15 October 2010

Universiteit Gent schorst professor Marc Cogen

Op de Gentse universiteit is men blijkbaar nog niet vergeten dat studenten wijzer worden van kennis, en niet van haat- en angstpropaganda:

Cogen daagt niet op bij de rector

'Er zijn verschillende klachten ingediend bij de Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) tegen de professor wegens verregaande pesterijen en het gebruik van verbaal geweld', zei de rector aan onze krant. 'Net om te vermijden dat de indieners van de klachten de professor tegen het lijf zouden lopen werd hem daarom tijdelijk de toegang tot de universiteit ontzegd.'
(...)
Cogen kwam eerder dit jaar al negatief in het nieuws toen hij, na herhaalde negatieve evaluaties zijn lesopdracht 'Internationaal Publiek Recht' moest afgeven. Hij nam het in zijn lessen ook vaak expliciet op voor de staat Israël, verdedigde controversiële stellingen zoals de joodse nederzettingen en is ook voorstander van de oorlog in Irak. Toen al, na het afgeven van zijn vak Internationaal Publiek Recht, en ook nu, beschuldigt hij de universiteit van antisemitsme. lees verder »

Marc Cogen

22 oktober 2007
Adviseur Karel De Gucht roept op tot oorlog tegen Iran

BRUSSEL - Marc Cogen, adviseur van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, roept op tot een oorlog tegen Iran. Dat doet hij in een gastcolumn op de website van de rechtse blogger Luc Van Braekel. lees verder »


7 januari 2009
Gentse hoogleraar Marc Cogen stelt voor om Gaza te ontvolken

Marc Cogen is hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit Gent, maar werkte zich de afgelopen jaren in de kijker als moderne kruisvaarder tegen de islam. In oktober 2007 was hij één van de sprekers op de Vlaams Belang-conferentie tegen de islam georganiseerd door de ondertussen veroordeelde geweldenaar Bart Debie. In diezelfde periode schreef hij ook een column waarin hij opriep op om ten oorlog te trekken tegen Iran. Hij gaf zich toen uit als adviseur van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. De minister liet daarop snel weten dat Cogen al een tijd niet meer actief was als adviseur. lees verder »;


Cogen startte zijn carrière in 1978 als advocaat in Antwerpen. Hij is o.a. medeoprichter en lid van de raad van bestuur van de European Friends of Israël, een Europese lobbygroep voor Israël. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van het Joods Nationaal Fonds (JNF). Eind 2009 adviseerde hij de Knesset bij een wetsontwerp om geen buitenlandse financiering voor NGO's toe te staan. Zie ook Cogen's griezelige ideologiegenoten.

In 1982 begon hij zijn academische loopbaan aan de Universiteit van Gent en gaf ook een tijd les aan de Universiteit van Amsterdam en de VUB. De hoogleraar adviseerde ook in de financiële wereld en de politiek. Zo was hij van 2004 tot juni 2007 persoonlijk adviseur van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

No comments:

Post a Comment