17 May 2010

Kernwapendreiging Iran in gevaar

Stelt u zich de ramp eens voor: een Iran waar geen dreiging van zou uitgaan. "Israël reageerde direct negatief." Logisch, omdat Israël dan 7 miljoen dollar per dag aan militaire 'hulp' zou kunnen gaan mislopen, waardoor ook de bezetting in gevaar dreigt te komen. Daarnaast zou de internationale gemeenschap wel eens van Israël kunnen gaan eisen dat het ook toegang verleent aan atoominspecteurs. En het hele zorgvuldig opgebouwde Amerikaanse oliemachtsimperium in het Midden-Oosten zou gaan wankelen. Vrede in het Midden-Oosten... het idee alleen al!

No comments:

Post a Comment