3 July 2010

Soldaat Shalit

"Het lot van soldaat Shalit is Israëls obsessie," schrijft de pro-Israël propagandeur Ad Bloemendaal in het gereformeerde magazine, dat zich per abuis 'Nederlands Dagblad' heeft genoemd. De IDF soldaat Gilad Shalit werd in 2006 gevangen genomen door Palestijnse strijders. Dat Shalit ook Bloemendaal's obsessie is schrijft hij er niet bij, maar wordt wel duidelijk in zijn bericht, omdat hij dezelfde mythe verspreidt als de Israeli's, namelijk dat Shalit 'ontvoerd' is. Het zou wat wezen, wanneer elke individuele krijgsgevangene in de wereld ineens een ontvoerde zou zijn.


Kna'an Samouni (12) tekende zijn herinneringen: vliegtuigen, tanks, schietende soldaten, zijn broertje Achmed (4) met twee kogelgaten in het lichaam. Op bovenstaande tekening zien we hoe zijn vader Attiyeh onder vuur wordt genomen door zeven Gilad Shalits. 29 leden van zijn familie kwamen om tijdens Operatie Cast Lead, 22 daarvan toen het huis waarin ze waren samengedreven werd gebombardeerd.

Ad Bloemendaal schrijft over "Israël zijn verloren zoon", naar een parabel uit de bijbel. De 'verloren zoon' vertrok vrijwillig uit huis en verkwistte zijn erfdeel, en kwam daarna berooid en vol spijt terug naar huis. Wat dat met Shalit te maken heeft? Niets. Het enige wat dat betekent is dat de propagandeur Bloemendaal de zaak Shalit (ook) een zaak van christenen maakt.

"Waar het nu nog om gaat, is de identiteit van de Palestijnen en de vraag of ze naar hun woonplaatsen mogen terugkeren. Netanyahu zegt dat hij in de zwaarste gevallen niet zal toegeven en dat vrijgelaten moordenaars niet mogen terugkeren naar de Westelijke Jordaanoever, maar hun heil moeten zoeken in de Gazastrook of in het buitenland."


Soldaat uit het leger van Gilad Shalit

Het hiaat in Bloemdaal's relaas onderstreept zijn obsessie. Een IDF soldaat wordt getraind om te moorden. Hij wordt opgeleid tot moordenaar. Sommige IDF soldaten dragen zelfs de leuze BORN TO KILL op hun helm of uniform. Dat moorden is nodig ter verdediging van de blokkade, de bezetting en landjepik. Voordat Israëli's het leger ingaan, moeten ze naar Auschwitz om de haat te internaliseren, voor zover dat nog niet het geval was. In het leger wordt die haat naar Palestijnen gericht, na deze eerst ontmenselijkt te hebben. Niet zelden wordt de bezetting en de terreur die daarbij hoort vertaald naar een religieuze taak.

Een IDF soldaat is net zo goed een moordenaar als een Palestijnse militant. En niemand weet hoeveel Palestijnen Gilad Shalit heeft omgelegd. En of dat misschien ook burgers waren. Misschien wel vrouwen, kinderen, bejaarden. Echter Palestijnen worden "moordenaars" genoemd, maar een Palestijnenmoordenaar wordt tot levende martelaar verheven en is bijna een heilige. Dankzij propagandeurs als Ad Bloemendaal.

Ad Bloemdaal speelt het 'spelletje' mee. Dat deze useful idiot van Israël ook nog een verwrongen kijk op de werkelijkheid heeft, blijkt uit zijn bericht in het Parool van 16 oktober 2004 'Israël: meisje terecht beschoten'. De redactie schaamde zich blijkbaar zo voor dit walgelijke blaming the victim vod, dat het het bericht van haar website heeft verwijderd.

Meer dan 11.000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen zitten in Israëlische gevangenissen. De Palestijnen hebben 1 Israëlische gevangene: Gilad Shalit. Meer info hier.“Under current military orders in the West Bank, the following activities are defined as threats to the security of Israel: putting up political posters, writing political slogans, participating in demonstrations and belonging to any political party.”

Interestingly enough, what counts as exercising first amendment rights in the United States counts as a “security threat” in Israel–if you’re Palestinian. A recently published report by law students from Stanford and Berkeley conducted in the field in 2006 reveals a number of startling facts about the status of Palestinian prisoners in the Israeli legal system. Lees hier verder

No comments:

Post a Comment