9 March 2010

Naar de hel met die klootzakken

Beste allochtoonse Nederlanders,

Allochtoons? Van Dale: 'iemand die van elders afkomstig is. Het CBS definieert een allochtoon als iemand van wie minimaal 1 van de ouders in het buitenland geboren is.' Mijn moeder werd in Schotland geboren, dus dat maakt ook mij allochtoon. Maar zo ben ik nooit door iemand genoemd. Wanneer blanke Nederlanders over allochtonen spreken, dan gaat het om mensen met een donkere huidskleur, donkerder dan wit. Allochtoons is in de polder een negatieve kwalificatie geworden. Hoe dan ook, ik gebruik deze betiteling als geuzennaam, een eretitel.

Dus, beste allochtoonse Nederlanders,

Vandaag bericht een grote landelijke krant, de Volkskrant, op de voorpagina dit als nieuws: 'Multiculti en toch leuk.' Impliciet stelt deze krant dus dat Multiculti doorgaans niet leuk is. Voor de provinciaal achter de dijken is de cultuur van mensen met een donkere huid bedreigend. Hoe komt dat?

Dat komt ten dele vanwege het feit dat jullie als laatsten de coupé zijn binnengekomen. U kent het wel, we zitten allemaal in een treincoupé en we kennen niemand van de aanwezigen goed, maar we hebben noodzakelijkerwijs de anderen geaccepteerd, er is een zeker evenwicht ontstaan. En dan verschijnt ineens bij een tussenstation een nieuwe passagier die het precaire evenwicht weer verbreekt, de passagiers moeten opschuiven en voelen zich even bedreigd door de laatst gearriveerde. Dat is een primitieve reactie, een reflex van heel vroeger, toen onze beschaving nog niet bestond. Hetzelfde is het geval met de allochtonen. Die reactie blijft niet beperkt tot het blanke ras, het treedt overal ter wereld op. Zo schrijft de Amerikaanse hoogleraar van de Yale University, Matthew Frye Jacobson in zijn studie Barbarian Virtues. The United States encounters foreign people at home and abroad over de aangeboren vreemdelingenhaat in de VS:

'it behooves us to ponder the continuities between Roosevelt's day and our own, and to consider the ways in which -- in the age of Border Watch and Gulf War no less than in the age of Immigration Restriction League and the Philippine-American War -- dominant notions of national destiny and of proper Americanism draw upon charged encounters with disparaged peoples whose presence is as reviled in the political sphere as it is inevitable in the economic.' Kortom, ook in de zogeheten meltingpot de VS is altijd sprake geweest van racisme tegen nieuwkomers van elders die noodzakelijk waren voor de kapitalistische groei.

Maar nu: wat gebeurt er wanneer de commerciele pers in Nederland gaat inspelen op de angst voor de vreemdeling? Antwoord: de angst neemt toe, niet door de feiten, maar door de beeldvorming. De angst wordt kunstmatig gevoed, met als gevolg dat een grote groep burgers wordt gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Deze ontwikkeling, die het precaire evenwicht permanent verstoort, heeft politieke consequenties die weliswaar goed zijn voor de oplage van de Volkskrant maar niet voor de samenleving als geheel. Het blanke Europa heeft altijd een probleem gehad met de aanwezigheid van de ander. En dit weet de Volkskrant-redactie. Tot 1945 was het beeld van de ander 'de jood'. Maar nadat een zeer groot deel van de joodse Europeanen was uitgeroeid in het hart van christelijk Europa zijn de joden elders heilig verklaard en is het goddank niet langer meer politiek correct om 'de joodse medemens' te stigmatiseren. Daarmee verdween evenwel niet de eeuwenoude haat tegen de ander. Wie moest de opengevallen plaats van 'de jood' gaan innemen? Dat zijn de Arabieren geworden, de moslims, zij zijn de nieuwe joden. Die kunnen nu zonder moeite worden gestigmatiseerd en dat verklaart ook waarom zoveel filosemieten de Arabieren haten. Hun antisemitisme kan nu zonder gevaar op de nieuwe joden geprojecteerd worden. 'Multiculti en toch leuk'. Voelt u hem?

Beste allochtoonse Nederlanders, mede namens mijzelf als allochtoon, welkom in Nederland, ik ben blij dat u er bent, teveel blanken bij elkaar maakt het leven niet automatisch leuker. Het bestaan wordt boeiender door de frictie tussen verschillende culturen die van elkaar kunnen leren. En wat de Volkskrant betreft, om het zo diplomatiek mogelijk te stellen: naar de hel met die klootzakken.

Stan van Houcke (onafhankelijk journalist)

No comments:

Post a Comment