21 August 2010

Novum/Volkskrant: bedreiging met geweld wordt "Israël dringt aan"

Het Israëlische 'persbureau' in Nederland, Novum, brieft altijd uitgebreid door wat het Israëlische leger en de Israëlische regering dicteren. Aan wederhoor wordt meestal niet gedaan. Wat de internationale gemeenschap heeft bepaald, niet de mening van Israël, is altijd minder of niet belangrijk.

De meeste propaganda wordt bedreven door suggestie (framing en omissie van historische feiten - en dus de context. In dit korte bericht heeft Novum de bedreiging met geweld tegen burgers, komende van (nota bene) de Israëlische VN ambassadrice verwrongen tot een legitiem ogend sprookje dat Israël er bij Libanon er op "aandrong" om het hulpschip, waarbij het woord hulp natuurlijk weer weggelaten wordt, niet uit te laten varen. Wat ook weggelaten wordt is dat de opvarenden van het schip allemaal vrouwen zijn, en een samenwerking is van Libanese christenen en moslims. Dat Israël dreigt met geweld tegen een hulpschip met christenen en vrouwen moet natuurlijk koste wat het kost verzwegen worden! Novum houdt het Israël-sprookje graag in leven.

Het rept over de blokkade Gaza, maar laat weg dat deze blokkade illegaal is. Integendeel, alleen de visie van de bedreigster wordt gepresenteerd. Weggelaten wordt ook het geweld tegen het vorige hulpkonvooi, waarbij 9 burgers vakkundig (van dichtbij, in de rug, meerdere keren door het hoofd, etc.) werden geliquideerd door Israëlische commando's na entering in internationale wateren.

Novum weet zoals gewoonlijk weer wel te vermelden dat Hezbollah een "extremistische groepering" is. Maar Hezbollah is helemaal geen "groepering", maar een politieke partij, mét een paramilitaire afdeling. Formeel is het IDF nog veel meer een "extremistische groepering", omdat het een bezettingsleger is, bekend om haar mensenrechtenschendingen, lak heeft aan inmiddels 72 VN-resoluties, en tegenwoordig bij elke militaire operatie oorlogsmisdaden pleegt, en opzettelijk en zonder aanleiding burgers om het leven brengt - volgens getuigenverklaringen van IDF-soldaten.

» Het Nieuwsblad (BE): Israël dreigt met geweld tegen nieuw konvooi

No comments:

Post a Comment