2 July 2010

Crimineel Yochanan Visser mag weer van de Volkskrant

Bouwvakker Yochanan Visser is een kolonist in de nederzetting Efrat op de bezette Westelijke Jordaanoever. Onder de noemer van één- of tweemans 'organistaties' (een groot woord) bedrijft hij pro-Israël en anti-islam propaganda op het internet vanachter de computer in zijn huis, dat op gestolen grond staat. Zijn leugens zijn meestal tenenkrommend doorzichtig, maar de Volkskrant ziet er wel brood in. Lees verder op dit weblog en bij de journalist Stan van Houcke.


Yochanan Visser's buren in Efrat

Ik heb vandaag geen zin om zijn leugens te ontmaskeren, dus ik beperk me hier tot enkele reacties van lezers.

ReyndeVos schreef op 01-07-2010 16:25
Wat een ongelooflijk zuur en bitter stuk is dit en bovenal leugenachtig. Die hele Missing Peace organisatie is niet anders dan een pro-Israelische belangen club die u zelf heeft opgericht. Hoe gezaghebbend (en onafahankelijk!!) is deze club die gevestigd is in notabene een illegale nederzetting Efrat?
Meneer u komt op mij over als een charlatan.
U bent als een klein verongelijkt kind dat het niet kan hebben dat iemand hem tegenspreekt. En dan achteraf via de media toch zijn gelijk probeert te halen door karaktermoord te plegen. Karaktermoord op mensen waarbij het enige is dat je ze zou kunnen verwijten, is dat ze een conflict kritisch onder de loep nemen.


LodewijckVanAvezaath schreef op 01-07-2010 16:31
Hoewel ik weinig moet hebben van alle onzin omtrent 'Zionisten' (Boubkari, kom er maar in) en ik Israel als een staat zie die bestaansrecht heeft, is dit een flutstuk.

Allerlei ad-hominem argumenten jegens Dries van Agt. Ik geloof oprecht dat deze man staat voor de Palestijnse zaak. Hij is bijna 80 jaar en hoeft zich echt niet meer te bewijzen of allerlei listen te verzinnen om in de aandacht te blijven.

En Israel moet nou ook weer niet doen of ze het heilisgte jongetje uit de klas zijn. Zoals gezegd: naar mijn mening heeft Israel bestaansrecht (flauwekul dat zgn. Zionisten er niet thuishoren, net of mensen rechten op een stuk wereld hebben...), maar ze doen ook zaken niet goed.
Met dergelijke stukken help je in ieder geval de Israelische zaak niet en dat zul je wel lezen in de reacties, naar ik gok.


Mathak schreef op 01-07-2010 16:37
Goh goh, de pro-israel instelling beschuldigd de pro-palestijnen instelling van partijdigheid. Mss tijd voor een wederhoor stukje waarin de pro-palestijnen instelling de pro-israel partijdigheid toedicht? Die discussie hebben we namelijk nog niet gehad en er zullen zeker nieuwe en interessante argumenten uit voortkomen.


Ook aan de kinderen uit Efrat wordt gezellig familievermaak geboden. Kunnen ze oorlogje mee spelen met hun Palestijnse buurkinderen? Nou nee, even wachten tot ze wat ouder zijn, als ze in dienst moeten. (On the day Israel celebrates its founding, the army puts on shows of military hardware at various sites. This row of machine-guns was available to bystanders in the settlement of Efrat in the Palestinian West Bank, just south of Bethlehem)

FrederikvanTuil schreef op 01-07-2010 16:37

Wie is Jan (Yochanan) Visser?

Jan Visser is niet alleen onderzoeker bij Missing Peace maar is ook ondernemer met een bouw bedrijf dat voornamelijk in de bezette gebieden actief is bij de uitbreiding van de nederzettingen.

Zelf woont meneer in een van de illegale nederzettingen op de Westbank.
Het personeel van zijn bouw bedrijf zijn Palestijnen, want die zijn goedkoop en kunnen gemakkelijk ontslagen worden.

Jan Visser heeft er dus alle belang bij dat Israel de Westbank zo lang mogelijk bezet.

Ook was/is Visser manager van de Israel Facts Monitorgroup.
Na een zeer provocerend artikel van de hand van Visser op de opinie pagina van de digitale VK, werd er een onderzoek gepubliceerd door bovenstaande groep, waarbij geconcludeerd werd dat de VK reageerders anti-semitisch en anti-joods waren.
Dit onderzoek werd door vrijwel de gehele Israelische pers gepubliceerd.

Dus opgepast reageerders, ben je tegen het beleid van Israel dan ben je volgens Visser anti-semiet en joden hater.

Het is onbegrijpelijk dat de VK Visser keer op keer de ruimte geeft om zijn leugens en verdraaiing van de feiten te ventileren.

Meer weten over Visser? Zie

stanvanhoucke.blogspot.com/200... [NB link door moderator verwijderd!]


ReyndeVos schreef op 01-07-2010 16:40
Dreyfuss wordt er met de haren bijgesleept, pff. Om van te gruwen deze draak van een stuk. Alleen maar rhetorische trukjes en pertinente onwaarheden. Om dan vervolgens af te sluiten met: "Een stop op het verspreiden van leugens, zou een goed begin kunnen zijn". Is dat komisch bedoelt, of bent u werkelijk zo van de realiteit losgezongen dat u dit meent?Jewish settlers build a [nep] cement foundation for a [nep] synagogue as a symbolic act of protest against the Israeli government decision to freeze construction of private homes in settlements, in the West Bank Jewish settlement of Efrat south of Jerusalem, Wednesday, Dec. 2, 2009. Is dat Yochanan Visser niet, met zijn Joods Nationaal Fonds-petje?

MivtzaMatate schreef op 01-07-2010 19:25
Meeslepend stukje. Ik licht er even een citaat over het betwiste rapport uit.
"Over objectiviteit en nuance werd ook al niet moeilijk gedaan"

Laten we de column even bekijken in het licht van dit citaat. Er is een onjuist rapport van een delegatie onder leiding van de heer van Agt, en dan is het zo erg dat het te kwalificeren is als iets, ik citeer, "waar Goldstone nog een puntje aan kan zuigen" ? Goldstone is een internationaal zeer gerespecteerd jurist, en leverde een rapport af waarin zowel Palestijnen als Israëli's van schendingen van het oorlogsrecht werden beschuldigd. Het feit dat de conclusies ervan niet opportuun waren, staat volledig los van de kwaliteit van het werk van Goldstone.

En welk een uiterste objectiviteit en nuance zien we de auteur hanteren in zijn associatie van de heren van Eekelen, de Vries en Brinkhorst met de Dreyfus-affaire. In zijn afkeer spelt de auteur de achternaam van de Franse kapitein van Joodse afkomst "Alfred Dreyfus" zelfs als "Dreyfuss" !!!

Dat laatste laat duidelijk een gebrek aan oprechte belangstelling voor relevante feiten zien. In de column gaat het dan ook niet om feiten, maar om het spelen op de emotie. Een blik op de website van de auteur, maakt duidelijk dat het daar om hetzelfde principe gaat. Wie op die Missing Peace (beta) website op de link "Articles" klikt, ziet daar als eerste een artikel waarin de Nakba ontkend wordt.
missingpeace.eu/_download/MP-E... [NB Pagina snel door Visser verwijderd]

Als het allemaal niet zo triest was, maakte dat het citaat van de heer Visser hierboven alleen maar komischer.


pvandam schreef op 01-07-2010 19:57
Leugenachtige man die Visser en een zielige figuur. Waarom noemt ie zich niet gewoon "vriend van israel" in plaats van onafhankelijk onderzoeker. Ik begrijp van de inzending van jkoren op 01-07-2010 17:38 dat ook het CIDI de buik vol heeft van deze charlatan.

Treurig dat de VK hem hier de ruimte geeft om ongenuanceerde pro-israel praatjes te houden en fatsoenlijke mensen die het niet met hem eens zijn (uiteraard) weg te zetten als anti-semiet.

Die Visser zit ook bij die enge club van christenen voor israel. Dat zijn mensen die met de bijbel in de hand de grenzen in het midden-oosten willen trekken. Die lui zijn er nog steeds van overtuigd dat onze lieve heer in het bijzonder heel veel van joden houdt en ze als persoonlijk geschenk Palestina heeft gegeven. Je zou zeggen "Gekker kan het niet" maar we hebben in de 2e kamer al jaren politici zitten die de bijbel als handleiding voor buitenlands beleid willen gebruiken. Denk aan de SGP en nu ook lijst Wilders. Die laatste is de man die de koran wil verbieden (een ander heilig boek met een wat ander plan voor palestina) maar ook gelooft dat joden en israel geroepen zijn om de loop van de geschiedenis te bepalen. Ik denk trouwens dat de meeste discipelen van wilders dat helemaal niet weten van hun profeet. De toenadering van de orthodox-christenen in nederland naar wilders zou hun toch te denken moeten geven.

Overigens: voordeel van zo'n flutartikel als van visser is dat ik iedere dag ontzettend blij ben dat ik mijn abonnement op de VK reeds lang heb opgezegd. VK, let toch eens een beetje op wie je opinies laat schrijven.Vrijetijdsbesteding van de inwoners van Efrat. Op de website van Efrat staat dat dit een "Cursus 'Omgaan met Bewoners'" betreft.

wltr schreef op 02-07-2010 06:34
"Yochanan Visser is onderzoeker van Missing Peace in Israël"

Missing Peace is zijn eigen pas opgerichte organisatie. Yochanan Visser is een bewoner van de illegale nederzetting in bezet gebied Efrat. Hij is betrokken bij verschillende pro-Israël lobby organisaties. Hij is een bouwvakker, geen onderzoeker. Hij is overtuigd Islamofoob, geen activist die opkomt voor recht. Als er iemand is die liegt dan is hij het wel.

Onbegrijpelijk dat de Volkskrant zich laat misbruiken door zulke trieste haatdragende figuren.

deisraellobby.blogspot.com/201...


PaulKirchhoff schreef op 02-07-2010 07:25
Onbegrijpelijk dat de Volkskrant deze ad hominem stukjes van Visser blijft plaatsen. Zeker bang om voor anti semiet uitgemaakt te worden.
Deze uitbraaksels dienen geen enkel doel.


grietjegrachten schreef op 02-07-2010 08:30
De Volkskrant staat het toe dat iemand een onderzoek bar slecht noemt, terwijl Visser zelf "onderzoek" doet bij dat Missing peace.
Hij doet net alsof het een gerespecteerde onafhankelijke organisatie is, terwijl het gewoon een staaltje WC eend onderzoek is. Onderzoek kun je het niet eens noemen, want Visser is helemaal niet opgeleid als onderzoeker; visser is aannemer. Hij is nog financieel belanghebbende ook.

Volkskrant, mag ik morgen een leuk stuk over microbiologie plaatsen, terwijl ik daar helemaal niet voor opgeleid ben?

Alvast bedankt!

Meer woorden maak ik er niet aan vuil.


mihai schreef op 02-07-2010 10:17
Ik heb even gekeken in het onderzoek van Missing Peace. We kunnen niets anders constateren dat de Volkskrant een grote blunder heeft gemaakt met het plaatsen van deze opiniestuk. Mijn advies aan de redactie is dat men dit soort rapporten eerst controleert voordat men een opiniestuk plaatst dat voornamelijk uit drogredenen bestaat, zoals ad homminems, red herrings, en begging the question. Anders doet de Volkskrant een aanslag op onze tijd.


Het lijkt mij, gezien het aantal negatieve reacties, zelfs van 'vrienden van Israuel' dat de dagen van Yochanan Visser bij de Volkskrant geteld zijn. Immers, de krant moet verkocht worden.
Tenslotte een reactie van een vriend van de crimineel:

scepticus schreef op 02-07-2010 00:45
Yochanan, ik wens je alle goeds (en veel personeel). Maar vanmiddag wel met oranje klompen op de steiger, he. Dat ze daar in die bezette gebieden zien wie er nou echt de baas is.
Vg, Maarten

No comments:

Post a Comment