25 February 2010

Minister Hirsch Ballin van Justitie (4)

Het CIDI beweert:

Volgens de ideologische vijanden van de Joodse staat verdreven Joodse/Israelische strijdkrachten tijdens de oorlog van 1948 op rücksichtsloze wijze en volgens een vooropgezet plan vele honderdduizenden Palestijnse Arabieren uit hun woonplaatsen in de landstrook tussen de Middellandse Zee en de Jordaanrivier.


Zie: http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=666&Itemid=1Dit nu is klinkklare propaganda. Het zijn niet de 'ideologische vijanden van de Joodse staat' die stellen dat 'Joodse/Israelische strijdkrachten tijdens de oorlog van 1948 op rücksichtsloze wijze en volgens een vooropgezet plan vele honderdduizenden Palestijnse Arabieren uit hun woonplaatsen in de landstrook tussen de Middellandse Zee en de Jordaanrivier.' Het zijn nu juist joods-Israelische historici die dit feit aantonen.

Dit is wat in 2004 de meest vooraanstaande joods-Israelische historicus Benny Morris stelde: 'Ben-Gurion was right... Without the uprooting of the Palestinians a Jewish state would not have arisen here.'

Zie: http://www.nybooks.com/articles/17029

De etnische zuivering is uitgebreid beschreven in gedegen historisch onderzoek van gerespecteerde joods-Israelische historici als Simha Flapan, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim en Benny Morris. De oorzaak van het conflict, te weten de etnische zuivering, begon in 1947, een feit dat volgens Benny Morris: 'is based on many documents... most of them from the Israel Defense Forces Archives. What the new material shows is that there were far more Israeli acts of massacre than I had previously thought. To my surprise, there were also many cases of rape. In the months of April-May 1948, units of the Haganah [the pre-state defense force that was the precursor of the IDF] were given operational orders that stated explicitly that they were to uproot the villagers, expel them and destroy the villages themselves.'

En:

'From April 1948, Ben-Gurion is projecting a message of transfer. There is no explicit order of his in writing, there is no orderly comprehensive policy, but there is an atmosphere of [population] transfer. The transfer idea is in the air. The entire leadership understands that this is the idea. The officer corps understands what is required of them. Under Ben-Gurion, a consensus of transfer is created...Ben-Gurion was a transferist. He understood that there could be no Jewish state with a large and hostile Arab minority in its midst. There would be no such state. It would not be able to exist.'

'Transfer' is, en dit voor de mensen die zijn boek niet gelezen hebben, een eufemisme voor etnische zuivering. Met andere woorden: Israel heeft volgens zijn meest vooraanstaande historicus en trouwens ook alle eerder genoemde 'nieuwe historici' met geweld en terreur de Palestijnse burgers massaal verdreven waardoor ze in vluchtelingenkampen in onder andere Gaza terechtkwamen. Deze mensen die verdreven zijn, een oorlogsmisdaad, hebben nooit enige compensatie van 'de Joodse staat' gekregen en mochten ook niet terugkeren, hetgeen niet alleen in strijd is met het internationaal recht, maar ook met de talloze resoluties van de VN. Deze situatie duurt al meer dan 60 jaar.

Hier kunt u lezen wat Benny Morris nog meer heeft gezegd:
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=380986&contrassID=2

Een fatsoenlijk mens zal denken dat Morris walgt van deze wrede zionistische politiek, die de oorzaak is van het voortdurende geweld. Maar met schokkende eerlijkheid en openheid verklaarde hij vervolgens: 'under certain conditions, expulsion is not a war crime. I don't think that the expulsions of 1948 were war crimes. You can't make an omelet without breaking eggs. You have to dirty your hands.' Maar het was kennelijk allemaal onvoldoende geweest, want de huidige extremisen onder de zionisten hebben felle kritiek op Ben-Gurion.

Zo stelt Morris, die tot het Israelische progressieve kamp werd gerekend, het volgende: 'Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een joodse straat zonder een grote Arabische minderheid, werd hij tijdens de oorlog bang. Op het laatst aarzelde hij… Ik weet dat dit de Arabieren en de ruimdenkenden en de politiek correcte types verbijsterd. Maar mijn gevoel is dat deze plaats rustiger zou zijn en minder lijden zou kennen als de zaak eens en voor altijd opgelost was geweest… Als aan het eind van het liedje mistroostig blijkt te zijn voor de joden dan zal dit zijn omdat Ben Goerion de verplaatsing in 1948 niet voltooide. Omdat hij een groot en veranderlijke demografische reserve op de Westbank en Gaza en binnen Israël zelf achterliet.' Kortom, ook de laatste 150.000 Palestijnen hadden in 1948 verdreven moeten worden om een etnisch zuivere 'Joodse staat' mogelijk te maken.

Opnieuw: het CIDI probeert verwarring te zaaien om maar niet te hoeven toegeven dat het als zionistische propaganda-organisatie de Israelische terreur rechtvaardigt. Interessant is ook het feit dat het CIDI-symposium gefinancierd wordt 'door subsidies van de Stichting Collectieve Marorgelden Nederland, de Stichting Levi Lassen en anderen.' Wie zijn die 'anderen'? Behoort ook Israel tot die 'anderen'? En zo ja, is minister Hirsch Ballin daarvan op de hoogte?

No comments:

Post a Comment