28 October 2010

Israël koloniseert - Dexia financiert

Klanten sluiten Dexia-rekening uit protest tegen financiering Israëlische kolonies

Een vijftiental klanten van bank-verzekeraar Dexia heeft vandaag bij een protestactie aan het kantoor aan het Brusselse Rogierplein hun rekening opgezegd uit protest tegen de financiering van de bouw van nederzettingen op Palestijns gebied door Dexia Israël.

Volgens Mario Franssen van het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' ondernemen momenteel zo'n 60 mensen de nodige stappen om hun rekening stop te zetten. Het platform, dat opgezet werd in 2008 en 78 verenigingen groepeert, beschuldigt Dexia ervan de kolonisering van Palestijns gebied te steunen via Dexia Israël.
 
De voorbije twee jaar stuurde de vereniging al zo'n 10.000 protestkaarten naar Dexia. Volgens Franssen hebben verschillende gemeenten reeds een motie gestemd waarbij ze de actie steunen.
 
In een reactie wijst Dexia erop dat de Israëlische dochter zonder onderscheid alle gemeenten financiert, inclusief de Arabische, die goed zijn voor ongeveer 10 procent van de uitstaande kredieten. "Tegelijkertijd bouwde Dexia sinds 2001 de financiering van Israëlische nederzettingen sterk af." Bovendien kende Dexia sinds juni 2008 geen enkel nieuw krediet toe aan de nederzettingen, luidt het.
 
Dexia verwierf in 2001 Otszar Hashilton Hamekomi. Die financiële instelling gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen, werd omgedoopt in Dexia Israël Bank. (belga/adv)


Dexia verklaarde in mei dit jaar sinds juni 2008 geen enkele nieuwe hypotheek te hebben verstrekt aan de nederzettingen.

Achtergrondinformatie:
» DEXIA EN DE ISRAËLISCHE KOLONIES - Hoe en waarom investeert Dexia in de Israëlische kolonies?
» CHRONOLOGIE VAN DE CAMPAGNE 'ISRAËL KOLONISEERT - DEXIA FINANCIERT
» Doe mee met de actie 'Ik sluit mijn rekening bij Dexia!'

No comments:

Post a Comment