11 April 2010

Maxime de clown: 'kernwapens de wereld uit'

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken (CDA) bepleit afschaffing van alle kernwapens in de wereld. Niet alleen moet voorkomen worden dat het aantal landen met kernwapens toeneemt, aldus Verhagen. Ook moeten de landen die al kernwapens hebben „serieuze stappen nemen in de richting van ontwapening en non-proliferatie". (NRC)

In zijn speech voegde hij daar aan toe:

De Westerse wereld zal op dit gebied een voorbeeldfunctie moeten vervullen, de moral high ground moeten nemen” en “Iedereen moet zich inspannen om de wereldwijde afschaffing van kernwapens dichterbij te brengen”.

Maar wanneer het om de kernbommen van Israël gaat, gaan de Verhagen's kaken weer stijf op elkaar, en blijkt zijn "moral high ground" een gat in de vloer dat als toilet dienst doet. Momenteel zijn de schattingen voor het aantal kernbommen:

Verenigde Staten: 2000
Rusland: 3000
Frankrijk: 300
Groot-Brittannië: 200
China: 250
Noord-Korea: 6 tot 8
India: 100
Pakistan: 50 tot 100
Iran: 0
Israël: 100 tot 200

Op 9 april jl. zegde premier Netanyahu een reis naar de VS af, waar hij een top over nucleaire veiligheid zou bijwonen. Hij durfde niet meer te komen omdat Turkije en Egypte tijdens de top het Israëlische nucleaire wapenarsenaal zouden willen aankaarten, en de enige nucleaire mogendheid in het Midden-Oosten willen dwingen om het non-proliferatieverdrag te ondertekenen. Maar Israël wilde alleen maar komen om aartsvijand Iran te bespreken, want met internationale akkoorden veegt Israël zijn derrière af. En zou Israël het non-proliferatieverdrag ondertekenen dan zou het atoominspecteurs moeten toelaten. Maar Israël weigert dat al meer dan een halve eeuw. En er is niet één minister in ons zogeheten beschaafde Westen te vinden die daar sancties over in gedachten heeft.

No comments:

Post a Comment