11 February 2010

RefDag misleidt lezers over uitspraak RCC

RCC: Boycot producten Israël misleidend
11-02-2010 12:04 | Binnenlandredactie

NIJKERK – De boycotcampagne van de organisatie Peace tegen producten uit Israëlische nederzettingen was "misleidend" en "oneerlijk."

In een politieke campagne mogen geen beweringen staan die in strijd zijn met de waarheid, besliste het college van beroep van de Reclame Code Commissie (RCC) deze week.

Peace had op grote schaal een folder verspreid die opriep tot het boycotten van producten uit Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte. In de folder, die ook via internet werd verspreid, beweerde de organisatie dat de verkoop van producten uit Joodse nederzettingen "in strijd is met het internationale recht" en "in strijd met het beleid van de Nederlandse regering en met dat van de Europese Commissie", en dat importeurs "massale fraude plegen met valse papieren en vervalste etiketten" om deze producten toch te verkopen.

Het in Nijkerk gevestigde Israël Producten Centrum (IPC), dat onder meer wijn en huidverzorgingsproducten uit Israëlische nederzettingen importeert en verkoopt, had vorig jaar bij de Reclame Code Commissie een klacht over de folder van Peace ingediend.

Dat leek me sterk, zo'n korte en eenduidige uitspraak, vooral omdat alle punten die PEACE volgens dit bericht naar voren bracht eenvoudigweg duidelijke opgetekende en gedocumenteerde feiten zijn. De gotspe in dit bericht is dat het Israël Producten Centrum zich niet eens schaamt voor het feit dat ze de Iraëlische bezetting een handje helpt. In de uitspraak van de RCC is in ieder geval bepaald dat PEACE gewoon door mag gaan met haar campagne, zo meldt PEACE op hun website.

Uitspraak Reclame Code Commissie

Het Israel Producten Centrum (IPC) diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen de PEACE-campagne. PEACE heeft op de meeste punten gelijk gekregen. PEACE kan haar campagne dan ook gewoon blijven voeren. De Reclame Code Commissie heeft PEACE geadviseerd om enkele uitingen beter te onderbouwen. Het ging daarbij om de tekst “massale fraude met valse papieren van herkomst” en “Consumenten worden door vervalste etiketten systematisch misleid”.

PEACE is ondanks haar gelijk toch in beroep gegaan omdat PEACE niet de schijn wil wekken dat zij dingen stelt die niet waargemaakt kunnen worden. Ook vond PEACE dat de Reclame Code Commissie de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en het internationaal recht niet voldoende respecteerde in de overwegingen.

Het beroep van PEACE (via advocaat Phon van den Biesen) is een indrukwekkend document geworden dat voor alle organisaties bruikbaar is in hun strijd tegen de Israëlische nederzettingen en de Israëlische politiek. Het beroep komt voor in november. Geïnteresseerden kunnen de tekst van het beroep bij PEACE bestellen (info AT peaceconsumer DOT org)

(lees verder onder de afbeelding)


Het mag duidelijk zijn dat, zeker gezien het bericht in het Reformatorisch Dagblad een 'redactioneel' schrijven is, dit dagblad nooit onder de noemer 'krant' of 'nieuwsblad' mag doorgaan. En zeer zeker niet als "kwaliteitskrant", zoals we op de website kunnen lezen. "De informatie is betrouwbaar en gebaseerd op gedegen en integer journalistiek onderzoek" is natuurlijk helemaal een lachertje wanneer je de soms huiveringwekkende pro-Israël (en islamofobe) propaganda leest.

Israël Producten Centrum is big business

Op de website van het Israël Producten Centrum staat nergens dat de producten die zij verkopen uit de illegale joodse nederzettingen en ander bezet gebied komen. Echter: "Geen enkel andere christelijke organisatie, dan alleen het Israël Producten Centrum, wordt door Israël 'kosjer' bevonden." Wederom een sterk verhaal.

Er staan ook lijsten met naam en adres door heel Nederland van de consulenten die onbezoldigd de producten uit de nederzettingen en ander bezet gebied aan u willen verkopen. Toch zet het centrum 1,5 miljoen euro per jaar om. Investeren in de Israëlische bezetting is dus uiterst lucratief. De website suggereert echter dat het om een goed doel gaat. Uiterst misleidend!

Een van de eigenaren, Pieter van Oordt stelt:
"The Dutch Christians always had warm sentiments towards Israel, as they do towards your products," Pieter said in an interview on his last visit to Israel. "They don't care if the products are made within the Green Line or on the other side of it, they only care that the products were all made in Israel and not in the Far East, and mainly, in the southern communities." (bron)

No comments:

Post a Comment