24 February 2010

Geachte minister Hirsch Ballin, (1)

Soms krijgt een burger de indruk te leven in een absurdistisch toneelstuk, zelfs in een Kafkaiaanse wereld waarin alles op zijn kop staat. Ikzelf heb die indruk nu ik op de website van het CIDI lees dat u als minister van Justitie tijdens een CIDI-Symposium op 9 maart aanstaande van 10.30-11.15 in het Haagse Vredepaleis een toespraak zult houden over, ik citeer: 'Het recht als barrière tegen de import van haat en geweld uit het Midden-Oosten.'

Zie: http://www.cidi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=660&Itemid=1Ik maak hieruit op dat u op de uitnodiging bent ingegaan van een organisatie die volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz 'een pro-zionistische lobbygroep' is. Een propaganda-organisatie dus die op 9 maart onder andere de volgende vraag opwerpt:

Zou een NATO lidmaatschap van Israel en/of een internationale troepenmacht de veiligheid in het Midden-Oosten kunnen vergroten? Valt de ontwikkeling van een Iraanse atoombom te stuiten?

Hier dringt zich het Kafkaiaanse beeld op. U en ik weten dat het CIDI propaganda maakt voor Israel, een staat die weigert de 'advisory opinion' uit 2004 van het Internationaal Gerechtshof te respecteren waarbij dit hoogste rechtscollege ter wereld uitsprak dat zowel de 'afscheiding' in bezet gebied als de Joodse nederzettingen op de bezette Westbank illegaal zijn. Een juridische uitspraak die naderhand nog eens in een resolutie bekrachtigd werd door de overgrote meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met inbegrip van de Europese Unie en dus ook van Nederland. In die resolutie riep de wereldgemeenschap Israël op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof te respecteren. Met andere woorden: Israël moet de illegale afscheiding onmiddellijk afbreken en de gedupeerden financieel vergoeden en moet bovendien de illegale Joodse nederzettingen ontruimen en zich terugtrekken achter de grenzen van juni 1967. Desondanks is het CIDI van mening dat:

'Uitspraak ICJ gaat voorbij aan Israels recht op veiligheid.

Met grote teleurstelling heeft CIDI kennis genomen van het advies van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat het Israelische Veiligheidshek illegaal is en dient te worden afgebroken.'

Zie: http://www.cidi.nl/pers/2004/pr090704.html

Het disrespect van het CIDI voor het internationaal recht en het Internationaal Gerechtshof blijkt tevens uit de beschrijving van het CIDI bij aanvang van de hoorzittingen in Den Haag toen het in zijn informatieblad schreef: 'Geen Arabisch tribunaal tegen Israël.'
Zie: http://www.ravagedigitaal.org/archief_0404/a7.htm
Zie ook: http://www.cidi.nl/isnbr/2004/comm-0204.html

Feit is dat het CIDI, gefinancierd om propaganda te maken voor de 'Joodse natie', de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en de VN niet accepteert, uitspraken die door de Nederlandse regering wel degelijk worden geaccepteerd en zelfs bekrachtigd. Israel trekt zich daar niets van aan, waardoor de Israelische schendingen van het internationaal recht gewoon doorgaan. Ik wil daar een volgende aan toevoegen. In december 2008 kwalificeerde het CIDI het Israelisch geweld in de Gazastrook als 'gerechtvaardigd', terwijl deze organisatie wist dat de Israelische strijdkrachten 'buitensporig geweld' zouden inzetten tegen de Palestijnse burgerbevolking zoals duidelijk was geworden uit een artikel gepubliceerd op 12 oktober 2008 door Haaretz:

Coincidentally, in the same weekend, the Israeli public was exposed to an additional rare public confession from another criminal conspirator. This self-exposure occurred closer to home, in an interview in which the one confessing was none other than GOC Northern Command Gadi Eisenkot.

"What happened in the Beirut suburb of Dahiya in 2006 will happen in every village from which shots are fired in the direction of Israel," Eisenkot said to journalists from Yedioth Ahronoth. "We will wield disproportionate power against every village from which shots are fired on Israel, and cause immense damage and destruction. From our perspective, these are military bases. This isn't a suggestion. This is a plan that has already been authorized."

Hence, in two short sentences, one of the Israel Defense Force's senior commanders stated, with the world as his witness, his intention to violate the two central tenets of the international laws of war: the principle of distinction, which states that every time military force is used, it is imperative to differentiate enemy combatants from enemy civilians, and that attacks may be directed only at the former; and the proportionality principle, which states that even in attacks against enemy combatants, disproportional use of power is prohibited.

It is important to understand this: The international legal definition of an illegal military attack is one directed at civilians, or one that involves a disproportional use of force. It was as if Eisenkot, then, was standing on a hilltop, declaring his intention to commit war crimes, yelling to passersby, "My intentions are biggest of all!"

Lees verder: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1027755.html

Ruim een week eerder al, op 3 oktober 2008, werd deze Israelische militaire strategie van 'buitensporig geweld' tegen de Palestijnse bevolking aldus verwoord door generaal Eisenkot in het Israëlische dagblad Yedioth Ahronot: 'We zullen disproportioneel geweld gebruiken tegen ieder dorp van waaruit schoten worden gelost op Israel, en we zullen immense schade en vernietiging te weeg brengen. Vanuit ons gezichtspunt zijn zij militaire bases. Dit is geen overweging, dit is een plan dat reeds is geautoriseerd.' In een rapport voor het Instituut voor Nationale Veiligheid van de Universiteit van Tel Aviv onderstreepte kolonel Gabiel Siboni even onverbloemd, dat het antwoord op de raketaanvallen de 'disproportionele aanval in het hart van de zwakke plek van de vijand is, waarbij pogingen de lanceringcapaciteit te schaden op de tweede plaats komt.'

Kortom, het CIDI waarvoor u optreedt op 9 maart 2010, noemde een militaire stratgie 'gerechtvaardigd' waarbij zoals we weten op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd met onder andere als gevolg dat meer dan 300 Palestijnse kinderen vermoord werden en de gehele -- onder andere door Nederland gefinancierde -- infra-structuur vernietigd werd. Gezien de houding van het CIDI kan niet anders dan geconcludeerd worden dat we hier met een criminele organisatie te maken hebben die terreur rechtvaardigt. Het is nu juist die organisatie waarvoor u gaat spreken over 'Het recht als barrière tegen de import van haat en geweld uit het Midden-Oosten.' Meneer Hirsch Ballin, het kan u niet verbazen dat belastingbetalende burgers als ik uw optreden bedenkelijk vinden. Sterker nog: ten sterkste afkeuren. U bent als minister van Justitie verantwoordelijk voor de handhaving van het recht en kunt dan ook niet met goed fatsoen voor het CIDI optreden. Ik bedoel, het is te vergelijken met een minister die optreedt tijdens een bijeenkomst van een dievengilde die ervoor pleit onderdeel te worden van het politie-apparaat. Het zal duidelijk zijn dat ook de Arabische wereld zich zal afvragen welke betekenis democratie en mensenrechten voor u daadwerkelijk hebben.

Mijn vraag aan u is simpel. Waarom bent u op deze uitnodiging ingegaan? Waarom negeert u het internationaal recht? Ik wijs u er met nadruk op dat ook de Nederlandse regering zich heeft gebonden aan bepaling 7 van RESOLUTIE 10248 VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES, waarin staat dat de VN: 'een oproep [doet] aan alle Staten die Partij zijn bij de Vierde Geneefse Conventie van 1949, om te verzekeren dat Israel de Conventie respecteert.' Door deel te nemen aan een symposium, georganiseerd door een 'pro-zionistische lobbygroep' waarin propaganda gemaakt wordt voor een staat die permanent niet alleen het internationaal recht schendt maar ook talloze VN-resoluties wekt u op zijn minst de indruk bepaling 7 van resolutie 10248 van de VN te overtreden.

http://www.cidi.nl/dossiers/ve/resolutieAV10248.html

In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,
Stan van Houcke,
Journalist/schrijver,
Amsterdam.

No comments:

Post a Comment