14 April 2010

225 misdrijven van "gewone autochtone pubers"

"Gewone autochtone pubers" zijn geen 'Marokkaanse straatterroristen' en mogen we verwachten dat de Gestapo in dit geval zal zwijgen, en niet roepen dat kinderen in de knieën geschoten moeten worden of dergelijk fascistisch geweld propageren.

Veldhovense jeugdbende pleegde 225 misdrijven

VELDHOVEN - Met de arrestatie van een groep van 32, merendeels minderjarige, criminele jongens en meisjes uit Veldhoven en omgeving zijn zeker 225 misdrijven in het zuidoosten van Brabant in één keer opgelost.

Het gaat onder meer om brandstichtingen, vernielingen, diefstallen en mishandeling,en die meestal onder invloed van drugs werden gepleegd.

Politie, justitie en de Veldhovense burgemeester Jack Mikkers spreken van een uitzonderlijke gang van zaken en zeggen zich rot geschrokken te zijn van de ‘collectieve normvervaging’. Zij breken zich nog het hoofd over de vraag hoe een hele groep ‘gewone autochtone pubers’ in een slaapstadje als Veldhoven opeens ‘de verkeerde afslag kan nemen’. Veruit de meeste verdachten hadden nog geen strafblad. Ze zijn afkomstig uit allerlei milieus.

En check dan de foto die boven het artikel staat (jeugdbende_177427x.jpg):Zijn dat Veldhovense witte handjes? Nee dus. Het gaat over criminele jongeren, een jeugdbende (maar niet volgens het OM), dus hoorde daar blijkbaar een afbeelding van gekleurde handen bij. Gatverdamme, kots, walg, puke.

Hoe er met de feiten wordt omgegaan is totaal anders dan wanneer het om een 'allochtone' bende zou gaan. De zaak wordt namelijk ernstig gebagatelliseerd. gesuggereerd wordt zelfs dat de "pubers" (wat is er ineens mis met 'jongeren'?) er eigenlijk niets aan konden doen omdat ze "onder invloed van drugs" zouden zijn geweest. Zelfs de officier van justitie herhaalt dat nota bene, en voegt toe dat ze de misdrijven eigenlijk "vooral om de lol" deden. "Met de gestolen laptops, fietsen, televisies en bromfietsen werd vaak lange tijd niets gedaan. Pas later werden die verkocht" Ja? Dus? Maakt dat het minder erg? Maar hij gaat nog een stapje verder: "Sommige verdachten zou je ook slachtoffer kunnen noemen binnen de groep."

En dan de ouders. In plaats van het dreigen met hoge geldboetes, en allerlei verplichte opvoedingscursussen, curatele en extreme inburgering of dergelijke, zijn de ouders in deze volkomen onschuldig. Nee, zij zijn ook maar slachtoffers!

"Mikkers benadruktklemtoont [sic] dat hij de ouders niet de schuld geeft. ‘De meesten waren net zo verbaasd als wij. We willen ze nu vooral helpen: hoe ga je om met je puber als die midden in de nacht stuiterend van de speed de kamer komt binnenlopen?’"

Nounounou, gottegottegot. Vertel dat eens aan allochtonen in Gouda bijvoorbeeld. Als ik een Goudse allochtoon was zou ik de neiging krijgen om naar Veldhoven af te reizen om daar met mijn maten op bussen te gaan spugen.

Sinds de zomer van 2009 tot in februari 2010 gaven zij zich in groepjes van wisselende samenstelling over aan een reeks misdrijven in de hele regio. Het gaat om onder meer 145 vernielingen, 21 inbraken, 2 mishandelingen en brandstichting in tuinen, in een leegstaand schoolgebouw en in een Belgische villa. Een van de verdachten liep rond met een vuurwapen waarmee hij willekeurige passanten beschoot. Hierbij vielen geen slachtoffers. Niemand raakte hierbij gewond.

Dat weten we dan ook weer: niks aan de hand. En niks aan de hand. Waren het 'allochtonen', en ook nog moslims, dan spraken we niet over "pubers", maar gewoon (hang-)jongeren. Dan waren ze niet "onder invloed van drugs", maar gewoon gebruikers, of verslaafden. Zij hebben niet "de verkeerde afslag genomen", maar deugen gewoonweg niet, en hebben ouders die ook niet deugen. Dan bestaat er geen uit het niets ontsproten "collectieve normvervaging", maar is het gewoon tuig, met een gewelddadige inborst (of volksaard). Dan waren de ouders niet verbaasd, en moest geen hulp geboden worden, maar die zouden op zijn minst medeplichtig zijn.

Er bestaat nog een veel kernachtiger uitdrukking voor 'met twee maten meten'. Racisme.

No comments:

Post a Comment