7 June 2010

Operatie Atalanta: 'Maritieme bescherming van humanitaire transporten'

De blijvend slechte humanitaire situatie in Somalië die wordt verergerd door niet aflatende dreiging van piraterij voor de kust van het land, is de primaire reden voor de Nederlandse deelname aan operatie Atalanta. Door aanhoudend geweld en de instabiele politieke situatie in Somalië is het aantal ontheemden sterk gestegen en zijn inmiddels miljoenen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Humanitaire organisaties, het World Food Programme (WFP) in het bijzonder, zijn in grote mate afhankelijk van landen die escorte bieden aan de schepen die noodhulpgoederen vervoeren naar Somalië. Maritieme bescherming van humanitaire transporten is een van de hoofdtaken van de EU-operatie.
...
De EU-operatie is er daarom ook op gericht door middel van patrouilles in gebieden met een verhoogde piraterijdreiging de kans op een confrontatie met piraterij op volle zee of een gewapende overval in territoriale wateren te verkleinen.
...
De bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee vormt tot slot een uiterst concrete bijdrage aan handhaving van de internationale rechtsorde.

(Ministerie van Defensie)

No comments:

Post a Comment