29 August 2010

PVV: Israël moet inspraak krijgen in besluitvorming Defensie

Niet in de media: de PVV heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de verkoop van oud legermaterieel* aan Jordanië. Het idee van de PVV is dat Israël daar zeggenschap in moet hebben, en dus van tevoren de Nederlandse verkoop zou moeten goedkeuren. Ik citeer:

"Zijn ... ook andere overwegingen meegenomen in de beslissing tot levering van materieel aan Jordanië, bijvoorbeeld de opinie van de democratische rechtstaat Israel? Zo ja, hoe denkt Israel over deze materieelverkoop aan hun buurland? Zo nee, waarom is de mening van deze belangrijke regionale actor niet meegenomen in de besluitvorming?"

Meteen herken ik hier het handschrift van Arabierenhater en pro-Israël propagandeur Wim Kortenoeven, die kort geleden bij de pro-Israël lobbygroep CIDI vertrok om zich bij de PVV aan te sluiten. Daarvoor werkte hij voor Christenen voor Israël, een instelling die bijvoorbeeld suggereert dat Israël God's werk doet wanneer het honderden Palestijnse kinderen de dood injaagt. Ooit was Kortenoeven zo dom om een tipje van zijn propagandapraktijken op te lichten. Het laat iets zien van de werkwijze van deze lobbyist.

Waarom Israël volgens de PVV over genoemde verkoop zou moeten beslissen:

"In welke mate zal de verkoop de machtsbalans tussen Israel en Jordanië beïnvloeden?"
"Is de minister er zeker van dat de levering de regionale stabiliteit niet zal verstoren?"
"...dat de regionale stabiliteit niet zal worden verstoord door deze wapendeal?"

"De machtsbalans tussen Israel en Jordanië"? Het grote verzwegen feit is hier natuurlijk dat Israël de enige (illegale) kernwapenmacht is in het Midden-Oosten, en zodoende ook de meest onstabiele factor in het Midden-Oosten vormt. Zeker ook omdat Israël weigert het non-proliferatieverdrag te ondertekenen, en weigert inspecteurs van het IAEA toe te laten tot de naar schatting 200 tot 500 kernkoppen. Om kort te gaan, wat en hoeveel Jordanië ook zou aankopen, de door de PVV uit de duim gezogen "machtsbalans" zal nooit veranderen - en zal er ook nooit komen wanneer Israël haar massavernietigingswapens niet schadeloos maakt.

Een ander levensgroot hiaat is dat Israël 3 miljard dollar aan 'militaire hulp' per jaar krijgt van de VS. Of desgewenst: 8 miljoen dollar PER DAG. Israël's militaire budget is ongeveer 9,5 miljard dollar per jaar, en dat van Jordanië 1,6 miljard dollar. Israël heeft meer dan een half miljoen militairen in loondienst, Jordanië 100.000. Meer cijfers hier en hier. Welke balans heeft de PVV het over?

Wiens mensenrechtensituatie?

"Waarom acht de regering de inzet van YPR pantservoertuigen bij mensenrechtenschendingen niet waarschijnlijk?"
"Is de regering van mening dat de mensenrechtensituatie wel degelijk bijzonder relevant is, ook wanneer geen direct verband tussen het te leveren materieel en eventueel gebruik daarvan voor mensenrechtenschendingen bestaat?"

Ik denk dat ik u de hypocrisie in deze vraag niet meer hoef uit te leggen. Indien dat wel nodig zou zijn kunt u zich hier informeren.


Persconferentie Hotel Palatino, Rome 19.02.2009

"Risico voor de integriteit" van Nederland

In mei dit jaar stuurde de AIVD een brief naar de PVV waarin zij de kandidaat Gidi Markuszower [info] omschreven als "risico voor de integriteit" van Nederland bestempelden.

Hij zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die "informatie" heeft overgedragen aan "een buitenlandse mogendheid". Ook had hij volgens de brief contact met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst. De brief geeft geen details, maar bronnen vermoeden dat het om Israël en de Mossad gaat. (NRC)

Uit de Kamervragen van de PVV kunnen we opmaken dat onze soevereiniteit met de PVV op het Binnenhof nog steeds in gevaar is. Het antwoord van minister Middelkoop was correct: "Het wapenexportbeleid is een nationale aangelegenheid, met inachtneming van het Gemeenschappelijk standpunt van de EU." Maar dat neemt niet weg dat de PVV geen boodschap heeft aan de soevereiniteit van Nederland.

*) Materieel: 441 pantserrupsvoertuigen van het type YPR-765 en YPR-806, 69 pantserrupscommandovoertuigen van het type M-577, waarvan 24 alleen het chassis, 467 verschillende typen vrachtwagens, 121 houwitsers van het type M-109, waarvan drie rijlesvoertuigen, zes laad- en richttoestellen voor de M-109 houwitser en munitie. (bron)


Partijkantoor van Haagse PVV fractie.


Het kantoor van Hero Brinkman op het Binnenhof. (bron)


Wilders met links de ultra-rechtse Israëlische parlementariër Arieh Eldad van de Nationale Unie, die voorstaat de Palestijnen te deporteren naar Jordanië en Egypte. Rechts van hem zit Daniël Pipes, schrijver van anti-Islamboeken, eigenaar van de neoconservatieve denktank 'Middle East Forum', en oprichter van de pro-Israël watchdog 'Campus Watch', een organisatie met een website met zwarte lijsten waarop kritische academici worden gecriminaliseerd. [info]

5 comments:

 1. Misschien doorsturen naar een of andere krant, Sonja?

  anzi

  ReplyDelete
 2. Ik weet niet of het de moeite is Anzi. Er zal bij de kranten echt wel een haagse redactie zitten die die berichten doorneemt.

  ReplyDelete
 3. Ja, een hoop krapuul.

  anzi

  ReplyDelete
 4. "Het grote verzwegen feit is hier natuurlijk dat Israël de enige (illegale) kernwapenmacht is in het Midden-Oosten"??

  Wat ben je voor dwaas? Iran dan, dat zomaar Libanon bewapend heeft?

  ReplyDelete
 5. Dwaas is om te ontkennen dat Israël de enige (illegale) kernwapenmacht is in het Midden-Oosten. En de VS dan, dat zomaar Israël bewapent?

  ReplyDelete