5 September 2010

Wereldraad van Kerken wil einde van bezetting in Palestijnse gebieden

JERUZALEM (KerkNet/Kathpress) – Olav Fykse Tveit, de algemene secretaris van de Wereldraad van Kerken [WCC], roept Israël op een einde te maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. “Gerechtigheid voor de Palestijnen en veiligheid voor Israël gaan hand in hand. Conflicten kunnen niet met geweld bijgelegd worden”, aldus Tveit. De kerkleider was de afgelopen week met een delegatie van de Wereldraad van Kerken op bezoek in het Heilig Land.

Olav Fykse Tveit kwam naar eigen zeggen sterk onder de indruk van de barre levensomstandigheden van mensen in de bezette gebieden en zegt te begrijpen dat die geweld en extremisme kunnen versterken. “Sommige mensen werden uit hun huizen verdreven en de bewegingsvrijheid en mensenrechten worden beknot. Betlehem lijkt op een gevangenis. Deze toestand is onhoudbaar.”

Tijdens het bezoek stelde Tveit bij de religieuze leiders een groeiende bereidheid vast om samen te werken en de problemen te bestrijden. Hij pleit er daarom voor hen sterker bij het vredesproces te betrekken. “Ik roep christenen uit de hele wereld op om christenen in het Heilig Land moreel te ondersteunen, met bezoeken en gesprekken. Alleen op die manier kan de christelijke aanwezigheid in het Heilige Land versterkt worden."

(Kerknet, 5 september 2010)

Eerder betuigde de Wereldraad van Kerken haar steun aan het zogeheten het Kairosdocument van Palestijnse christenen van eind 2009. Daarin werd de Israëlische bezetting vergeleken met de apartheid en wordt opgeroepen tot een wereldwijde boycot van Israël.

» The WCC and the Palestinian-Israeli conflict

No comments:

Post a Comment