27 September 2010

Stan van Houcke: Sander van Hoorn 43

Ik ben sinds twee dagen -- na 11 weken VS -- weer terug in Nederland. Zojuist zag ik in het fameuze NOS-Journaal onze correspondent Sander van Hoorn in Israel weer glorieus blunderen. Nadat uitgebreid vastgesteld was dat de Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal zijn -- volgens zowel de VN als het internationaal recht -- vroeg de nieuwslezer vanuit Hilversum wat er moet gebeuren nu de zionisten weer doorgaan met bouwen. Zonder nadenken verklaarde Van Hoorn ogenblikkelijk, ik citeer: 'Beide partijen moeten slikken.'


Hielp zijn zoon aan een baan in Hilversum. Zo vader, zo zoon. Nepotisme in de polder.

Ik herhaal: 'Beide partijen moeten slikken.' Ziedaar onze zogeheten onafhankelijke correspondent die zijn vader als kruiwagen gebruikte om de journalistiek in te rollen. Niet gehinderd door historische en juridische kennis, laat staan diep politiek inzicht, bepaalt onze man ter plaatse dat de Palestijnen de terreur van de Joden in Israel zullen 'moeten slikken.' En de nieuwsoplezer in Hilversum laat dit ongehinderd passeren, want van te voren aldus afgesproken. Nogmaals, Sander van Hoorn verklaart hier niet dat de westerse politici onder druk van de financiele macht van zionistische lobby bepalen dat de Palestijnen de Joodse terreur 'moeten slikken.' Nee, hij, Sander van Hoorn, de onafhankelijke journalist die via zijn vader, zonder een vooropleiding of speciaal talent de journalistiek in werd geholpen bepaalt dat 'beide partijen moeten slikken.' Dat is Nederlandse journalistiek. De Palestijnen moeten de illegale praktijken van de Joden In Israel sikken, of anders worden ze om zeep geholpen en collectief geterroriseerd, zoals we al jaren kunnen constateren en dat presenteert deze propagandist als: 'Beide partijen moeten slikken.' En wat moet Israel op zijn beurt slikken van Sander van Hoorn? Wel, dat het uitverkoren volk in bezet gebied niet alle huizen kan bouwen die het zou willen, met andere woorden dat de Joodse kolonisten hun misdaden en terreur enigszins moeten beperken. Such is Life. Wat zou Van Hoorn en zijn vader doen als we hun woningen zouden verwoesten en hun grond zouden inpikken? Ik weet zeker dat ze moord en brand zouden schreeuwen en niet zouden spreken van een 'compromis' waarbij 'beide partijen moeten slikken.' Meten met twee maten. We hebben hier te maken met laffe luitjes die de journalistiek misbruiken om een leuk inkomen te vergaren.

(Stan van Houcke)

No comments:

Post a Comment