1 March 2010

Oproep tot actie tegen goedpraten oorlogsmisdaden Vredespaleis

Op 9 en 10 maart a.s. zal het CIDI een symposium organiseren “A safe Israel in a Peaceful Middle East”. De bijeenkomst is in het Vredespaleis, het eerbiedwaardige gebouw van de Carnegie Stichting dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties huisvest.

Sprekers zijn:
 • Dan Meridor (vice premier van Israel, minister van Informatie en Kernenergie)
 • Paul Bremmer (voormalig VS Gouverneur in Irak)
 • Jaap de Hoop Scheffer (voormalig secretaris-generaal van de NAVO)
 • Ernst Hirsch Ballin (Nederlandse Minister van Justitie , CDA)
 • Danny Rothschild (Directeur van het Institute for Policy and Strategy, Herzliya, Israel)
 • Irwin Cotler (Canadese parlementariër)
 • Rob de Wijk (Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag)

Andere deelnemers zijn:
 • Maxime Verhagen ( Minister van Buitenlandse Zaken, CDA)
 • Mark Rutte (Kamerlid voor de VVD)
 • Harry Kney-Tal (Israelische Ambassadeurr)
 • Ronny Naftaniël (Directeur van het CIDI)

Het onderwerp van het symposium is:
“Om tot een oplossing van het Arabisch-Israelisch conflict te komen is het nodig de onveiligheid in het Midden-Oosten en het gevoel van onveiligheid te verminderen. Dat is ook van belang voor de harmonieuze verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in ons deel van de wereld. Hoe maken we een eind aan de verbale agressie, de terreur- en oorlogsdreiging en de wapenwedloop in het Midden-Oosten? Kunnen we verhinderen dat onderdelen van het Arabisch-Israelisch conflict overslaan naar Europa en de VS? Zou een NAVO lidmaatschap van Israel en/of een internationale troepenmacht de veiligheid in het Midden-Oosten kunnen vergroten? Valt de ontwikkeling van een Iraanse atoombom te stuiten?”

Het enige doel van dit symposium is de machtsbasis van Israel te versterken ten koste van de Palestijnen en de omringende Arabische landen en Iran. Het CIDI heeft ervoor gekozen de bijeenkomst te laten plaatsvinden in het Vredespaleis, hetzelfde instituut dat in 2004 oordeelde dat de Israelische Muur en nederzettingen op Palestijns grondgebied illegaal zijn en ontmanteld moeten worden.

De Israelische regering waarvan Dan Meridor vice premier is heeft er juist voor gekozen het Internationaal Recht en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof de rug toe te keren. De Israelische regering waarvan hij deel uitmaakt heeft consequent geweigerd de illegale bouw van Muur en nederzettingen te beëindigen en voert een actief beleid van landroof en vernietiging van Palestijnse woningen en bestaansmiddelen, om de weg vrij te maken voor joodse kolonisatie. Dan Meridor is lid van dezelfde regering die de illegale blokkade van de Gazastrook voortzet die de bewoners onthoudt van voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften.

Wij zouden positief staan tegenover een bijeenkomst die zou gaan over uitvoering van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, en vergoeding van door Palestijnen geleden schade. Het geplande symposium zal daarentegen streven naar voortzetting van de illegale situatie in de bezette gebieden, en de NAVO en de regeringen van Canada en Nederland medeverantwoordelijk maken.

Het symposium zal door te focussen op mogelijke Iraanse kernwapenproductie de aandacht proberen af te leiden van het reeds bestaande Israelische kernwapenarsenaal.

KOM IN AKTIE EN PROTESTEER TEGEN DIT SYMPOSIUM IN HET VREDESPALEIS! De Carnegie Foundation die ruimte biedt voor bijeenkomsten die verband houden met vrede, recht en veiligheid mag geen ruimte bieden aan partijen die streven naar voortzetting van illegaliteit en oorlogsmisdaden!

Schrijf een beleefde brief naar de Algemeen Directeur van de Carnegie Foundation mr S. Van Hoogstraten, carnegie@carnegie-stichting.nl , fax 0031-70-3024234 and verzoek hem de bijeenkomst te cancellen. Stuur een bcc van je brief naar het Nederlands Palestina Komitee npk@xs4all.nl zodat we de respons kunnen bijhouden. Hieronder is een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken, of naar eigen inzicht kunt bewerken.

Voorbeeldbrief:Mr. S. van Hoogstraten
Algemeen Directeur Carnegie Foundation
carnegie@carnegie-stichting.nl
Fax: 070 302 4234


Naam
Adres etc


Onderwerp: CIDI bijeenkomst in het Vredespaleis op 9 en 10 maart

Geachte heer Van Hoogstraten,

Wij hebben informatie ontvangen dat het CIDI, een politieke lobbygroep die schaamteloos pro-Israel is, op 10 maart a.s. een symposium organiseert met als onderwerp “A Safe Israel in a Peaceful Middle East”. Het symposium is gepland in het Vredespaleis, een gebouw dat eigendom is en bestuurd wordt door de Carnegie Foundation, en waarin het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de Verenigde Naties is gehuisvest.

Het Internationaal Gerechtshof heeft voor de Verenigde Naties en alle lidstaten de illegaliteit uitgesproken van de Israelische Muur en nederzettingen op Palestijns grondgebied met alles wat daarbij hoort (“with the associated regime”). Volgens deze gezaghebbende uitspraak (Advisory Opinion), die bestaande afspraken in het Internationaal Recht opnieuw heeft bevestigd, moeten de Muur en de nederzettingen worden ontmanteld. Het CIDI heeft dit oordeel openlijk verworpen en het ICJ beschuldigd van een vooroordeel tegen Israel. Wij zien het daarom als een grove belediging dat het CIDI juist deze plaats heeft gekozen voor zijn bijeenkomst.

Ook heeft het CIDI geweigerd Israels militaire operatie (“Gesmolten Lood”) tegen Gaza te veroordelen. Talloze vooraanstaande deskundigen op het terrein van internationaal recht hebben deze militaire operatie en vervolgens slachtpartij bestempeld als illegaal. De operatie leidde tot vele oorlogsmisdaden zoals werd vastgesteld door de VN Commissie Goldstone, Amnesty International, Human Rights Watch and vele anderen.

De Israelische regering, waarvan één van de door CIDI uitgenodigde sprekers Dan Meridor vice premier is, heeft niet alleen de Advisory Opinion als “irrelevant” gedefinieerd, maar heeft ook consequent geweigerd de illegale bouw van nederzettingen en Muur op bezet Palestijns grondgebied stop te zetten. Meridor is lid van dezelfde regering die de illegale blokkade van de Gazastrook voortzet, waarmee het de burgerbevolking voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs en andere basisbehoeften onthoudt.

Deze bijeenkomst is een belediging voor het Internationaal Recht, voor de Verenigde Naties, en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. De bijeenkomst is ook een belediging voor de nagedachtenis van de ruim 1400 slachtoffers van Israels illegale aanval op Gaza. Het enige doel van deze bijeenkomst is de politieke positie van Israel te versterken ten koste van de mensenrechten en het internationaal recht. De bijeenkomst zal de illegale situatie in the Bezette Gebieden inclusief Gaza verdoezelen of goedpraten, en de NAVO en de overheden van Canada en Nederland proberen medeplichtig te maken.

De Carnegie Foundation, die verantwoordelijk is het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof huisvest en ruimte biedt aan debatten over vrede, recht en veiligheid zou geen ruimte moeten bieden aan degenen die er actief naar streven deze fundamentele beginselen van het internationaal recht te ondermijnen.

Geachte heer Van Hoogstraten, ik verzoek u dringend deze beslissing van de Carnegie Stichting te herzien en niet toe te staan dat het Vredespaleis wordt misbruikt voor dergelijke extremistische doeleinden.

Hoogachtend,

No comments:

Post a Comment