeve van de Muur geannexeerd is.

The Leicester Holy Land Appeal zegt erover dat de Muur de inwoners van Aboud isoleert van een verdere 3887 Dunums(10 Dunums= One Hectare, 4 Dunums= One Acre) oftewel 26% van hun land, van een groot deel van hun olijf- en fruitbomen en van een belangrijk deel van de water aquifer (20% van de Westbank watervoorraad) waarop hun dorp is gevestigd. Ook snijdt de Muur het dorp af van Rantis en andere dorpen in het noordwesten.

Ik weet niet met welke Kamerleden deze bezoekende burgemeesters gaan praten, maar als het Kamerleden van het CDA, de ChristenUnie of de SGP zijn, is het wellicht interessant voor hen om te weten dat burgemeester Avi Naim van Beit Aryeh land heeft ingepikt, niet alleen van één van de alleroudste dorpen, maar ook van een van de alleroudste christelijke dorpen in Palestina. Volgens de eigen overlevering is het dorp 3000 jaar oud en was het nog Christus zelf die hen heeft bekeerd. (Wellicht is de informatie ook interessant voor Christenen voor Israel. Zij zijn onlangs nog langs geweest om Beit Aryeh, net als een aantal andere illegale nederzettingen, te verblijden met een hoeveelheid bloembollen).


Man in Aboud met kruisbeeld.

Nogmaals de Leicester Holy Land Appeal:

Local tradition states that three millennia old Aboud received the faith of Christ from Christ himself. Ruins of the ancient Messiah Church mark the location where Jesus is said to have preached. Close to the village is the Roman Road that Jesus and the Holy Family would have used when travelling between the Galilee and Jerusalem. The Orthodox church in Aboud, was built in the 4th century days of the Roman emperor Constantine. The Byzantine capitals of its columns bear the image of cross and palm branches. In the southern wall of the church there is a plaque in Aramaic the language of Jesus.

There are remains of nine ancient churches in and around the village

Nog een kleine bijzonderheid die ook voor anderen die Avi Naim gaan ontmoeten de moeite waard is: Deze burgemeester werd in december 2009 korte tijd gearresteerd omdat hij de aanstichter was van het gewelddadig tegenhouden van inspecteurs die de toen afgekondigde bouwstop van tien maanden moesten controleren in zijn dorp.Bij deze demonstratie van de oprechte vredeswil van de inwoners van de nederzetting, raakte een inspecteur gewond.

Om kort te gaan en terug te keren naar het begin: Het CIDI verzette zich ertegen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onlangs een uitnodiging aan een dertigtal burgemeesters uit Israel introk, omdat er een aantal burgemeesters bijzat van nederzettingen op de Westoever (en daaronder een paar van de ergste diehards om niet te zeggen misdadigers). Het CIDI gaf daarmee al te kennen dat het de nederzettingenpolitiek wellicht nog met de mond afkeurt, maar in feite probeert goed te praten door de taboes te doorbreken op de omgang met vertegenwoordigers van deze gemeenten die in strijd met het internationaal recht zijn opgericht in bezet Palestijns gebied. Nu gaat de organisatie van Naftaniel nog een stapje verder door zelf, actief, zo'n illegale kolonistenvoorman hier naar toe te halen, voor te stellen aan de VNG, Tweede Kamerleden en de eigen CIDI-achterban. De conclusie moet duidelijk zijn, lijkt me. Het CIDI heeft zijn bezwaren tegen de nederzettingen laten varen en definitief ook laatste progressieve vijgenblaadje waar het nog meende staat op te kunnen maken, laten zakken. Als het nu nog probeert de indruk te wekken een eigen kijk op de situatie in Israel/Palestina te hebben, los van die van de regering in Jeruzalem, dan is dat hypocriete kletskoek - niets anders.

No comments:

Post a Comment