15 April 2010

“Toelating Israel maakt OESO landen medeplichtig aan bezettingspolitiek”

“De OESO verliest het recht zich een organisatie van democratische landen te noemen, als het Israël als lid toelaat,” zegt de Israëlische econoom Shir Hever, “en zal medeplichtig zijn aan de bezetting van de Palestijnse gebieden en de Apartheidspolitiek van Israël.” Israël zit in de laatste fase van het toetredingsproces.

Met Israel zal de OESO een land binnen zijn gelederen krijgen dat bepalingen van het internationaal recht schendt en resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering naast zich neerlegt. Bovendien heeft Israël de eigen landsgrenzen niet gedefinieerd. In de statistieken vermengt Israël gegevens over eigen grondgebied met die van de Joodse nederzettingen, illegaal volgens internationaal recht, alsof ze deel zouden zijn van Israël, terwijl het economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden frustreert.“Toetreding zou legitimering van Israël’s apartheidspolitiek inhouden”, meent Hever. Van kandidaat-lidstaten wordt verwacht dat zij toewijding tot de open markteconomie, democratisch pluralisme, respect voor mensenrechten en respect voor de doelstellingen van de Verenigde Naties tonen.

Hever bekritiseert tevens de weigering van Israël mogelijk begane oorlogsmisdaden tijdens Operation Cast Lead to onderzoeken, zoals het rapport Goldstone aanbeveelt. “Zolang dit het geval is, is acceptatie van Israël in de OESO heel gevaarlijk. Het zou betekenen dat criminelen lid mogen zijn van een uiterst prestigieuze club terwijl hun slachtoffers worden uitgesloten.”

Lees ook de reactie van Mustafa Barghouti en mensenrechtenorganisatie Badil.

(bron)

No comments:

Post a Comment