1 February 2010

Israël in het Europees parlement

Luisa Morgantini, voormalig ondervoorzitter van het Europees Parlement, stelt pro-Israëlische pressiegroepen de geschiedenis van het joodse lijden in Europa misbruiken om politici vandaag te ontraden hard tegen het Israël op te treden. "Ze gebruiken de Holocaust als chantagemiddel. Het wordt tijd dat we deze chantage stoppen."

Een opzienbarend artikel van persbureau IPS over de (Amerikaanse) pro-Israël lobby, en hun invloed op het Europese beleid. Enkele citaten - vette tekst en links zijn van mij.

Israël-lobby probeert greep op Brussel te vergroten

De Israël-lobby heeft een belangrijke invloed op het Amerikaanse buitenlandbeleid – dat is bekend. Veel minder bekend is dat de lobby de laatste tijd ook zijn greep op de Europese Unie probeert te vergroten.

Ottolenghi is directeur van het Transatlantic Institute, een instituut dat zich vanuit Brussel als een denktank presenteert. Het Transatlantic Institute werd in 2004 opgezet door het American Jewish Committee (AJC).

"Het AJC is de buitenlandvleugel van de Israël-lobby", zegt Muhammad Idrees Ahmad, een onderzoeker van de Universiteit van Strathclyde in Schotland, die de activiteiten van Israëlische drukkingsgroepen observeert voor de the website neoconeurope.eu.

Het AJC kon de EU ervan overtuigen dat veel van de kritiek tegen Israël in wezen antisemitisch is. In 2005 publiceerde het Observatiecentrum voor Racisme en Xenofobie van de EU (dat ondertussen het Agentschap voor Fundamentele Rechten heet) een werkdefinitie van antisemitisme. Onder deze definitie valt onder meer kritiek op Israël die inhoudt dat de oprichting van de staat Israël een "racistische onderneming" is of die Israëlische aanvallen op Palestijnen vergelijkt met het gedrag van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Observatiecentrum gaf toe dat die definitie was opgesteld na overleg met het AJC en de gelijkgestemde Anti-Defamation League.

Ottolenghi’s nieuwe publicatie gebruikt onder meer die definitie om de Europese subsidies aan sommige niet-gouvernementele organisaties (ngo's) in vraag stellen omdat ze "Israël afschilderen als een racistische samenleving en een apartheidsregime." "Met andere woorden, geld van de Europese Commissie helpt bepaalde ngo's een boodschap te verspreiden die volgens een ander EU-agentschap als antisemitisch wordt beschouwd en dus tegen de EU-waarden ingaat."

Samen met het AJC hebben nog verscheidene andere pro-Israëlische lobbygroepen kantoren geopend in Brussel de laatste tien jaar, onder meer het European Jewish Congress en B’nai B’rith. Een andere groep, de European Friends of Israel (EFI) is een alliantie van Europarlementsleden over de partijgrenzen heen.


Pro-Israël demonstratie van de European Friends of Israel in Brussel (2006)

Tijdens het Israëlische offensief in Gaza verspreidde de EFI documenten die het doden van Palestijnse burgers verdedigde. Volgens de EFI was het voor Israël onmogelijk om burgerdoden te vermijden omdat Hamas zijn leden had opgedragen "gewone kleren te dragen waardoor ze niet te onderscheiden waren van de burgerbevolking." (lees artikel)

No comments:

Post a Comment