4 May 2010

Alfred Muller: stop Israël voor het te laat is?

JERUZALEM – Genocide ontstaat niet zomaar. Politieke leiders maken bewust een keuze om een andere groep mensen uit te moorden. Ze beginnen met taalgebruik dat haatgevoelens opwekt. Deze taal neemt alle belemmeringen bij de betrokkenen weg en maakt omstanders ongevoelig. Maar tot genocide hoeft het niet te komen. De internationale gemeenschap beschikt over middelen om aanstichters bijtijds te stoppen.


Zo begint een hoopgevende aanzet in het artikel van de in het bezette Oost-Jeruzalem wonende Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad. Het internationaal recht... what else?

[Professor Elihu D. Richter] concludeert dat men genocide vaak kan zien aankomen. Een van de belangrijkste signalen van naderend onheil is als politieke en religieuze leiders, educatieve instellingen als scholen en universiteiten, maar ook schrijvers van schoolboeken taal gaan gebruiken om haat jegens andere groepen aan te wakkeren. Ze delen de mensen in verschillende groepen in en ze zonderen bepaalde groepen af. De taal dient om groepen te ontmenselijken, te demoniseren en buiten de wet te plaatsen.

Een verontrustend verschijnsel is dat de invloed van haattaal generaties lang doorwerkt, vooral als het zich op jongeren richt. "Het doel ervan is moordenaars de ruimte te geven om hun werk te doen. De remmingen om verschrikkelijke dingen te doen worden zo gereduceerd of weggenomen. Een ander doel is om omstanders ongevoelig te maken." Bij de communisten in de Sovjet-Unie, China, Noord-Korea en Cambodja vormden tegenstanders die opgeruimd moesten worden geen etnische of nationale groep maar politieke tegenstanders.

In November 2006, Lieberman, who described Arab members of the Knesset that meet with Hamas as "terror collaborators", called for their execution: "World War II ended with the Nuremburg Trials. The heads of the Nazi regime, along with their collaborators, were executed. I hope this will be the fate of the collaborators in [the Knesset]." (Wikipedia)

Een Israëlische ayatollah, waar we Alfred Muller nooit over zullen horen, stelde vorig jaar: "The only way to fight a moral war is the Jewish way: Destroy their holy sites. Kill men, women and children (and cattle)" (Haaretz)

In Cambodja gebruikten de communisten termen als ‘wormen’, ‘insecten’ en ‘parasieten’ om hun aanhang tegenstanders te laten doden.

"When we have settled the land, all the Arabs will be able to do about it will be to scurry around like drugged cockroaches in a bottle." (Rafael Eitan)

"There is no Palestinian nation. There is only an Arab-speaking public which has suddenly identified itself as a people, a negative of the Zionist movement, parasites. The fact that they hadn't done so earlier only serves to prove how inferior they are. The Africans have no nations either. Only Zulus, Tutsis." (Moshe Feiglin)


Andere signalen die erop wijzen dat genocide in de maak is, zijn onderdrukking van dissidenten, onwettige executies en de oprichting van een totalitair politiek systeem. In een dictatuur heeft genocide een grotere kans dan in een democratie.

Zie "onwettige executies" (Global Research)
Zie "onderdrukking van dissidenten" (EAJG .doc)
Zie Shattering Israel's image of 'democracy' (The Guardian)
Zie 'Lieberman's anti-Arab ideology wins over Israel's teens' (Haaretz)
Zie 'Israeli Democracy Fact or Fiction?' (Counterpunch)
Zie 'Democracy or hypocrisy' (Haaretz)
Zie 'Israel discovers that democracy is not an Israeli value' (Electronic Intifada)
Zie 'Israel: Occupation or Apartheid?' (Huffington Post)
Zie www.itisapartheid.org
etcetera...

Israeli soldiers fire on Al Jazeera correspondent Jacky Rowland:


Richter en andere wetenschappers die zich met het voorkomen van genocide bezighouden [m.u.v. Israël], zijn ervan overtuigd dat de haatzaaiende elites bijtijds moeten worden gestopt. Het internationale recht en het VN Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide bieden daarvoor de middelen. "Om mensen in staat van beschuldiging te stellen hoeft men niet te wachten tot er daadwerkelijk volkerenmoord plaatsvindt."

"De wereld kijkt toe hoe de aanzet tot genocide plaatsvindt. Iemand die toekijkt, is medeplichtig. Genocide is een resultaat van keuze en passiviteit van omstanders."

Sic. Ik dank Alfred Muller hartelijk voor zijn verhelderende blik. Ware het niet voor het enorme hiaat in zijn bericht, dat u inmiddels al ontdekt heeft. Hetgeen zijn pleidooi hypocriet maakt. En hypocriet in de overtreffende trap wanneer u weet dat Alfred Muller zich in het bijzonder inspant om een bombardement op Iran te legitimeren.

"Een Israëlische luchtaanval zal het programma van Iran hooguit vertragen. Iran zal daarna vastbesloten zijn zich tot een sterke kernmacht te ontwikkelen. Bovendien zal Iran een tegenaanval uitvoeren op de Israëlische bevolkingscentra. Ik zit niet te wachten op Iraanse raketten met een chemische lading."

Dat is de propaganda die Alfred Muller verpreidt, een geweldsliefhebber die het predikaat 'journalist' niet zou mogen dragen.

2 comments:

  1. Als de hasbarabrigade echt denkt dat Iran kernbommen of chemische bommen op Israel laat neervallen vanwege "de Palestijnen" zouden even mogen bedenken hoeveel Palestijnse slachtoffers er zouden vallen bij een dergelijke aanval.
    Conclusie: ze geloven het zelf niet maar hopen dat het publiek waar de propaganda op losgelaten wordt stom genoeg is om het wel te slikken.

    ReplyDelete
  2. Hans van Baalen beweerde het toch echt weer op de radio vanmiddag. Ik denk dat ze hun publiek ernstig onderschatten.

    ReplyDelete