14 September 2010

De Muur. Al zes jaar illegaal.
De korte film ‘De Muur’, die documentairemaker Michiel Vaanhold maakte in opdracht van UCP, is geselecteerd voor het Nederlands Online Film Festival (NOFF), waar korte films in de categorieën fictie, documentaire en videoclip vertoond worden. Het publiek kan de hele maand september stemmen op zijn of haar favoriete film. Vaanhold dingt mee naar de prijs in de categorie documentaire. Vaanholt's film 'De Muur' gaat over die Israël op Palestijns grondgebied bouwt, en die boeren van hun akkers scheidt, studenten van hun universiteiten en families in tweeën splijt.

In 2004 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de muur illegaal is. Illegaal omdat Israël de muur grotendeels op Palestijns grondgebied bouwt. In de uitspraak heeft het Internationaal Gerechtshof waarin wordt bepaald dat de Internationale Gemeenschap erop moet toezien dat Israel de uitspraak naleeft. Michiel Vaanhold laat in zijn film zien hoe de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken deze opdracht negeert.

Meer weten: www.unitedcivilians.nl/muur

No comments:

Post a Comment