29 April 2010

Dominees Hervormde Gemeente en Protestantse Kerk erkennen Israël niet

Volgens voorzitters van de commissie Kerk & Israël M. (Marius) ten Brinke en M. A. (Marius) Schouten zijn Oost-Jeruzalem en Westoever geen bezette gebieden.

In 1947 besluiten de Britten het mandaat over het overige deel van het gebied –grofweg het huidige Israël– terug te geven aan de VN. De Israëli’s accepteren het verdelingsplan voor het gebied, de Arabische staten echter niet.
Op de dag dat de Britten officieel Palestina verlaten –14 mei 1948– roept Israël de onafhankelijkheid uit.


Als Israël het verdelingsplan ook in de praktijk had geaccepteerd, zoals we lezen in het artikel, dan moeten de schrijvers concluderen dat de bezette gebieden wél bestaan, want zie het tweede kaartje:Blinde vlek? De dominees propageren klaarblijkelijk minder land voor Israël dan dat de Palestijnen reeds erkend hebben (Groene Lijn).

"Het Palestinamandaat uit 1922 is anno 2010 nog steeds juridisch relevant."

Baarlijke nonsens, omdat het mandaatgebied niet meer bestaat sinds het, geakkoordeerd door Israël, werd overgedragen aan de VN. Daarnaast is door de zionisten de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. Doordat de dominees alleen het Britse mandaatgebied erkennen, erkennen zij de staat Israël niet, zo valt te concluderen.

David Ben-Gurion schreef in 1937 aan zijn zoon: "We must expel Arabs and take their places." In een bijeenkomst met het Joodse leiderschap in 1938 had Ben-Gurion verklaard dat "after we build up a strong force following the establishment of the state -- we will abolish the partition of the country and we will expand to the whole Land of Israel." Toen hij de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep, weigerde hij de officiële grenzen bekend te maken: "We are announcing the creation of a state in the Western part of our country." En in zijn dagboeken ('Rebirth and Destiny of Israel') schreef hij: "...we have to set up a dynamic state bent upon expansion" om de immigratie van joden te faciliteren. Ondanks overleg en afgesloten akkoorden sindsdien weigert Israël tot op de dag van vandaag om de Groene Lijn te accepteren voor blijvende vrede, in tegenstelling tot de Palestijnen. Dat wil ook zeggen dat Israël nog steeds een staat is die geen grenzen kent, en dus officieel niet eens kan bestaan.

Tijdens Israel's "onafhankelijkheidsoorlog" werden door de voormalige joodse terroristische groeperingen 700.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven, en 418 dorpen ontvolkt en verwoest tijdens de etnische zuivering. In 1949 had Israel inmiddels 78% van historisch Palestina veroverd. In 1967 veroverde Israel de overige 22%. Momenteel leven 3 miljoen Palestijnen onder de oudste en meest brute militaire bezetting in de geschiedenis. (bron: Jews Against the Occupation) (bron)

"Het Oude Jeruzalem –de oorspronkelijke stad– werd voor een groot deel bewoond door Joden."

Ook weer baarlijke nonsens. Het oude, oorspronkelijke, Jeruzalem is al ouder dan 3000 jaar voor christus, en werd bewoond door vele volkeren: de Kanaänieten (Filistijnen aka Palestijnen), de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen, de Perzen, de Turken (tot 1918), etc. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de joden in de meerderheid.

Volgens de orakelende dominees heeft Israël in 1967 Oost-Jeruzalem "terugveroverd". Nog meer nonsens dus, want land veroveren dat niet aan jou toebehoort en waar je geen recht op hebt is en blijft ordinaire diefstal. In dit geval van de internationale gemeenschap, waartoe het Verdelingsplan van de VN in 1947 over Jeruzalem had beslist. Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd en niet "terugveroverd", want het is nooit in het bezit van de staat israël geweest.

"Voor de Westoever geldt hetzelfde: de annexatie door Jordanië in 1950 is nooit internationaal erkend en dus illegaal gebleven."

De dominees hechten bijkbaar waarde aan internationale erkenning, en legaliteit, en dat is een uitstekende zaak. Maar spreken ze hiermee zichzelf wederom tegen, door te stellen dat de Westoever geen bezet gebied is. Want ook de veroveringen van Israël in 1967 zijn "nooit internationaal erkend en dus illegaal gebleven".

"Het is bekend dat vanuit islamitische optiek al snel wordt gesproken van bezetting. Dit heeft als achtergrond dat elk veroverd gebied wordt gerekend tot de ”dar-al-islam”, het grondgebied waar Allah wordt aanbeden. Zulke gebieden mogen nooit meer worden prijsgegeven."

Welk orakel zouden de dominees geraadpleegd hebben? Geert Wilders misschien? De term dar al-islam duidt gebieden aan waar moslims in vrijheid hun religie kunnen belijden, niet meer en niet minder. Met "veroverde gebieden" en "prijsgeven" heeft het helemaal niets te maken.

"Zo is het verlies van het Spaanse Andalusië voor vele Arabieren nog steeds een grote frustratie."

Toe maar, alsof de frustratie van "vele Arabieren" inzake de Palestijnen iets met Andalusië te maken zou hebben. De dominees grijpen maar wat om zich heen. Hun bron in deze is de anti-islam activiste Giselle Littman aka 'Bat Yeor' die een PLO-man, dus maar één 'Arabier', (correct?) citeert die een keer iets dergelijks heeft gezegd.


Uit het geloof van de orakelende dominees, de genocide op en etnische zuivering van de Kanaänieten door de Israëlieten o.l.v. Jozua. Volgens de bijbel deugden deze mensen niet in de ogen van hun god, dus hadden ze geen recht op hun land.
Tijdens de slavernij werden negers bestempeld als afstammelingen van Kanaän, om de slavernij te legitimeren, omdat het toch maar Untermenschen waren, opdat het christelijke geweten werd gevrijwaard van moeilijke vragen.

1 comment:

  1. Op de achterzijde van een NCRV TV gids van vorige week stond een grote advertentie van een reisbureau met veel reizen o.a "ISRAEL EN OVERJORDAANSE"Volgens de christenen bestaat Jordanie dus ook al niet meer.

    Medi

    ReplyDelete