10 August 2010

Israël werkt helemaal niet mee aan onderzoek VN (2)

Vandaag wordt het duidelijk dat Nu.nl/ANP een week geleden onzin heeft gepubliceerd over Israël. Net (zo dociel) als de andere massamedia verspreidde ons staatspropagandabureau ANP 'nieuws' dat Israël ging "meewerken" aan een VN onderzoek, terwijl de Israëlische regering duidelijk te kennen had gegeven dat het dat niet zou doen, en het verbood dat militairen en burgers ondervraagd zouden worden.

"Jeruzalem zal dergelijke verhoren blokkeren, citeren Israëlische media dinsdagochtend een vertegenwoordiger van de regering."

Dat meldt het ANP stoutmoedig over hun "Joodse staat", die als het haar (echte journalistieke) werk had gedaan, dat al een week geleden van de Israëlische regering zelf had kunnen weten. Maar het ANP publiceerde blijkbaar liever de bekende Israël Goed Nieuws Show, hoogstwaarschijnlijk vrijwel letterlijk overgenomen van een persbericht van de Israëlische regering, om te veinzen dat Israël zich iets aan zou trekken van de VN en het internationaal recht. Allicht om te verdoezelen dat israël zich als schurkenstaat gedraagt.

No comments:

Post a Comment