25 May 2010

Israël wilde kernwapens aan Zuid-Afrika verkopen

Israël heeft meer dan dertig jaar geleden geprobeerd het toenmalige apartheidsregime in Zuid-Afrika atoomwapens te verkopen. Verassend is het natuurlijk niet dat de ene apartheidsstaat banden onderhoudt met een andere apartheidsstaat, en dat is goed gedocumenteerd. De Guardian publiceerde vandaag geheime documenten die dat volgens de Britse krant bewijzen. Bovendien zou dit het eerste schriftelijke bewijs zijn dat Israël daadwerkelijk over nucleaire wapens beschikt.

Natuurlijk ontkent Israël, het zou nu weer gaan om een 'verkeerde interpretatie' van de documenten. We moeten dus niet lezen wat er staat, en de handtekening van Peres zelf zal ook wel een 'foutje' zijn? Ongetwijfeld genoeg argument om de pro-Israël lobby tevreden te stemmen, die vanuit een blind geloof, of naar u wilt neurose, bij uitzondering alle illegale ondernemingen en misdaden van Israël accepteert en soms zelfs toejuicht.

In ieder geval genoeg materiaal voor Maxime "no one is above the law" Verhagen om sancties tegen Israël te gaan bepleiten, met nog meer enthousiasme als hij deed bij Iran, aangezien Iran helemaal geen kernwapens heeft.

Al met al is Israël vanaf heden nu ook officieel de enige kernwapenmacht, en dus de meest instabiele en bedreigende factor in het Midden-Oosten. Ik ga er gemakshalve van uit dat er enkele gevaarlijke idioten in Den Haag zijn die dat nog zullen gaan verdedigen ook.

Links:
Israel bood nucleaire wapens te koop aan Zuid-Afrika
"Israël bood Zuid-Afrika atoomwapens aan"

1 comment: